Методика застосування будівельно-конструктивних ігор для підвищення рівня готовності старших дошкільників до навчання в школі

Педагогіка і освіта » Будівельно-конструктивні ігри як засіб підготовки до школи » Методика застосування будівельно-конструктивних ігор для підвищення рівня готовності старших дошкільників до навчання в школі

Сторінка 9

Отже, за даними трьох методик в КГ високий рівень готовності до навчання в школі отримали 18% дітей (Ігор Г., Христина Г., Олександра М.), середній – 50% (Аня Д., Віка З., Мілена З., Вася К., Софія М., Богдана М., Настя П., Андрій Ф., Яна Я.), низький – 32% (Микола В., Ян Г., Діма Д., Денис Р., Наталка С., Віка Ф., Антон Я.), які відповідають виокремленим нами трьом рівням готовності до шкільного навчання.

Зіставлення рівнів готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання до та після формувального експерименту у ЕГ та КГ подаємо у вигляді діаграм (рис.2.3).

Рис.2.3. Порівняльна гістограма результатів розподілу дітей старшого дошкільного віку за рівнями готовності до навчання в школі за результатами контрольного експерименту.

Зіставивши результати в обох групах дітей старшого дошкільного віку, які приймали участь в експерименті, ми дійшли висновку, що в експериментальній групі рівень готовності дітей до шкільного навчання значно підвищився, про що свідчить значна різниця між кількісними даними проведених досліджень. Так, на констатувальному етапі експериментального дослідження високий рівень готовності до шкільного навчання отримали 15% дітей ЕГ, а після повторного тестування високий рівень готовності зріс на 20 % і становить 35%. Тоді як в контрольній групі, високий рівень готовності до шкільного навчання на початку експерименту становив 14% дітей, а наприкінці зріс лише до 18%. Середній рівень готовності до шкільного навчання на початку дослідження в експериментальній групі становив 35% та зріс до 55%, а в контрольній групі на початку дослідження ми отримали 36% дітей та в кінці – 50%.

Показник низького рівня готовності до шкільного навчання понизився в обох групах дітей дошкільного віку. В експериментальній та контрольній групах на початку дослідження він становив 50% і знизився до 10% дітей в експериментальній групі та лише до 32% в контрольній групі.

Результати контрольного експерименту свідчать, що після завершення програми педагогічного експерименту спостерігалося зростання показників високого і середнього рівнів готовності дітей до навчання в школі. Однак, поряд і загальною позитивною тенденцією слід відзначити, що все ж таки 35% дітей з високим рівнем, це досить низький показник, який свідчить про неефективність традиційної системи роботи з дітьми старшого дошкільного віку, яка передбачає в першу чергу орієнтацію на знання, залишаючи поза увагою розвиток особистісних якостей дітей.

Таким чином, експериментальне дослідження підтвердило, що висунута нами гіпотеза про те, що за умов систематичної, комплексної роботи вихователя з підготовки дітей до навчання в школі, цілеспрямованого використання будівельно-конструктивних ігор як засобу виховання дошкільників зросте ефективність формування готовності дітей до школи, виховання різних компонентів готовності до шкільного навчання засобами будівельно-конструктивних ігор.

1. Високі вимоги життя до організації виховання і навчання змушують шукати нові, більш ефективні психолого-педагогічні підходи, спрямовані на приведення методів навчання у відповідність до вимог життя. У цьому сенсі проблема готовності дошкільників до навчання в школі набуває особливого значення. З її вирішенням пов’язано визначення цілей і принципів організації навчання і виховання в дошкільних навчальних закладах. У той же час від її вирішення залежить успішність наступного навчання дітей у школі.

Грі належить провідна роль у формуванні психічних процесів (мислення, мовлення, пам’яті, уваги, сприймання, уяви), що визначають рівень розумового розвитку (Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Запорожець, О. Леонтьєв, О. Усова).

Ігрова діяльність є головною в дошкільному віці. Л. Виготський відзначав, що в дошкільному віці гра і заняття, гра і праця утворюють два основні русла, у яких протікає діяльність дошкільників. Він вбачав у грі невичерпне джерело розвитку особистості, «зону найближчого розвитку» дитини. Власне використанню гри у підготовці дітей до школи присвячені роботи (О.Запорожця, Д. Ельконіна, Н. Круглової).

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11

Нове про педагогіку:

Пам¢ятка “Як писати відгук на художньо-історичну книгу”
Відгук повинен містити характеристику усіх розділів книги. В ньому відображається працелюбність і працездатність автора, ступінь самостійності, ініціатива, схильність до наукових досліджень, уміння с ...

Контроль сформованості вміння розуміння мовлення на слух
Як вже було вказано в першому розділі курсової роботи, аудіювання слугує потужним засобом для навчання іноземної мови. Воно дає можливість оволодіти звуковою стороною мови, що вивчається, його фонемн ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com