Методика застосування будівельно-конструктивних ігор для підвищення рівня готовності старших дошкільників до навчання в школі

Педагогіка і освіта » Будівельно-конструктивні ігри як засіб підготовки до школи » Методика застосування будівельно-конструктивних ігор для підвищення рівня готовності старших дошкільників до навчання в школі

Сторінка 2

розвивають вольові якості (під час конструювання виховуються вміння доводити розпочату справу до кінця, долати труднощі, працювати згідно вказівок вихователя).

є засобом соціалізації дитини (під час будівельно-конструктивних ігор діти взаємодіють з однолітками, дорослими, координують свої дії).

У процесі конструювання в дітей дошкільного віку розвивається вміння планувати свою роботу, керуватись розробленим планом і досягати певного результату, а це – важливий чинник формування навчальної діяльності.

Ця діяльність не лише захоплива, але й корислива, оскільки надає надзвичайно широкі можливості для розумового, морального, естетичного розвитку дитини, для її трудового виховання.

Важливо зазначити, що процес конструювання у дітей старшого дошкільного віку має бути самостійним і творчим. У цьому віці діти можуть створювати складні конструкції за заданими умовами та за власним задумом. Діти здатні обирати не лише тему, матеріали, але й відповідні способи конструювання.

За умови більш систематичних занять конструюванням діти оволодівають більш складними способами конструювання, які дають їм змогу будувати самостійно і творчо, керуючись певними асоціаціями, пережитою ситуацією тощо.

Однак все це відбувається лише в процесі спеціально організованого навчання та відповідності його певній послідовності. Тому дітей старшого дошкільного віку необхідно вчити конструюванню починаючи з перетворення конструкції за певними умовами, конструювання за заданими умовами, за схемою або малюнком і конструювання за власним задумом дитини. За допомогою таких форм навчання конструювання діти стають впевненішими у здійсненні власних задумів, наполегливими в подоланні перешкод, а також отримані в процесі конструювання знання, уміння та навички, забезпечать їм у майбутньому успішне навчання в школі.

Оскільки на констатувальному етапі було відзначено, що недостатньо використовуються будівельно-конструктивні ігри в навчально-виховному процесі в цілому і підготовці дітей до школи зокрема, виникла необхідність підібрати систему будівельно-конструктивних ігор, які б сприяли підготовці дітей до школи, розвитку пізнавальних процесів у дітей старшого дошкільного віку, знайомили б їх з майбутньою навчальною діяльністю, формували позитивне ставлення до школи. Тематика цих ігор із визначенням їх мети представлена у таблиці 2.7. Розробляючи систему цих ігор, ми виходили ще й з того, що їх повинна об’єднувати спільна шкільна тематика, що також дозволяє підвищити рівень знань дітей про школу, рівень розвитку пізнавальної сфери та мотиваційної готовності до шкільного навчання.

Таблиця 2.7

Система будівельно-конструктивних ігор

Назва гри

Мета гри

1.

«Транспорт для школярів»

Закріпити уявлення дітей про міський транспорт, різноманітність його видів, призначення, звертаючи увагу дітей на побудову кожного виду транспорту залежно від його призначення. Виховувати бажання спільно працювати, вдосконалювати свої конструкції, естетично їх вирізняти з-поміж інших.

2.

«Дорогою до школи» (побудова вулиці міста)

Спонукати дітей до творчого застосування раніше отриманих конструктивних вмінь, закріплювати вміння працювати в колективі, розвивати вміння розрізняти будинки за зовнішнім виглядом, вміння планувати свою роботу. Виховувати естетичний смак, спонукати дітей отримувати задоволення від конструювання.

4.

«Будуємо школу»

Вчити дітей виконувати більш складніші конструкції, конструювати складні перекриття, прикрашати побудову, закріплювати вміння працювати в колективі, прислухатися до порад інших, розвивати естетичний смак, творчість, уяву.

5.

«Чарівна школа Казки»

Закріплювати навички конструювання, розвивати естетичне сприймання, навички декоративного оформлення конструкцій, виховувати позитивне ставлення до красивого та вміння втілювати задумане.

6.

«Школа» (побудова за задумом дітей)

Закріплювати у дітей навички конструювання, розвивати творчу уяву, активність, ініціативність, самостійність. Виховувати естетичний смак, старанність.

7.

«Класна кімната» (побудова класної кімнати, столів і стільців для учнів та вчительки)

Розвивати вміння дошкільників конструювати, закріпити вміння конструювати окремі деталі обстановки класу (меблі для ляльок дошка та ін.), привчати естетично оформлювати побудову, правильно розміщувати меблі, виховувати вміння співпрацювати з товаришами.

8.

«Шкільна бібліотека»

Зацікавити дітей «будівництвом» шкільної бібліотеки для ляльок – меблі, стелажі відповідно до розміру ляльок і книжок. Виховувати естетичний смак у доборі та використанні будівельного матеріалу.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Трактування "нестандартних форм організації навчання" в науковій літературі. Класифікація нестандартних форм навчання
Підвищення якості знань школярів і стимулювання їхнього інтересу до навчання – важливі задачі удосконалювання процесу навчання, а в зв'язку зі стандартизацією освіти вони набувають особливої актуальн ...

Вивчення ліричних творів Б. Олійника
Думки й почуття ліричного героя творів Б. Олійника — то думки й почуття нашого сучасника, найактивнішого співучасника великих всенародних звершень. Тому вони викликають такий щирий відгук у серцях на ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com