Методика застосування будівельно-конструктивних ігор для підвищення рівня готовності старших дошкільників до навчання в школі

Педагогіка і освіта » Будівельно-конструктивні ігри як засіб підготовки до школи » Методика застосування будівельно-конструктивних ігор для підвищення рівня готовності старших дошкільників до навчання в школі

Сторінка 1

Результати констатувального етапу експерименту стали основою для створення та реалізації педагогічних умов формування готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі засобами будівельно-конструктивних ігор.

Відповідно до теоретичних засад і результатів констатувального етапу експерименту було виокремлено педагогічні умови, а саме: систематична, комплексна робота вихователя з підготовки дітей до навчання в школі; цілеспрямоване використання будівельно-конструктивних ігор як засобу виховання дошкільників; розробка системи будівельно-конструктивних ігор, яка б сприяла формування усіх компонентів готовності дітей до шкільного навчання.

Методика реалізації педагогічних умов ґрунтується на низці теоретичних положень щодо готовності дітей до шкільного навчання, а також ролі гри у цьому процесі та дані нашого дослідження щодо особливостей та рівнів готовності дітей до шкільного навчання.

Отримавши загальні уявлення про рівень готовності дітей до шкільного навчання, визначивши роль ігрової діяльності, зокрема будівельно-конструктивних ігор у цьому процесі, ми змогли перейти до цілеспрямованого формування готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання засобами будівельно-конструктивних ігор.

Виходячи з результатів констатувального етапу було виокремлено завдання формувального етапу експерименту:

Розробити та реалізувати методику формування готовності дітей до шкільного навчання засобами будівельно-конструктивних ігор.

Своєчасно коригувати окремі складові методики формування готовності до шкільного навчання відповідно до проміжних результатів (зміна тематики гри, навчання окремим прийомам конструювання, проведення підготовчої роботи тощо).

Згідно поставлених у дослідженні завдань, формувальний експеримент мав забезпечити педагогічні умови формування готовності дітей до шкільного навчання засобами будівельно-конструктивних ігор. Дотримання означених педагогічних умов сприятиме, на наш погляд, підвищенню рівня готовності дітей до навчання у школі.

Таким чином, на формувальному етапі експерименту ми мали на меті підвищити рівень готовності старших дошкільників до навчання в школі за допомогою системи спеціально підібраних будівельно-конструктивних ігор і розробленої на їх основі методики використання.

Гру як один з основних засобів формування готовності дітей до шкільного навчання було обрано з огляду на такі положення:

гра є провідною діяльністю дитини дошкільного віку (Д. Ельконін, О. Леонтьєв);

гра дозволяє дитині максимально розкрити її можливості ся, спонукає до виявлення потенційних можливостей дитини, краще засвоювати знання і вправляється у їх застосуванні;

гра сприяє формуванню у дітей знань, умінь та навичок, необхідних для налагодження контактів з іншими дітьми, які так необхідні для успішного навчання дитини у школі.

Ще однією винятково важливою властивістю ігрової діяльності є внутрішній характер її мотивацій. Діти граються, бо їм подобається сам ігровий процес. І дорослим залишається тільки використати цю природну потребу для поступового залучення дітей до більш складних форм ігрової активності.

На основі проведеного нами спостереження та аналізу наукової літератури, ми виявили, що будівельно-конструктивні ігри мають значні потенційні можливості у підготовці дитини до школи:

готують руку дитини до письма (для створення будь-якої конструкції, діти працюють з різними деталями, завдяки чому розвивається дрібна моторика рук, окомір);

сприяють формуванню навчальної діяльності (у процесі конструювання розвиваються вміння планувати свою роботу, ставити перед собою цілі, добирати необхідний матеріал, досягати певного результату);

забезпечують особистісний розвиток дитини (розвивається самостійність, ініціативність, організованість, наполегливість).

сприяють удосконаленню мовлення дітей (під час гри діти обмінюються задумами, пояснюють свої дії, мотивують та відстоюють свої пропозиції, збагачують словниковий запас новими термінами, поняттями).

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Проблема навчання гри молодших школярів в баскетбол
Здавна освіта і виховання розглядалися в рамках теорії фізичного виховання як точки дотику між педагогікою і грою. Педагогіка пов'язує гру з процесом виховання, освіти, навчання, розвитку особистості ...

Текст як лінгвістична одиниця
Довгий час найвищою одиницею мовлення вважалося речення. Однак такий підхід не забезпечував ні теоретичного вивчення процесу мовного спілкування, ні виконання практичного завдання підвищення культури ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com