Діагностика рівня готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання

Педагогіка і освіта » Будівельно-конструктивні ігри як засіб підготовки до школи » Діагностика рівня готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання

Сторінка 10

Аналіз результатів за тестом «Іграшка або казка» в КГ свідчить про те що, високий рівень мотиваційної готовності до навчання в школі отримали 4 дітей, середній – 10, низький – 8.

За результатами проведеного тесту «Іграшка або казка» ми отримали наступні результати: до високого рівня мотиваційної готовності віднесено 20% дітей ЕГ (4 дітей – Максим В., Людмила К., Ліза Л., Станіслав С.) та 18% дітей КГ (4 дитини – Юля А., Ігор Г., Христина Г., Олександра М.). До середнього рівня віднесено 45% дітей ЕГ (9 дітей – Анна А., Олексій Б., Андрій Г., Діана К., Надя К. та ін.) та 45% дітей КГ (Даніїл Б., Микола В., Аня Д., Віка З. та ін.). Відповідно до низького рівня мотиваційної готовності до шкільного навчання було віднесено 35% дітей ЕГ (7 дітей – Настя Б., Максим Г., Софія Д., Олеся М., Денис Р., Коля С., Миколка Т.) та 36% дітей КГ (8 дітей – Денис В., Ян Г., Діма Д., Мілена З., Денис Р., Наталка С., Віка Ф., Антон Я.)

Узагальнені результати за даними трьох методик представимо у вигляді діаграми (рис.2.1).

Рис.2.1. Рівні готовності до шкільного навчання за результатами діагностичних методик

Як видно з діаграми, найвищий показник високого рівня в ЕГ та КГ ми отримали за тестом «Іграшка чи казка», спрямованого на визначення домінування пізнавального або ігрового мотиву в мотиваційній сфері дитини старшого дошкільного віку. Найвищий показник середнього рівня в ЕГ було виявлено за результатами двох тестів («Іграшка чи казка» та «Кому що пасує?»), які проводилися з метою визначення мотиваційної та емоційної готовності дітей до навчання в школі. У КГ найвищий показник середнього рівня отримали лише за тестом «Іграшка чи казка». Найнижчі показники в обох групах нами були зафіксовані після проведення тесту «Керна-Ірасека», спрямованого на визначення психомоторного розвитку дітей старшого дошкільного віку.

Виходячи з результатів діагностичних методик нами були виокремленні 3 рівні готовності дітей до шкільного навчання: високий рівень, середній рівень і низький.

Високий рівень готовності до шкільного навчання характеризується наявністю у дитини старшого дошкільного віку вмінь планувати і контролювати свої дії (або прагнення цього); орієнтація щодо прихованих властивостей предметів, закономірностей навколишнього світу, прагнення використовувати їх у своїх діях; вміння слухати іншу людину, виконувати логічні операції у формі словесних понять; високим рівнем домінування пізнавального мотиву над ігровим у мотиваційній сфері та загальним позитивним ставленням до школи і того, що з нею пов’язане.

До середнього рівня відносимо дітей, які прагнуть орієнтуватися на певні узагальнені властивості навколишнього світу – знаходити і використовувати ці узагальнення; виникають труднощі при виконанні складніших логічних операцій (абстракції, конкретизації, аналізу, синтезу), допускаються помилки; дії та результат частково відповідають змісту поставленої мети; у мотиваційній сфері рівень пізнавального мотиву рівнозначний ігровому та позитивне ставленням до школи на рівні із ставленням до школи, явно не виражена емоційна перевага у виборі гри чи навчання.

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11

Нове про педагогіку:

Методичні вказівки до проведення бесід
Навчальний зображувальний матеріал в початковій школі аналізується за допомогою запитань, які ставить вчитель, виходячи із завдань уроку. Характер і послідовність запитань мають дуже велике значення ...

Основні шляхи вдосконалення національного виховання
Національне виховання в державі має бути спрямоване на формування у молоді світоглядної свідомості, ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, інших соціально значущих надбань вітчизняно ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com