Діагностика рівня готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання

Педагогіка і освіта » Будівельно-конструктивні ігри як засіб підготовки до школи » Діагностика рівня готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання

Сторінка 1

Експериментальне дослідження проводилось на базі дошкільного навчального закладу № 41 “Чомусик” інтелектуального напрямку м. Рівного протягом 2010-2011 навчального року.

Мета констатувального експерименту: виявити особливості використання будівельно-конструктивних ігор у підготовці дітей до школи.

Завдання констатувального експерименту:

Визначити рівень готовності дітей старшого дошкільного віку до школи за різними компонентами.

Вивчити особливості використання будівельно-конструктивних ігор у навчально-виховному процесі.

На констатувальному етапі дослідження брали участь 42 дитини старшого дошкільного віку (у подальшому розділених на експериментальну (ЕГ – 20 дітей) та контрольну (КГ – 22 дітей). Групи дітей старшого дошкільного віку були практично однаковими за своїм складом (додаток А).

У ході дослідження ми спостерігали за роботою, яка проводилась у старших групах з підготовки дітей до шкільного навчання, а також аналізували плани роботи вихователів з метою з’ясувати, яким чином планується і проводиться робота з підготовки дітей до школи, у яких формах це відбувається та виявити місце будівельно-конструктивних ігор у плануванні роботи з дітьми старшого дошкільного віку.

Відповідно до програми, за якою здійснюється організація навчально-виховного процесу в ДНЗ, планування будівельно-конструктивної діяльності відбувається 4 рази на квартал під час занять та як самостійна ігрова діяльність дошкільників. В основному вихователі старших груп дошкільного закладу використовують будівельно-конструктивні ігри на заняттях з формування елементарних математичних уявлень та віддають перевагу самостійним іграм дітей, під час яких діти самостійно виявляють інтерес та бажання займатися конструктивною діяльністю.

Спостереження за ігровою діяльністю дітей, показало, що дітям старшого дошкільного віку дуже подобаються будівельно-конструктивні ігри, на основі яких вони можуть будувати цілі сюжети і грати досить тривалий час. Однак, організація життєдіяльності дітей у групі дошкільного закладу побудована таким чином, що дітям фактично не залишається вільного часу для самостійних ігор. Вони весь час навчаються, і весь час перебування дитини в дошкільному закладі – це фактично перехід від одного заняття до іншого, від одного гуртка до іншого. Очевидно, акцент на інтелектуальний і пізнавальний розвиток дитини, робиться з огляду на підвищенні вимоги до сьогоднішніх першокласників. Сьогодні більше і батьків, і вчителів зацікавлені у тому, щоб дитина добре читала, писала, рахувала, забуваючи про те, що саме гра дозволяє дитині розвиватися відповідно до своїх вікових і індивідуальних особливостей. В свою чергу, правильне керівництво ігровою діяльністю з боку вихователів і батьків сприятиме підготовці дітей до школи. Ще однією проблемою дошкільних закладів є недостатнє забезпечення будівельним матеріалом та конструкторами, що також звужує можливість використання будівельно-конструктивних ігор як самостійної форми організації навчально-виховного процесу.

Для отримання більш поглиблених даних ми провели опитування вихователів старших груп. Вихователям було запропоновано відповісти на низку запитань (див. додаток Б). За результатами проведеного опитування, 100% вихователів позитивно ставляться до використання будівельно-конструктивних ігор в навчально-виховному процесі, а також зазначають, що труднощів при організації будівельно-конструктивної діяльності немає, основною проблемою 80% з них вважають недостатню кількість матеріалу для ігор. 50% опитуваних наголошують на тому, що за умови постійного систематичного використання будівельно-конструктивні ігри, звичайно, матимуть значний вплив на підвищення рівня готовності до шкільного навчання і не тільки на розвиток дрібної моторики рук, а буде здійснюватись відповідний вплив на емоційну сферу, оскільки будівельно-конструктивні ігри відносяться до творчих ігор, які є одними з пріоритетних для дітей дошкільного віку. 100% вихователів відмітили велике емоційне задоволення дошкільників від гри, а також дисциплінуючий характер даних ігор, адже дітям настільки цікаво щось конструювати, що вони роблять це не відриваючись від справи.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Структура системи світової вищої освіти
Світова освіта поліструктурна: для неї характерні просторова (територіальна) і організаційна структури. У рішенні проблем світової освіти важливого значення набувають крупні міжнародні проекти і прог ...

Шляхи формування творчої особистості
В умовах незалежності та розбудови Української держави надзвичайно велике значення має розвиток суспільного виробництва. Але ж він знаходиться у прямій залежності від знань і умінь людей, що створюют ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com