Компоненти готовності до шкільного навчання дітей дошкільного віку

Педагогіка і освіта » Будівельно-конструктивні ігри як засіб підготовки до школи » Компоненти готовності до шкільного навчання дітей дошкільного віку

Сторінка 8

Тому досить часто при вступі дитини до школи викликає дивування, як дитина що вміє читати, писати і рахувати, виявляється психологічно неготовою до школи. Це проявляється не лише в недостатній сформованості когнітивних процесів (увага, пам’ять, мислення, мовлення, рефлексія), але й у невмінні довільно керувати ними і власною поведінкою, а також і у відсутності навчальної мотивації і “позиції школяра”, не сформованості тонкої моторики руки і слабкої просторової орієнтації.

Психологічна готовність до школи забезпечує перехід від провідної ігрової діяльності до провідної навчальної. Психологічна готовність формується в грі. Якщо дитина не освоїла в достатній мірі різноманітні види ігор, вона не може добре і без труднощів навчатися.

На думку В. Горбатих, адаптація вчорашніх дошкільників до умов шкільного навчання буде успішною, якщо їх повсякчас супроводжуватиме гра – знайома, бажана, емоційно тепла, яка не втратила своєї значущості навіть за умов зміни провідного типу діяльності .

Готуючи дитину до школи, треба насамперед навчити її зосереджуватись на виконанні завдань під час гри. У грі відбуваються основні зміни в психіці дитини, вибудовуються основні форми взаємин з оточуючими.

На думку Н. Круглової, в грі вперше з’являються навчальні мотиви, що стимулюють діяльність, процесуально не завжди привабливу. Іншими словами, в надрах ігрової мотивації зароджується навчальна мотивація, що стимулює діяльність не заради процесу, а заради результату у вигляді конкретних знань, умінь, навичок, що дозволяють задовольняти інші потреби дитини, що розвиваються (пізнавальну, у визнанні, в новому статусі тощо).

Одним з найулюбленіших видів ігор у дітей дошкільного віку є будівельно-конструктивні ігри.

У підручнику з дошкільної педагогіки Т. Поніманської, будівельно-конструкційні ігри розглядаються як різновид творчої гри, оскільки, крім певних знань, моторних, сенсорних навичок, моральних і вольових якостей, вони потребують активної роботи дитячої уяви, нешаблонного мислення, уміння знаходити оригінальні рішення, ініціативно діяти у незвичних ситуаціях. Під час будівельно-конструкційних ігор усі ці якості динамічно розвиваються і випробовуються дітьми в єдності та взаємодії [60, с.345]. Саме ці якості і необхідні для успішного навчання в школі.

Одним зі способів здійснення ігрового задуму, є зведення споруди. Сама будівельно-конструкційна гра може розгортатися як власне рольова. Зміст багатьох ігор вичерпується зведенням споруд. У такому разі увага дітей зосереджується на конструкційному процесі, а гра продовжується декілька днів.

Зведення споруд є одним із видів зображувальної творчості, пов’язаної з грою. Для цього діти використовують різноманітний природний матеріал (пісок, глину, сніг, гілочки дерев), відходи будівництва (уламки дощок, цегли, ящиків та ін.), що сприяє формуванню у них трудових, технічних навичок.

Конструювання – це створення моделі, побудова, повне взаєморозміщення предметів, частин, елементів. Конструювання в дошкільному віці – це різноманітні конструкції, саморобки з будівельного, природного, залишкового та інших матеріалів. Робота з різними матеріалами розвиває у дітей творчість, креативне мислення, допомагає формувати практичні вміння та навички.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нове про педагогіку:

Історія виникнення технології
Учителя багатьох поколінь прагнули здійснювати навчання за єдиними законами людської природи, коли прилучення до нових знань відбувається в тісній єдності з розвитком розумових сил, почуттєвої сфери ...

Історичний розвиток форм навчання
Історично існувало декілька основних форм навчання: Індивідуальна форма навчання – вчитель працює з одним учнем (в своєму домі чи домі учня) – найдавніша форма, що виникає ще за античних часів і домі ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com