Компоненти готовності до шкільного навчання дітей дошкільного віку

Педагогіка і освіта » Будівельно-конструктивні ігри як засіб підготовки до школи » Компоненти готовності до шкільного навчання дітей дошкільного віку

Сторінка 7

збільшення обсягу емоційного навантаження.

Усі життєві ситуації, що пов’язані зі вступом до школи, їх переживання потребують від дитини перегляду та переосмислення створеної картини світу, а іноді її серйозного корегування. Тому для дитини дуже важлива підтримка з боку найрідніших, найближчих їй людей – батьків.

Отже, ми можемо виокремити центральні компоненти готовності дітей до шкільного навчання:

нова внутрішня позиція школяра, що проявляється в прагненні до суспільно значимої і суспільно оцінюваної діяльності;

у пізнавальній сфері знаково-символічна функція свідомості і здатність до заміщення, довільність психічних процесів, диференційоване сприйняття, уміння узагальнювати, аналізувати, порівнювати пізнавальні інтереси;

у особистій сфері довільність поведінки, піддатливість мотивів і вольові якості;

у сфері діяльності і спілкування: уміння приймати умовну ситуацію, вчитися у дорослого, регулювати свою діяльність.

Проте важливо пам’ятати, що поняття “готовність дитини до школи” – комплексне, багатогранне і охоплює усі сфери життя дитини.

Роль будівельно-конструктивних ігор у підготовці дітей до школи

Гра – це новоутворення і провідна діяльність всього дошкільного дитинства. І саме в грі відбувається перебудова усіх пізнавальних процесів дитини і розвиток “зон її найближчого розвитку” (тобто всього того, що дитина сьогодні може виконати за допомогою дорослого, а завтра уже може це виконати самостійно), включаючи її поведінку і мовлення.

У грі відбувається набуття нового досвіду соціальної взаємодії, розвиток уяви, розширення кола спілкування, здобуваються нові знання і уміння, розвивається мовлення. У процесі розвитку дитини і набуття нею досвіду виникають нові, більш складні види ігор, але при цьому проста ігрова активність не зникає, а лише відступає на задній план, переходячи у розряд засвоєних “ігрових” дій.

Відомо, що гра проявляється як самостійна діяльність в той момент життя дитини, коли вона не зайнята жодною іншою суспільно корисним видом діяльності. Недорозвиток гри у цей період, на думку Д. Ельконіна, А. Рояк, наносить психічному розвитку дитини непоправну шкоду. Це пов’язано з тим, що в грі (за рахунок “зон найближчого розвитку”) відбуваються розвиток усіх видів пам’яті, довільної уваги і довільної поведінки, мислення, у тому числі просторової, зорово-моторної координації і тонкої моторики руки, мовлення і уяви.

Саме тому, досить часто багато дошкільників психологічно не готові або неправильно підготовлені до навчання в школі. При цьому побутує уявлення, що готувати дитину до школи – це значить навчити її рахунку, письму, читанню. Більшість вихователів і батьків взагалі заперечують гру у справі підготовки до школи.

На жаль, сьогодні зі сторони дорослих приділяється все менше уваги навчанню дітей грі (досить часто багато батьків і самі не вміють грати). Батькам ніколи грати з дітьми, вони надто зайняті на роботі, побутом. Бабусі і дідусі живуть окремо і з онуками зустрічаються епізодично. У дошкільних закладах вихователі ледве справляються з режимними моментами і обов’язковими навчальними заняттями. Їм вже не до гри, але й навіть під час обов’язкової прогулянки вихователі рідко організовують або навчають дітей грі.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нове про педагогіку:

Концептуальні основи управління розвитком професійної компетентності педагогів у загальноосвітньому закладі
Застосування системного підходу передбачає аналіз ключових понять: педагогічна система, структура, засіб, умова, вибір базових понять для створення системи управління розвитком професійної компетентн ...

Способи організації самостійної роботи
Самостійна робота на уроці – органічна частина навчального процесу. Тому методика її проведення визначається специфічними особливостями кожного предмета, змістом теми, рівнем підготовленості учнів . ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com