Компоненти готовності до шкільного навчання дітей дошкільного віку

Педагогіка і освіта » Будівельно-конструктивні ігри як засіб підготовки до школи » Компоненти готовності до шкільного навчання дітей дошкільного віку

Сторінка 10

Процес зведення будівель в іграх сприяє активному пізнанню дітьми навколишнього світу, що актуалізує важливість успішного розвитку їхніх конструкційних здібностей. З цією метою необхідно збагачувати сприймання дошкільників цілеспрямованим спостереженням процесів будівництва, готових споруд, використовуючи при цьому словесні, зображувальні (фотографії, схематичні малюнки) засоби.

Будівельно-конструкційні ігри розвивають розумові здібності: вміння цілеспрямовано розглядати предмети і споруди, уявно ділити їх на частини, порівнювати, бачити спільне і відмінне, робити висновки й узагальнення, виокремлювати основні елементи конструкції, від яких залежить розміщення інших. Все це сприяє формуванню інтелектуальної готовності до шкільного навчання. Також у дошкільників виробляється вміння користуватися сенсорними еталонами (системами геометричних форм і тіл, просторових відношень, кольорів тощо), їхні дії стають усвідомленими, вони починають самостійно оволодівати узагальненими способами зведення подібних споруд у змінених умовах. Такі умови можуть бути задані вихователем (побудувати міст, під яким проплив би теплохід) або продиктовані грою. Ігри з будівельним матеріалом розвивають у дітей довільність психічних процесів (сприймання, пам’яті, мислення, уяви, спостережливості), формують інтерес до техніки.

Гра сприяє розвитку найвищих форм спілкування – емпатії та рефлексії. Завдяки їм, гра стає універсальним засобом творення найвищих чеснот особистості – співчуття, співпереживання, самовдосконалення .

Будівельно-конструктивні ігри є важливим засобом соціалізації дитини. Саме в тут дитині відкривається світ людських взаємин. Успішність соціалізації дитини обумовлена тим, що характерними особливостями ігрової діяльності є висока імпульсивність, динамічність перебігу психічних процесів, емоційно-чуттєва насиченість відносин між учасниками гри, атмосфера дружби і відкритості. Саме у такий спосіб маленькому школяру легко інтегруватись у новий для нього дитячий колектив, стати його повноцінним членом, що уможливлює здійснення ефективного виховного впливу на дитячу особистість. При колективному конструюванні відбувається подолання морального егоцентризму, притаманного дітям шестирічного віку. Виникає можливість децентрації – зміни власної позиції на позицію інших, координація та переосмислення власної точки зору з урахуванням протилежної. Наявність та достатній рівень розвитку таких рис сприяє згуртуванню дітей у повноцінний учнівський колектив.

Ігри, основою яких є зведення конструкцій, мають багато спільного з трудовою діяльністю, сприяють формуванню у дошкільників уміння ставити мету, планувати послідовність операцій, добирати необхідний матеріал, оцінювати результати роботи (своєї та інших), творчо здійснювати задум гри.

Ігри з будівельним матеріалом приносять дітям емоційну насолоду, почуття радості від вирішення різноманітних конструкційних завдань, зміцнюють віру в свої сили, виховують почуття власної гідності. Завдяки постійному вправлянню їхні рухи стають точними, швидкими, спритними, легко піддаються зоровому контролю, поліпшується узгоджена робота м'язів. Ознайомлення з будівлями і спорудами, архітектурними пам'ятками розвиває у дошкільників смак, інтерес до архітектури.

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12

Нове про педагогіку:

Оптичний принцип запису та зчитування інформації
У лазерних дисководах CD-ROM і DVD-ROM використовується оптичний принцип запису і зчитування інформації. В процесі запису інформації на лазерні диски для створення ділянок поверхні з різними коефіціє ...

Этапы становления технологического образования в России
Ручной труд изучается в общеобразовательных школах начиная с 60-х годов XIX века. Впервые ручной труд как учебный предмет стал преподаваться в школах Финляндии. В 1866 году ручной труд начал вводится ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com