Компоненти готовності до шкільного навчання дітей дошкільного віку

Педагогіка і освіта » Будівельно-конструктивні ігри як засіб підготовки до школи » Компоненти готовності до шкільного навчання дітей дошкільного віку

Сторінка 1

Успішний шлях дитини до школи вимагає від неї фізичної і психологічної готовності, дотримання системи вимог, які школа пред’являє до дитини. Вони пов’язані, як показують дослідження психологів (Б. Ананьєв, Д. Ельконін, О. Леонтьєв та ін.), зі зміною соціальної позиції дитини в суспільстві, а також із специфікою навчальної діяльності в молодшому шкільному віці.

Ще в 60-х роках ХХ ст. у своїх працях Л. Божович вказувала на те, що готовність до навчання в школі складається з певного рівня розвитку розумової діяльності, пізнавальних інтересів, готовності до довільної регуляції своєї пізнавальної діяльності та до соціальної позиції школяра. Аналогічні погляди розвивав і О. Запорожець, відзначаючи, що готовність до навчання в школі є цілісною системою взаємопов’язаних якостей дитячої особистості, включаючи особливості її мотивації, рівня розвитку пізнавальної, аналітико-синтетичної діяльності, рівень сформованості механізмів вольової регуляції дій та ін.

У сучасній психології визначення компонентів шкільної готовності здійснюється за різними критеріями і базується на різних підставах. Деякі автори (А. Венгер, Л. Венгер, Я. Коломінський, О. Панько та ін.) диференціюють загальний психічний розвиток дитини на емоційну, інтелектуальну і інші сфери, отже, виділяють різні готовності.

Інші ж автори (Г. Кравцов, О. Кравцова) виокремлюють показники психологічної готовності до школи, пов’язані з розвитком різних видів ставлення дитини до навколишнього світу. У цьому випадку основними сторонами готовності дітей до школи є три сфери: ставлення до дорослого, ставлення до однолітка, ставлення до себе .

На думку вчених (Л. Виготський, Н. Нижегородцева, В. Шадрікова та ін.) початок навчання у школі пов’язаний зі зміною соціальної ситуації, соціального статусу, а також провідної діяльності, тому потребує психологічної підготовки дитини до школи. Коли закінчується період дошкільного віку, формується прагнення до суспільно важливої і суспільно корисної діяльності, яка є першим кроком до навчання .

У такому разі основними показниками психологічної готовності дітей до школи, на думку Г. Урунтаєвої є:

довільність у спілкуванні з дорослими;

довільність у спілкуванні з однолітками;

адекватно сформоване ставлення до себе.

Поєднання фізичного, функціонального і психологічного стану дитини і дає той комплекс чинників, які визначають її готовність до навчання в школі.

Однією з передумов психологічної готовності дитини до навчання, на думку Р. Буре, є загальний психічний розвиток дитини, що відповідає певній віковій нормі. Звичайно, це не шкільні навички: читання, письмо, математичні дії, а ті передумови, завдяки яким ці навички успішно формуватимуться в процесі навчання. Загальний психічний розвиток дитини виявляється в загальній обізнаності, тобто певному запасі знань і уявлень про навколишній світ, у сформованості пізнавальних процесів, у емоційно-вольовому розвитку і соціально комунікативних навичках. Усі ці сторони досить тісно пов’язані і впливають одна на одну під час свого становлення. Наприклад, у дитячому віці, коли бурхливо йде процес інтелектуального розвитку, загальна обізнаність і формування пізнавальних функцій, таких як увага, пам’ять сприймання, мислення, мовлення, уява, перебувають у прямій залежності, бо, з одного боку, всі ці функції розвиваються завдяки нагромадженню досвіду дитиною, її ознайомлення з властивостями предметів і явищ навколишнього світу, а з іншого – чим більше розвинені пізнавальні функції, тим систематизованіше і продуктивніше нагромаджується досвід .

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Емпіричне дослідження зв’язку уяви та творчого мислення студентів 2-го курсу спеціальності „Психологія”
В даній роботі проводилось емпіричне дослідження зв’язку уяви, творчого мислення та індивідуальних стилів мислення за допомогою таких методик: 1. Визначення рівня продуктивності уяви. 2. Виявлення ін ...

Особливості рухового навику юних баскетболістів
Динамічний стереотип, що є фізіологічною основою, рухових навичок, по своїй суті припускає діалектичну єдність двох протилежностей. З одного боку, визначення стереотипії, а з іншого - динамізму, мінл ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com