Готовність дитини до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

Педагогіка і освіта » Будівельно-конструктивні ігри як засіб підготовки до школи » Готовність дитини до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

Сторінка 3

Також на сьогодні практично усіма визнано, що готовність до шкільного навчання – багатокомпонентне утворення, яке вимагає комплексних психологічних досліджень.

О. Запорожець найбільш чітко й ґрунтовно визначив поняття готовності до навчання в школі. Це має бути цілісна система взаємопов’язаних якостей дитячої особистості, яка потребує особливої мотивації, рівня розвитку пізнавальної, аналітико-синтетичної діяльності й певного ступеня сформованості механізмів вольової регуляції.

Шкільне навчання потребує від дитини умінь працювати за зразком і самостійно, слухати та сприймати навчальний матеріал, а також організаційних навичок. Ось чому підготовка дитини до шкільного навчання має здійснюватися на рівні комплексного впливу на всі відомі аспекти формування особистості (сенсорне і розумове виховання, морально-етичне, трудове, фізичне, художньо-естетичне). Діяльність дитини – це основний фактор її розвитку.

На думку О. Савченко, щоб зберегти самоцінність дитинства та полегшити адаптацію до шкільного навчання, у початковій ланці мають враховуватися та продовжуватися характерні для дошкільного віку моменти: використання мотивів ігрової поведінки, цілеспрямований розвиток сенсорних процесів: чутливості слуху, вправності руки, гостроти зору.

Початкова освіта буде повноцінною, якщо спиратиметься на добре розвинену ігрову діяльність дітей, пріоритетне розв’язання виховних завдань, добре розвинені усне мовлення й уяву, рухову і просторову координацію, достатню для навчання саморегуляцію поведінки.

На думку Л. Ієговської, з вирішенням цієї проблеми пов’язане визначення цілей і принципів організації навчання і виховання дітей в дошкільних закладах. У той же час, від її рішення залежить успішність наступного навчання дітей у школі. Основною метою визначення психологічної готовності до шкільного навчання є профілактика шкільної дезадаптації .

Отже, готовність до школи в сучасних умовах розглядається, насамперед, як готовність до шкільного навчання чи навчальної діяльності. Цей підхід обґрунтований поглядом на проблему з боку періодизації психічного розвитку дитини і зміни провідних видів діяльності. Проблема психологічної готовності до шкільного навчання одержує свою конкретизацію, як проблема зміни провідних видів діяльності, тобто це перехід від сюжетно-рольових ігор до навчальної діяльності. Такий підхід є актуальним і значимим, однак готовність до навчальної діяльності не охоплює цілком феномена готовності до школи.

Страницы: 1 2 3 

Нове про педагогіку:

Створення необхідних умов для навчання та виховання учнів з психофізичними особливостями
Як же створити необхідні умови для навчання та повноцінного розвитку учнів з особливими потребами? Необхідно мати чітке уявлення про рівень розвитку учня, його актуальні та потенційні можливості, пот ...

Зміст технології
Основою сугестопедичного методу стала гіпотеза про неусвідомлювану психічну активність, яка, на думку Г. Лозанова, в безпосередньому зв'язку з усвідомлюваною активністю особистості є носієм не тільки ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com