Основні проблеми впровадження ідей релігійного виховання в початковій школі

Педагогіка і освіта » Становлення релігійного виховання у школи європейських країн » Основні проблеми впровадження ідей релігійного виховання в початковій школі

Сторінка 3

І насамкінець, вельми шкідливим є ототожнення викладання релігії з навчанням предметів релігієзнавчого характеру — в основі своїй атеїстичних, а також включення Біблії до програм з літератури поруч з творами світського характеру. Бо " .вивчення релігії (релігієзнавство) здатне задовольнити потреби духовного життя так само, як і споглядання холодильника — накормити голодного".

Робота досліджувала одну з актуальних проблем сучасної педагогічної науки – особливості впровадження ідеї релігійного виховання у практиці роботи сучасної початкової школи. Вивчення та аналіз низки літературних джерел, спостереження за практикою в школі дали змогу зробити такі висновки і узагальнення:

Освіта - один із стратегічних напрямків політики держави - втратила в деяких регіонах України світський характер, закріплений у 35-й ст. Конституції, стт. 5, 6 Закону про свободу совісті і релігійні організації, стт. 5, 7, 8 Закону про освіту. Представники Міністерства освіти та Держкомрелігій України разом з членами Всеукраїнської Ради Церков слушно вважають, що "духовна і світська освіта не можуть бути розділеними непроникною стіною", активно обговорюють питання про запровадження обов'язкового навчання християнської етики у школі. А проте з боку третьої сторони часто лунають вимоги запровадити не християнську етику, а Закон Божий.

Сьогодні всі традиційні християнські церкви в Україні, насамперед православні й Греко-Католицька, виступають за обов'язкове запровадження в загальноосвітніх школах християнської етики. Згідно з чинним законодавством (ст. 20 Закону про освіту) священнослужителі мають право брати участь у навчально-виховному процесі у школах, надавати педагогам консультативну допомогу. При тому накладаються обмеження: знання що їх надає священик, повинні мати інформативний характер; у школі не може практикуватися релігія, здійснюватися обряди.

Глава УПЦ Київського патріархату, доводив, що "виховання духовності треба починати зі школи: виховувати дітей і молодь на засадах християнства". Вимагаючи від Верховної Ради ухвалити закон, який би дозволяв сперти виховний процес на засади християнства, глава УПЦ КП при цьому твердив, що немає принципового значення, як саме буде називатися "цей предмет" - "Християнська мораль", "Релігія", "Релігієзнавство" чи "Закон Божий". Але Закон Божий - дисципліна релігійна, в якій сконцентровано не тільки основні правди віри, але й відмінності кожної з конфесій, а сам виклад основ християнської моралі неминуче несе в собі (і буде нести, доки існує поділ на конфесії) ознаки конфесійної полеміки. Релігієзнавство же - дисципліна, яка претендує бути науковою, поряд з релігійним світоглядом в усіх його проявах тут розглядається і агностицизм, і атеїзм. Навряд чи глава УПЦ КП ратував за науковий підхід, скоріше він має підстави сподіватися, що як би не назвали "цей предмет", зміст його можна і буде "підкоригувати".

Яким бачиться характер "цього предмета" представникам УПЦ КП, зрозуміло і зі слів професора Духовної академії Д. Степовика: "Найкраще - Закон Божий. З нього і починати. І з першого класу. Розповідаючи дітям, що є Бог, Святе Письмо, що таке молитва . Потім - вивчення історії християнської релігії та церкви. Третій етап, де це необхідно, - вивчення релігії науково. Скоріш за все, на факультативах старшокласників, в інститутах. Звісно, вартує розповідати школярам, що крім християнської релігії існують й інші. Але вивчати їх немає потреби. Крім того, діти повинні ходити до церкви, бувати на відправах, слухати літургії.

Отож Закон Божий вивчати в школі треба обов'язково, так само як і брати участь у релігійних обрядах, при "науковому" вивченні слід відкинути все, окрім християнства, та й сама наука переноситься на факультатив, туди, де це "буде необхідно". Речник УПЦ КП також вважає, що Закон Божий у школі мають викладати лише вчителі, які вірують у Бога.

Де-факто представники церков уже давно працюють у школах. За словами ректора Київських духовних шкіл УПЦ прот. М. Забуги, їхні студенти й викладачі працюють "у 38 школах, 16 технікумах, кількох вузах столиці. Часто предмети внесено в учбову програму; називаються вони по-різному: християнська етика, Закон Божий, історія релігії або історія християнства. В регіонах України також є чималий досвід. Але закону немає".14 Православне Педагогічне товариство УПЦ видало посібник для роботи з початковими класами "Основи християнської культури", і в деяких школах за ним уже працюють.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Мета і задачі виробничої практики студентів бакалаврів
Метою практики є поглиблення і закріплення знань з дисциплін, які одержав студент в університеті, а також набуття практичних навиків роботи на посадах економіста різних підрозділів банку, вивчення, у ...

Використання методичних прийомів та засобів для ефективного формування та розвитку екологічних понять
Комплексний аналіз наукової й методичної літератури засвідчив, що проблемою екологічної освіти й виховання школярів займалися В.В. Вербицький, А.С. Волкова, Т.П. Дементьєва, А.Н. Захлєбний, І.Д. Звєр ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com