З досвіду роботи керівників ботанічних гуртків Сумської області

Педагогіка і освіта » Оцінка ефективності ведення гуртків з ботаніки у школі » З досвіду роботи керівників ботанічних гуртків Сумської області

Сторінка 2

Зважаючи на важливість формування екологічної культури особистості, систематичного залучення до практичної природоохоронної роботи учнівської молоді, поглибленого вивчення видового складу, раціонального використання та створення умов для розселення лікарських рослин Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю започаткував проведення обласного конкурсу «Цілюща спадщина Сумщини». Працюючи над завданнями конкурсу, школярі області переконалися, що рідний край — це природна скарбниця харчових, лікарських, декоративних рослин. Найбільш активними учасниками конкурсу були гуртківці Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, Білопільського БДЮ, Конотопської СЮН, Охтирського ЦДЮТ, Лебединського БДЮТ, Шосткинської СЮН. З метою відновлення запасів цілющих трав, вихованці створили на базі НДЗД ділянки-розсадники; зібране насіння малопоширених у певній місцевості цінних видів висіяли на екологічних навчальних стежках, у ремізах, на лісових галявинах; розповсюджували серед місцевого населення листівки-рекомендації щодо збору лікарської сировини. За підсумками експедицій, походів юннати склали картосхеми рідкісних та зникаючих видів лікарських рослин, поновили та поповнили гербарії, зібрали цікавий краєзнавчий матеріал стосовно застосування тієї чи іншої рослини з лікувальною метою. Окремі роботи юні біологи захищали на секції «Лікарські рослини» під час проведення науково - практичної конференції «Наш труд і турбота, тобі Сумщино!».

У Сумському обласному центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю на базі еколого-натуралістичного відділу гуртки «Знавці лікарських рослин» працюють за програмами основного рівня, І-ІІ років навчання, розробленими керівниками гурткової роботи відділу. Колекційна ділянка лікарських рослин НДЗД відділу налічує 102 види. Серед них є рідкісні та малопоширені для нашої місцевості представники цілющої флори, рослини-радіопротектори та антиоксиданти: лаконос американський, бадан товстолистий, рута запашна, гісоп звичайний, ехінацея пурпурова, лафант анісовий тощо. Поруч з колекційною ділянкою розмістилася шкілка лікарських рослин. Вона стала своєрідним дослідницьким майданчиком для юннатів. Впродовж останніх років тут було виконано ряд дослідів: «Вплив пасинкування верхівок суцвіть на урожай кошиків нагідки лікарської», «Вплив строків посадки в ґрунт на ріст і розвиток ехінацеї пурпурової». «Введення в культуру ехінацеї пурпурової в умовах нашого регіону», «Введення лафанту анісового в культуру» тощо.

Традиційними вже стали у відділі проведення виставок лікарських рослин, робота фітовіталень, фітобарів, свят здоров’я, вікторин тощо.

Актуальним напрямом роботи на Шосткинській міській станції юних натуралістів залишається пошук, розвиток і підтримка обдарованої учнівської молоді в процесі організації пошуково-дослідницької діяльності з природознавства, біології та екології. Юні натуралісти Шосткинської міської СЮН продовжують роботу по дослідженню, введенню в культуру, акліматизації дикорослих рослин-радіопротекторів (кер. доктор біологічних наук, науковий співробітник Київського державного ботанічного саду Смик Г.К., методист Шосткинської міської станції юних натуралістів О.О.Гутянко). Окрім вивчення рослин радіопротекторної дії, юними біологами проводиться цілеспрямована робота по інтродукції рідкісних і малопоширених трав’янистих рослин північно-східного Полісся. Вивчивши умови вирощування і розведення інтродукованих рослин, вже вдалося на практиці збільшити їх кількість і навіть деякі з них висадити на ділянки: парило звичайне, перстач білий, буквиця лікарська, живокіст, первоцвіт весняний та ін.

Результатами копіткої та корисної праці діти діляться з громадськістю. Намагаються зробити посильний внесок у вирішення вкрай важливої проблеми для суспільства: знайти ефективний природній захист від радіаційного випромінювання. Юннати є неодноразовими авторами публікацій, виступів у засобах масової інформації як місцевого, так і загальнодержавного рівня.

При Лебединському районному будинку дитячої та юнацької творчості вже декілька років існує клуб любителів природи «Білий лебідь». За ініціативи клубу та при сприянні шкільних екосекцій був оголошений щорічний конкурс «Цілющий пояс Лебединщини». За цей час юннатами була проведена значна теоретична, практична природоохоронна робота з вивчення видового складу, відновлення лікарських запасів, створення умов для розселення рослин, введення лікарських рослин у культуру, охорони видів, занесених до Червоної книги України. У школах району висаджуються клумби здоров’я, створили куточки, ділянки цілющих рослин, «Лісові аптеки», «Зелені аптеки»; були створені гербарії, колекції насіння.

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Вміння і навички у структурі трудової діяльності учнів
Успішне виконання всякої діяльності потребує оволодіння людиною необхідними для неї засобами. Воно потребує вироблення у людини вмінь і навичок користуватися ними для досягнення поставленої мети. Усп ...

Квадратні рівняння. Теорема Вієта. Розв’язування задач за допомогою складання рівнянь, що зводяться до квадратних
Мета: ознайомити з видами задач економічного змісту, що зводяться до розв’язування квадратних рівнянь; формувати вміння розв’язувати квадратні рівняння, застосовуючи теорему Вієта; створювати умови д ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com