З досвіду роботи керівників ботанічних гуртків Сумської області

Педагогіка і освіта » Оцінка ефективності ведення гуртків з ботаніки у школі » З досвіду роботи керівників ботанічних гуртків Сумської області

Сторінка 1

Робота педагогічних колективів позашкільних закладів Сумської області спрямована на створення для дітей Сумщини такого креативного освітнього простору та комфортного позашкільного соціуму, в якому питання його біологізації трактується як процес введення біологічних знань в основу його навчально-виховної, просвітницької та організаційно-масової діяльності. Модель біологізації позашкільного соціуму включає не лише збільшення кількості гуртків біологічного напрямку, але й збагачення змісту програм гуртків усіх напрямів позашкільної освіти блоками (модулями, розділами) біологічного (валеологічного, природоохоронного) змісту, широке застосування наскрізних виховних програм; екологічно-просвітницьку роботу, відповідну підготовку педкадрів, залучення наукового потенціалу до розробки тематики та здійснення дослідницько-експериментальної роботи.

Основна ідея концепції знайшла своє відображення в діяльності 7 позашкільних закладів еколого-натуралістичного спрямування та 5 еколого-натуралістичних відділів комплексних позашкільних навчальних закладів Сумщини. У 600 учнівських творчих об’єднаннях сільськогосподарського, природоохоронного, фенологічного, валеологічного, народознавчого, біологічного та інших напрямків займаються понад 9 тисяч дітей та підлітків.

Переважну більшість складають гуртки біологічного профілю. Саме вони з їх розмаїттям форм навчально-виховного процесу є полем діяльності для синтезу природничо-наукової, гуманітарної, технологічної, загальнолюдської і духовної культури.

В області працюють 116 гуртків та інших творчих об’єднань біологічного напрямку, серед яких слід відзначити роботу школи натуралістичних досліджень «Юний біолог» (Сумська міська СЮН), «Юні квітникарі» (Ямпільська районна СЮН), «Юні знавці лікарських рослин» (Шосткинська міська СЮН).

Метою роботи гуртків сільськогосподарського профілю є ознайомлення вихованців з різними напрямами сільськогосподарського виробництва, надання їм основ економічних та природоохоронних знань, формування навичок роботи з сучасною технікою. Робота таких гуртків сприяє профорієнтації та допрофесійній підготовці вихованців. Вона здійснюється в 4 позашкільних закладах області.

Робота екологічних гуртків спрямована на формування у вихованців екологічної культури, вмінь і навичок пропагандистської та практичної природоохоронної роботи. Потреба у організації роботи таких гуртків є всюди, але реально в області їх діє 125.

Гуртки валеологічного спрямування дають вихованцям не лише основи знань про здоров’я людини, але й сприяють формуванню в них навичок здорового способу життя. Таких гуртків в області діє понад 30.

Особливе місце належить науково-дослідницьким гурткам та секціям. Тематика науково-дослідницьких робіт вихованців, в основному, визначається навчальними програмами, але в останній період в області відмічається тенденція їх практичного спрямування.

З метою привернення уваги громадськості до екологічних проблем у регіоні в області проводяться культурно-просвітницькі заходи біологічного та екологічного змісту. Щорічно понад 7 тисяч дітей з 170 загальноосвітніх та позашкільних закладів беруть участь у 25 масових природоохоронних і натуралістичних заходах, 20 з яких – всеукраїнського рівня, 5 – започатковані в області. Педагогічні колективи активно працюють над впровадженням організованих форм дитячого оздоровлення. Кожного року в різних регіонах області в профільних, наметових таборах, таборах праці та відпочинку оздоровлюються понад 3 тисячі юннатів.

Традиційними стали зльоти юних лісівників, збори активістів юннатівського руху «Природу Сумщини збережемо», конкурси екологічних агітбригад, екологічний конгрес “Молодь Сумщини на захист Землі”.

Координацію еколого-натуралістичної роботи в закладах освіти області здійснює Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Спираючись на досвід роботи закладу як обласного методико-координаційного центру спеціалістами Центру розроблена загальна педтехнологія роботи гуртків та інших творчих об’єднань, апробація якої з 2005 року проходить у всіх позашкільних закладах області. За матеріалами з досвіду роботи педагогів Центру випущено спецвипуск журналу «Педагогічна Сумщина».

Педагогічні колективи позашкільних закладів області знаходяться у постійному творчому пошуку. Перед кожним педагогом стоїть конкретне завдання: кожне заняття гуртка, кожен захід повинен бути цікавим, сучасним, змістовним. Звичайно, ці завдання можна вирішити за умов наявності відповідної матеріально-технічної бази, професійної підготовки педагогів, розробки та впровадження нових педагогічних технологій.

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Розробка фрагментів занять інформатики для розвитку творчих здібностей учнів початкових класів
Тема. Логічні закінчення. Мета: розвивати в учнів логічне мислення й увагу; вчити аналізувати вхідні дані й аргументувати свої висновки. Програмне забезпечення: програма «Скарбниця знань». Вимоги до ...

Фінансово-економічне обґрунтування комплексно-цільової програми та визначення умов її реалізації
Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів, які знаходяться у загальнодержавній або комунальній власності, здійснюється на основі єдиного кошторису доходів і видатків. Кошторис витрат є ос ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com