Організація та зміст роботи гуртка

Сторінка 1

Основний зміст позакласної роботи з біології повинен бути пов’язаний з вивченням навколишньої живої природи, суспільно-корисною працею з охорони природи, пропагандою природоохоронних знань серед населення, виготовленням наочних посібників. Позакласна робота ботанічного змісту, що проводиться переважно з учнями V-VI класу, повинна включати спостереження і досліди з вивчення будови і фізіології рослин, ознайомлення з різноманіттям рослинного світу та значенням дикорослих рослин у житті людини, з сезонними явищами в житті рослин, заняття з кімнатного квітникарства і т.п. Серед масових заходів ботанічного характеру велике значення мають Тиждень саду, День лісу, Свято врожаю і т.д.

Як вважають багато вчителів і методистів, не зовсім задовільна успішність з будь-яких предметів не може бути перешкодою до прийому в гурток. Є чимало прикладів, коли школярі не займаються ні в яких предметних гуртках і не встигають по одному або кількох предметів. Весь вільний час вони віддають вулиці. Учні, які слабо успішні з якогось предмету, але зацікавлені позакласною роботою з біології, надалі можуть і не стати біологами, важливо, що вони стануть людьми, люблячими рідний край, природу. Людина будь-якої спеціальності повинна з інтересом і любов’ю ставиться до природи, виявляти прагнення до її охорони.

Гуртки юних натуралістів організуються по-різному. В одних школах вони об’єднують школярів, які вже займалися індивідуальною чи груповою епізодичною роботою, в інших – учні, які раніше не брали участь ні в яких формах позакласної роботи. Організації гуртка може передувати добре організована екскурсія в природу, після якої вчитель пропонує зацікавленим школярам об’єднатися в Юннатський гурток. Бажання школярів працювати в гуртку юннатів часто проявляється після проведення ними надурочних робіт, цікаво проведеного масового заходу, наприклад Свято лісу або Дня птахів.

Планування роботи гуртка. Велике значення у діяльності гуртка належить ретельній розробці плану роботи, який може бути складений на рік, півріччя або чверть. У ньому повинні знайти відображення всі види роботи гуртка. При складанні такого плану керівники гуртків зазвичай виходять з інтересів юннатів, їх пізнавальних дослідницьких здібностей і можливостей. Будь-яку роботу гуртківців доцільно звести до якої-небудь теми. Наприклад, якщо в гуртку вирішено зайнятися озелененням школи, то слід взяти тему «Розмноження кімнатних рослин та догляд за ними».

При організації роботи гуртківців за будь-якої теми багато вчителів дотримуються такого порядку роботи:

Вступне (установче) заняття, зазвичай носить теоретичний характер.

Самостійна робота гуртківців (в основному дослідницької спрямованості).

Звітне заняття.

Випуск стінгазети, оформлення виставки за результатами роботи.

Гурток юних натуралістів – добровільна організація, однак, вступивши в нього, учні повинні виконувати певні правила (статут, заповіді юнната), які розробляють і приймають самі гуртківці на одному з перших зборів.

Напрями роботи гуртка можуть бути різними. Рослинницький напрямок може бути представлений гуртками:

Лікарські рослини;

Кімнатне квітникарство;

Юні квітникарі;

Фітодизайн; та інші.

З розвитком техніки в умовах інтенсивного використання природних ресурсів і забруднення природного навколишнього середовища все більше значення набуває озеленення житла та території. І тут незаперечну роль має квітництво як галузь рослинництва, що займається вирощуванням рослин, які необхідні для озеленення міст і сіл, прикрашання зовнішніх і внутрішніх інтер’єрів. Квітництво дає змогу не тільки озеленити та прикрасити оточуюче нас середовище, не тільки дарує естетичну та душевну насолоду, а й сприяє вихованню шанобливого ставлення до природи, розвитку творчої особистості, формуванню почуття прекрасного.

На навчально-дослідній ділянці школярі знайомляться з садовими і городніми рослинами, польовими і технічними культурами, бур’янами, шкідниками, опановують вміннями і навичками з догляду за рослинами. З цією метою передбачаються ділянки для окремих культур у відкритому ґрунті, парники і теплиці для рослин закритого ґрунту. Важливим завданням є ознайомлення школярів з культурними рослинами і сільськогосподарськими процесами. Для цього на ділянці вирощують колекції різних культурних рослин і проводять досліди з підвищення врожайності, виявлення оптимальних умов вирощування, інтродукції, сортовипробуванню. Учні, які працюють на ділянці, закріплюють свої знання про розвиток рослин, отримують уявлення про головні агрономічні прийоми обробітку культурних рослин і навички роботи з ними в певній системі, за певним планом.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Методика підготовки лекційного заняття по темі “Особливості обліку інших зовнішньоекономічних операцій”
Питання про те, як готуватися до лекцій, включає в себе ряд вимог, про які корисно постійно нагадувати, особливо початківцям. Ці вимоги стосуються вміння правильно “робити” лекцію, тобто певної культ ...

Пізнавальні інтереси – важлива складова розвитку особистості у молодших школярів
Інтерес є могутнім засобом успішного навчання й виховання, необхідною умовою досягнення позитивних результатів. Розглянемо, як у психолого-педагогічній літературі розкривається природа інтересу, тобт ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com