Навчально-виховне значення позакласної роботи

Педагогіка і освіта » Оцінка ефективності ведення гуртків з ботаніки у школі » Навчально-виховне значення позакласної роботи

Сторінка 1

Сучасна система біологічної освіти в Україні базується на поєднанні різних форм освітньої та виховної роботи. «Позакласна й позашкільна робота з учнями в більшості випадків нерозривно пов’язана з навчально-виховним процесом, що здійснюється на уроках, і ґрунтується на знаннях, навичках і вміннях, набутих під час учбових занять. Основна їх мета полягає в збагаченні, поглибленні, закріпленні набутих учнями знань, застосуванні їх на практиці, розширенні загальноосвітнього кругозору школярів, формуванні у них наукового світогляду, навичок самоосвіти, залученні до посильної суспільно-корисної праці, змістовної природоохоронної діяльності, підготовки до вибору професії».

Так чому саме гуртки мають таку важливу роль у навчанні дітей? В шкільній програмі практично зовсім немає місця вивченню самої природи, не по картинкам, а наживо. Заповнити цій пробіл і надає можливість створення гуртків. Перевага занять у гуртках складається з можливостей учнів вивчати рідну природу не теоретично або лекційне, а саме на практиці. Наприклад, при вивченні анатомії і морфології рослин, школярі працюють з мікроскопами, самі роблять препарати, матеріали для котрих збирають на польових екскурсіях.

У зв’язку з тим, що відвідування гуртка не є обов’язковим й робота базується по принципу добровільності, то одним з основним завданням діяльності стає принцип зацікавленості. В роботі гуртка важливо використовувати ігрові моменти, фізкультхвилинки (діти більшу частину свого часу проводять в статичній позі), театралізовані постановки, казки, інтерактивні засоби навчання. З тим, що гурток відвідують діти різного віку, з кожним роком склад гуртка змінюється, програму треба складати таким чином, щоб були враховані інтереси та пізнавальна здатність усіх гуртківців. В такому варіанті є велика можливість розвивати не тільки індивідуальні інтереси кожного, але й вміння робити в групі, співвідносити свої інтереси х інтересами всього колективу в цілому, розвивати взаємопідтримку.

Навчально-виховний процес має велике значення для творчої самореалізації та індивідуального саморозвитку дітей, які відвідують заняття гуртків. Важливе значення цього виду роботи доведено як вченими - методистами, так і досвідченими вчителями біології. Робота та навчання у гуртку дозволяє учням значно розширити, усвідомити і поглибити отримані на уроках знання, перетворити їх на стійкі переконання. Пов’язано це насамперед з тим, що в процесі позакласної роботи, не обмеженої певними рамками уроків, є великі можливості для використання спостереження і експерименту – основних методів біологічної науки. Проводячи експерименти, спостереження за біологічними явищами, школярі набувають на основі безпосередніх сприймань конкретні уявлення про предмети і явища навколишнього світу. Проведені учнями, наприклад, тривалі спостереження за ростом і розвитком якої-небудь квіткової рослини або за ростом і розвитком метелика-капустянки або звичайного комара або експерименти, пов’язані з виробленням умовних рефлексів у тварин куточка природи, залишають у свідомості дітей більш глибокі сліди, ніж самі докладні розповіді або бесіди про це з використанням наочних таблиць і навіть спеціальних відеофільмів.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Використання структурно-функціонального підходу до вивчення лісових екосистем
На підставі аналізу сполученості рослинних угруповань з типами місцерозташування (екотопів) виявляють еколого-фітоценотичні ряди лісових, лучних та інших груп за ступенем екологічних чинників: зволож ...

Програмне забезпечення навчально—виховного процесу дошкільного віку
Основою для створення навчально-виховної програми для дітей дошкільного віку є Базовий компонент дошкільної освіти. Цей документ окреслює оптимально необхідні, однак достатні для дітей дошкільного ві ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com