Основи розвиваючих технологій навчання історії

Педагогіка і освіта » Проблемно-пошуковий метод при вивченні історії » Основи розвиваючих технологій навчання історії

Сторінка 4

У процесі рішення навчального завдання перетинаються педагогічна діяльність вчителя і навчальна діяльність учня. Тим самим, завдання являє собою одиницю педагогічної взаємодії.

Процес рішення навчального завдання складається з 5-ти етапів:

- мотивація;

- аналіз проблеми;

- пошук рішення проблеми на основі відомого алгоритму;

- доказ і обґрунтування правильності рішення;

- реалізація і перевірка рішення, а в разі потреби - його корекція.

Між питанням, як методом перевірки знань у традиційній системі навчання і навчальним завданням, як методом розвиваючого навчання, існує величезна відмінність. Суть його в тім, що питання припускає відповідь, по перевазі звернена до тексту, вже відомого знання (Хто? Що? Коли? Навіщо? ). Завдання, несе алгоритм самостійного пошуку інформації на основі трансформації, переносу засвоєних знань і умінь (встановіть, поясніть, визначте, знайдіть і т.п.).

У системі розвиваючого навчання школярів історії основною одиницею змісту навчального матеріалу визначається поняття (система понять) - це розуміння сутності чи речі явища; це цілісна сукупність суджень, що відбиває внутрішню сутність предмета. Рівень сформованості понятійного мислення - показник розвитку особистості і, у той же час - сформованості загально-навчальних інтелектуальних умінь (універсального за своєю природою додатку). Недоліки в розвитку необхідних для віку вмінь підсилюються в ході навчання в основній школі, старшій, що заважає учню бути успішним у навчанні.

Систематична, з уроку в урок, самостійна пізнавальна діяльність учнів на основі розвиваючих завдань формує в них активну позицію. Тим самим, розвиваюче навчання закладає діяльнісний підхід до засвоєння знань.

Розвиваюче навчання розглядається як загально-педагогічна технологія з безліччю взаємозалежних елементів і обов'язковим дотриманням дидактичних умов. Головними елементами розвиваючої системи є : знання + уміння + навчальна діяльність + система спеціальних завдань. Поряд з цим, процес формування окремо кожного елемента може бути вибудований у модульну технологію. Досвід показує ефективність даного виду технології для якості засвоєння навчального матеріалу. У наші дні докладніше можна ознайомитися в ряді дослідницьких і науково-публіцистичних статей, робіт.

Показники сформованості знань і умінь для старшокласників:

Володіння загально-навчальними і предметними інтелектуальними вміннями на рівні оперативного усвідомлення їхнього застосування і самоконтролю результатів.

Загальноосвітній мінімум по історії.

До кінця навчання в загальноосвітній установі учень повинен володіти науковою проблематикою в рамках шкільного предмета, вміти дізнаватися і формулювати проблему в контексті навчання, бачити можливі шляхи рішення цієї проблеми і виразно викладати їх. Учень повинен знати специфіку епох і внесок історичних діячів; знати дискусійні теми і вміти розкривати їхній зміст. Для учнів необхідно бачити загальне в ряді подій, закономірності, виділяти ідею.

Ще раз коротко про методичні особливості викладання в старших класах.:

Облік пізнавальних можливостей учнів представляє основу для здійснення добору змісту історичного матеріалу, ефективної спільної діяльності вчителя й учнів на уроці історії.

Робота вчителя в старших загальноосвітніх і профільних класах ґрунтується на організації самостійної пізнавальної діяльності школярів.

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Методика ознайомлення дітей з геометричним матеріалом
Основним завданням вивчення геометричного матеріалу в 1-3 класах є формування в учнів чітких уявлень і понять про такі геометричні фігури, як точка, пряма лінія, відрізок прямої, ламана лінія, кут, м ...

Этапы становления технологического образования в России
Ручной труд изучается в общеобразовательных школах начиная с 60-х годов XIX века. Впервые ручной труд как учебный предмет стал преподаваться в школах Финляндии. В 1866 году ручной труд начал вводится ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com