Основи розвиваючих технологій навчання історії

Педагогіка і освіта » Проблемно-пошуковий метод при вивченні історії » Основи розвиваючих технологій навчання історії

Сторінка 2

1. Коментоване читання (5-6 клас)

2. Переказ, короткий виклад ідей (5-9 кл.)

3. Бесіда по тексту (5-7 кл.)

4. Самостійне вивчення тексту (5-11 кл.)

5. Випереджаюче читання тексту (5-11 кл.)

6. Підбор рядків з тексту до висновків учителя (5-6 кл.)

7. Складання розповіді по ключових словах (5-10 кл.)

8. Складання плану, розподіл на частини, зміст (5-11 кл.)

9. Згрупування фактів (5-11 кл.)

10. Узагальнення на основі угруповання зведень тексту (5-11 кл.)

11. Зіставлення двох рядів інформації, тексту і документів, характеристик (5-11 кл.)

12. Складання синхронних, хронологічних таблиць (5-9 кл.)

13. Вивчення матеріалу по ілюстраціях (5-9 кл.)

14. Складання розповіді по ілюстрації (5-9 кл.)

15. Порівняння ілюстрацій різних параграфів (5-9 кл.)

16. Моральна оцінка вчинку (5-11 кл.)

17. Розробка питань до тексту, ілюстраціям (9-11 кл)

18. Моделювання, драматизація (5-9 кл.)

19. Резензування публіцистичної, спеціальної літератури (8-11 кл.)

20. Підготовка доповідей (8-11 кл)

21. Складання біографічних довідок (5-11 кл.)

22. Елементи роботи з рефератом (8 кл.)

23. Підготовка рефератів (9-11 кл.)

24. Історичний твір (міркування, оповідання, портрет) (5-11)

25. Історичне есе (10-11)

26. Знайомство з бібліотечним каталогом (5-7 кл)

27. Робота з додатковою літературою (5-11 кл)

28. Пошук інформації в Інтернеті (8-11 кл.)

У системі розвиваючого навчання рівнозначними з навчальним текстом по ролі в розвитку учнів розглядаються ілюстрації і навчальні картини, документи, діаграми, схеми і т.п. У свій час В.Н. Бернадський писав, що "навчальна картина - параграф підручника, написаний кистю". Учитель може широко використовувати такі завдання для ілюстрацій з метою пошуку додаткової інформації:

1) придумати назву;

2) зробити опис окремих сюжетів;

3) зіставити окремі сюжети на різних картинах;

4) провести спостереження на основі питань учителя;

5) придумати за діючих облич слова;

6) побудувати розповідь по змісту;

7) написати твір;

8) інсценувати сюжет картини;

9) систематизувати матеріал;

10) знайти в тексті рядки, що коментують картину;

11) зробити висновки і т.п.

Чим різноманітніше прийоми і засоби навчання, тим вище мотивація навчальної діяльності.

Відповідно до сучасної концепції процесу навчання, одним з найважливіших моментів навчання є формування і розвиток діяльності учнів, спрямованої на прийняття їм від учителя завдання і наступне його виконання.

Навчальна діяльність - це організована, активна діяльність учня по оволодінню знаннями і формуванню вмінь. Організація навчальної діяльності, спрямована на ефективне засвоєння навчального матеріалу, вимагає дотримання системи дидактичних умов. Найбільш важливим у цьому контексті є створення умов навчальної діяльності у всій її структурній повноті.

Навчальна діяльність має структуру, що складається з трьох взаємозалежних компонентів обумовлених розвитком відповідних психічних процесів у школярів:

І - інформаційно-орієнтований компонент;

ІІ - операційно-виконавський компонент;

ІІІ - контрольно-корекційний компонент.

Кожному структурному компоненту відповідає конкретний набір загально-навчальних інтелектуальних умінь, що її розвивають:

І - вміння спостереження, слухання, читання;

ІІ - вміння класифікації, узагальнення;

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Положення про індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання
Індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання (далі за текстом — План) є робочим документом, який формується на основі навчального плану, затвердженого вченою радою університет ...

Прилади, в яких використовується лазер
Філігранно точний лазер; шпіндель, що скажено обертається; здатність зчитувати десять фільмів з одного носія – все це властиво оптичному приводу. Жорсткий диск примушує захопитися генієм інженерної д ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com