Експериментальне дослідження екологічних понять

Педагогіка і освіта » Формування екологічних понять на уроках біології » Експериментальне дослідження екологічних понять

Сторінка 8

в) кислих грунтах.

Екологічна група рослин, що живуть на ґрунтах із високою засоленістю:

а) содник, курай м’ясистий, тамарикс, волоснець;

б) содник, гніздівка, тамарикс;

в) солянка, содник, очиток їдкий.

Життєві форми рослин - це:

а) дерева, трави;

б) дерева, кущі, трави;

в) трави, кущі.

Трав’янисті рослини бувають:

а) багаторічні, однорічні;

б) багаторічні, дворічні, однорічні;

в) дворічні, однорічні.

Результати виконання завдань на другому етапі

Групи

Рівні навчальних досягнень учнів (у%)

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Експериментальна

28.5

42,8

28,5

_

Контрольна

28,5

42,8

14,3

14,3

Дані таблиці показують, що якість виконання завдання на другому етапі значно покращилась в обох досліджуваних групах.

Основним завданням нашого дослідження ми вбачали віднайти шляхи удосконалення процесу формування екологічної культури учнів середніх класів, поглибити розуміння дітьми взаємозв’язків у природі, взаємозалежності між її об’єктами та явищами.

Однією з педагогічних умов ефективного формування екологічної культури молодших школярів є цілеспрямоване та системне планування уроків, виховних заходів з використанням екологічно спрямованого матеріалу, зв’язок його з життям, що забезпечує підпорядкованість всієї еко-виховної роботи загальній меті, знання цієї мети вихователями і вихованцями, нетерпимість до стихійності у вихованні, наявність перспективи, проектування рівня екологічної культури особистості відповідно до запланованої мети.

Аналіз контрольних робіт показав причини припускання учнями помилок: теоретичний матеріал не пов’язується з практичною діяльністю, не ілюструється конкретними прикладами з життя; при роботі з дітьми рідко використовуються форми самостійного дослідницького характеру; несистематично використовуються завдання творчого змісту.

В наслідок цього учні допускають помилки при:

потребі пов’язати теорію (матеріал підручника, розповідь вчителя) з практичною діяльністю;

наведенні конкретних прикладів із життя;

встановленні взаємозв’язків;

самостійній роботі, особливо дослідницькій;

обґрунтуванні власних відповідей.

Разом з тим, після виправлення вищенаведених педагогічних помилок, можемо показати результати нашого експерименту, які видно з графіків.

Моя робота була присвячена темі: "Методи дослідження екологічних понять". Екологічна обстановка, що склалася, в світі, яка ставить перед людством важливе завдання - збереження екологічних умов життя в біосфері. У зв'язку з цим гостро встало питання про екологічну письменність і екологічну культуру нинішнього і майбутнього поколінь. У нинішнього покоління ці показники знаходяться на украй низькому рівні. Поліпшити ситуацію можна за рахунок екологічного виховання підростаючого покоління, яке повинне проводитися висококваліфікованими, екологічно грамотними педагогами, озброєними крім знань, поряд ефективних методик, що дозволяють комплексно впливати на особу дитини, розвивати всі компоненти екологічної культури як якості особи в частині загальної культури людини. Проблема екологічного виховання достатньо висвітлена в роботах відомих вчених. Визначені цілі, завдання, принципи, засоби, форми і методи, а також зміст екологічного виховання. Проте систематична робота по екологічному вихованню дітей середнього шкільного віку ведеться слабо.

Виходячи з аналізу експериментальної роботи, можна прийти до висновку, що виховання екологічної культури у дітей середнього шкільного віку здійснюється успішно, якщо створити такі педагогічні умови:

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9

Нове про педагогіку:

Що собою являє редактор Paint
Для початківців операційна система Windows 95/98 має графічний редактор Paint, за допомогою якого можна вивчити основні прийоми роботи з комп'ютерною графікою й основні прийоми роботи з об'єктами. Ра ...

Методика використання різних видів засобів під час формування природничих знань
Методи і прийоми знаходяться в тісному діалектичному взаємозв’язку. Кожен метод за певних умов може бути прийомом того чи іншого методу. Наприклад, розповідь, пояснення або бесіда можуть бути викорис ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com