Експериментальне дослідження екологічних понять

Педагогіка і освіта » Формування екологічних понять на уроках біології » Експериментальне дослідження екологічних понять

Сторінка 2

а) листок;

б) пагін;

в) квітка.

6. Частина живого організму, яка займає певне місце і виконує одну або кілька функцій - це:

а) орган;

б) листок;

в) корінь.

7. Фотосинтез та дихання забезпечують:

а) виділення кисню;

б) обмін речовин;

в) утворення органічних сполук.

8. Де міститься інформація необхідна для життя, розвитку і розмноження рослин:

а) хромосомах клітин;

б) насінні;

в) органах.

9. Верхній шар ґрунту від руйнування захищає:

а) корінь;

б) стебло та корінь;

в) корінь та листок.

10. Фотосинтез відбувається на світлі у хлоропластах клітин листка за допомогою

пігменту:

а) хлорофілу;

б) ксентофілу;

в) вуглекислого газу.

11. Протилежний процес фотосинтезу має назву:

а) газообмін;

б) дихання;

в) розщеплення речовин.

12. Завдяки чому відбувається постійне поповнення кисню в атмосфері:

а) фотосинтезу;

б) дихання;

в) обміну речовин.

13. Який видатний вчений висловив думку про космічну роль зелених рослин колообігу речовин та перетворення енергії:

а) К.А. Тімірязєв;

б) Ян Баптист Ван Гельмінт;

в) Т. Енгельман.

14. Сукупність процесів що забезпечують доступ в організм кисню і виділення

вуглекислого газу називається:

а) дихання;

б) фотосинтез;

в) обмін речовин.

15. У рослин розрізняють живлення:

а) повітряне;

б) ґрунтове;

в) листове і кореневе.

16. Родючість ґрунту найбільша тоді коли в ньому є:

а) гумус;

б) мінеральні речовини;

в) вода.

17. Хто висловив вперше думку про повітряне живлення?:

а) М.В. Ломоносов;

б) К.А. Тімірязєв;

в) Дж. Прістлі.

18. Рух розчинених мінеральних речовин від кореня до листків називається:

а) нисхідний потік;

б) висхідний потік;

в) звичайний.

19. Вода з листків випаровується через:

а) шкірку;

б) продихи;

в) через всю поверхню.

20. Життя рослин не можливе без:

а) води, повітря та мінеральних речовин;

б) води та повітря;

в) води, повітря та органічних речовин.

21. “Квітковий годинник ” який вказує на біоритми рослин запропонував:

а) К. Лінней;

б) К.А. Тімірязєв;

в) М.В. Ломоносов.

22. Грунт дуже щільний, рослини можуть загинути:

а) від нестачі води;

б) від нестачі кисню;

в) від нестачі поживних речовин.

23. Елементарна одиниця живого організму це:

а) клітина;

б) вид;

в) орган.

24. Клітини можуть бути різні за:

а) формою, розміром, кольором;

б) формою, розміром;

в) кольором, розміром.

25. Кулясті органели клітини, які мають різний колір, що надають пігменти це:

а) хлоропласти;

б) пластиди;

в) лейкопласти.

26. Основним компонентом оболонки рослинної клітини є:

а) клітковина або целюлоза;

б) хітин;

в) хітин та целюлоза.

27. Вона заповнена клітинним соком:

а) вакуоля;

б) цитоплазма;

в) лейкопласти.

28. Органела клітини, що відповідає за ріст клітини, її розмноження:

а) ядро;

б) цитоплазма;

в) вакуоля.

29. Вони є лише в рослинних клітинах, можуть переходити з одного типу в інший:

а) хромопласти;

б) хромосоми;

в) пластиди.

30. Органоїди клітини в яких відкладаються про запас поживні речовини:

а) в цитоплазмі;

б) в цитоплазмі та вакуолях;

в) в вакуолях.

31. Проявом відповіді клітини на дії зовні є:

а) рухи її цитоплазми;

б) ріст клітини;

в) поділ клітини.

32. Розмноження клітини відбувається під контролем:

а) ядра;

б) вакуолі;

в) цитоплазми.

33. В ній містяться всі органели клітини:

а) під оболонкою;

б) в цитоплазмі;

в) в клітинному центрі.

34. Обмін речовин між клітиною та навколишнім середовищем забезпечує:

а) клітинна оболонка;

б) цитоплазма;

в) клітинна оболонка та цитоплазма.

35. Група клітин, які мають подібну форму і виконують однакові функції називають:

а) органом;

б) орган і тканина;

в) тканина.

36. Рослинний організм має такі тканини:

а) твірну, основну, провідну;

б) твірну, основну, покривну;

в) твірну, основну, покривну, провідну.

37. Ця тканина розташована на верхівці стебла та кінчику кореня:

а) твірна;

б) покривна;

в) основна.

38. З якої тканини формуються всі інші типи тканин:

а) основна;

б) покривна;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Соціально-педагогічні особливості становлення особистості у підлітковому віці
Кожна вікова група має свої, притаманні лише їй, специфічні особливості формування особистості. При цьому головним завданням соціального виховання, що забезпечує багатогранний розвиток, духовне та фі ...

Самостійна діяльність учнів підліткового віку в навчальній діяльності. Аналіз різних підходів. Структура самостійної діяльності
Фахівцями в цій галузі підкреслювалося, що учням важливо дати метод, дороговказну нитка для організації придбання знань, а це значить - озброїти їх вміннями та навичками наукової організації розумово ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com