Експериментальне дослідження екологічних понять

Педагогіка і освіта » Формування екологічних понять на уроках біології » Експериментальне дослідження екологічних понять

Сторінка 2

а) листок;

б) пагін;

в) квітка.

6. Частина живого організму, яка займає певне місце і виконує одну або кілька функцій - це:

а) орган;

б) листок;

в) корінь.

7. Фотосинтез та дихання забезпечують:

а) виділення кисню;

б) обмін речовин;

в) утворення органічних сполук.

8. Де міститься інформація необхідна для життя, розвитку і розмноження рослин:

а) хромосомах клітин;

б) насінні;

в) органах.

9. Верхній шар ґрунту від руйнування захищає:

а) корінь;

б) стебло та корінь;

в) корінь та листок.

10. Фотосинтез відбувається на світлі у хлоропластах клітин листка за допомогою

пігменту:

а) хлорофілу;

б) ксентофілу;

в) вуглекислого газу.

11. Протилежний процес фотосинтезу має назву:

а) газообмін;

б) дихання;

в) розщеплення речовин.

12. Завдяки чому відбувається постійне поповнення кисню в атмосфері:

а) фотосинтезу;

б) дихання;

в) обміну речовин.

13. Який видатний вчений висловив думку про космічну роль зелених рослин колообігу речовин та перетворення енергії:

а) К.А. Тімірязєв;

б) Ян Баптист Ван Гельмінт;

в) Т. Енгельман.

14. Сукупність процесів що забезпечують доступ в організм кисню і виділення

вуглекислого газу називається:

а) дихання;

б) фотосинтез;

в) обмін речовин.

15. У рослин розрізняють живлення:

а) повітряне;

б) ґрунтове;

в) листове і кореневе.

16. Родючість ґрунту найбільша тоді коли в ньому є:

а) гумус;

б) мінеральні речовини;

в) вода.

17. Хто висловив вперше думку про повітряне живлення?:

а) М.В. Ломоносов;

б) К.А. Тімірязєв;

в) Дж. Прістлі.

18. Рух розчинених мінеральних речовин від кореня до листків називається:

а) нисхідний потік;

б) висхідний потік;

в) звичайний.

19. Вода з листків випаровується через:

а) шкірку;

б) продихи;

в) через всю поверхню.

20. Життя рослин не можливе без:

а) води, повітря та мінеральних речовин;

б) води та повітря;

в) води, повітря та органічних речовин.

21. “Квітковий годинник ” який вказує на біоритми рослин запропонував:

а) К. Лінней;

б) К.А. Тімірязєв;

в) М.В. Ломоносов.

22. Грунт дуже щільний, рослини можуть загинути:

а) від нестачі води;

б) від нестачі кисню;

в) від нестачі поживних речовин.

23. Елементарна одиниця живого організму це:

а) клітина;

б) вид;

в) орган.

24. Клітини можуть бути різні за:

а) формою, розміром, кольором;

б) формою, розміром;

в) кольором, розміром.

25. Кулясті органели клітини, які мають різний колір, що надають пігменти це:

а) хлоропласти;

б) пластиди;

в) лейкопласти.

26. Основним компонентом оболонки рослинної клітини є:

а) клітковина або целюлоза;

б) хітин;

в) хітин та целюлоза.

27. Вона заповнена клітинним соком:

а) вакуоля;

б) цитоплазма;

в) лейкопласти.

28. Органела клітини, що відповідає за ріст клітини, її розмноження:

а) ядро;

б) цитоплазма;

в) вакуоля.

29. Вони є лише в рослинних клітинах, можуть переходити з одного типу в інший:

а) хромопласти;

б) хромосоми;

в) пластиди.

30. Органоїди клітини в яких відкладаються про запас поживні речовини:

а) в цитоплазмі;

б) в цитоплазмі та вакуолях;

в) в вакуолях.

31. Проявом відповіді клітини на дії зовні є:

а) рухи її цитоплазми;

б) ріст клітини;

в) поділ клітини.

32. Розмноження клітини відбувається під контролем:

а) ядра;

б) вакуолі;

в) цитоплазми.

33. В ній містяться всі органели клітини:

а) під оболонкою;

б) в цитоплазмі;

в) в клітинному центрі.

34. Обмін речовин між клітиною та навколишнім середовищем забезпечує:

а) клітинна оболонка;

б) цитоплазма;

в) клітинна оболонка та цитоплазма.

35. Група клітин, які мають подібну форму і виконують однакові функції називають:

а) органом;

б) орган і тканина;

в) тканина.

36. Рослинний організм має такі тканини:

а) твірну, основну, провідну;

б) твірну, основну, покривну;

в) твірну, основну, покривну, провідну.

37. Ця тканина розташована на верхівці стебла та кінчику кореня:

а) твірна;

б) покривна;

в) основна.

38. З якої тканини формуються всі інші типи тканин:

а) основна;

б) покривна;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Уміння і навички як категорії вираження цілей навчання
Знання самі по собі, без умінь їх застосовування мали б невелику цінність. Уміння надають знанням особливої ваги і значу­щості. Уміння — це знання в дії. Відомо, що в кожному продукті людської діяльн ...

Теоретичні основи виховної роботи майстра виробничого навчання
В умовах творення Української держави особливої актуальності набуває проблема виховання та самовиховання творчої особистості. Демократизація освіти, надання їй державно-національної спрямованості вим ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com