Індивідуальний та диференційований підхід до учнів

Сторінка 2

забезпечення учням мовного середовища;

розвиток мовлення учнів на кожному уроці;

систематичність аналітико-синтетичних вправ.

Корекційна спрямованість необхідна бути присутня із врахуванням специфіки у роботі спеціального навчального закладу.

Урок – це систематичне і послідовне втілення на практиці попередньо спроектованого навчально-виховного процесу.

Загальноприйнятою є така типологія уроків:

* Урок засвоєння нових знань.

* Урок осмислення знань і формування на їх основі вмінь і навичок.

* Урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок.

* Урок спеціального повторення.

* Комбінований.

* Урок аналізу результатів контролю навчальних досягнень.

* Уроки контролю навчальних досягнень.

Вибір виду уроку залежить від поставленої вчителем мети за завдань навчальної діяльності.

Не зважаючи на те, що уроки добукварного періоду умовно поділені за основною метою на підготовчі — до читання і до письма, структура і методика проведення їх мають багато спільного. Це пояснюється тим, що читання і письмо як види мовленнєвої діяльності, особливо на початковому етапі оволодіння ними, мають багато спільних структурних компонентів. І підготовка до читання, і підготовка до письма вима­гають сформувати в учнів первинні уявлення про речення, слово, склад, наголос, звуки і букви. Оволодіння прийо­мами звукового аналізу і звукового синтезу, які є важли­вою основою для формування у дітей свідомих навичок читання й. письма, має здійснюватись у тісному взаємо­зв'язку. А це означає, що робота над цими прийомами мав місце на всіх без винятку уроках добукварного періоду. Подібними є ці уроки і за своєю структурою, яка має враховувати особливості протікання психічних процесів у шестирічних дітей. У зв'язку з обмеженими можливос­тями дітей цього віку зосереджувати увагу на навчаль­них об'єктах учитель повинен частіше змінювати види навчальної роботи, вносити в процес виконання навчаль­них завдань елементи ігрової діяльності. Динамічні паузи та фізкультурні хвилинки на уроках добукварного періоду найдоцільніше будувати із застосу­ванням мовленнєвих дій — прогорюванням віршів, потішок, лічилок тощо. Не зважаючи на те, що кожен урок добукварного пері­оду має свою основну тему й мету, до їх змісту вноситься кілька видів робіт, спрямованих на закріплення засвоєно­го дітьми на попередніх уроках.

Страницы: 1 2 

Нове про педагогіку:

Мета і завдання формування духовності засобами християнських цінностей
Мета формування духовності — це виховання в дітей і молоді високих інтелектуально-моральних інтересів і запитів. ціннісних поглядів, орієнтацій та переконань; створення таких умов, які сприяли б розв ...

Особливості формування етики соціального педагога
На процес поступового формування соціально-педагогічної етики, моралі впливає вся розвиваюча система моральності нашого суспільства, у співвіднесенні з вимогами якої повинні бути приведені і моральні ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com