Методи та прийоми роботи з розумово відсталими дітьми в добукварний період

Сторінка 2

В залежності від завдань кожного розділу виділяють окремо методи словникової роботи, формування граматичної будови мови, виховання звукової культури мовлення тощо.

Методичний прийом – це складова частина методу. Прийоми поділяються на три основні групи: словесні, наочні, ігрові.

Словесні прийоми – мовленнєвий зразок,повторне приговорювання, запитання, пояснення, вказівка, оцінка дитячого мовлення, словесні вправи.

Наочні прийоми – показ картинки, іграшки, предмета, руху або дії, показ положення органів артикуляції. Супроводжуються вказівкою, поясненням, запитанням.

Ігрові прийоми можуть бути словесними та наочними. До них відносяться: створення ігрової ситуації, виконання ігрових дій, звуконаслідування, загадкова інтонація голосу, використання жартів, елементи дидактичної гри, гри-драматизації.

У корекційному процесі найчастіше прийоми використовуються комплексно.

О. М. Бєляєв, Я. В. Мельничайло, М. І. Ментимон, Г. Р. Передрій, Л. П. Рожило називають класифікацію методів за способом взаємодії вчителя і учнів: усний виклад (розповідь, пояснення), бесіда, спостереження, робота з підручником, виконання вправ, програмоване і проблемне навчання. Особливість їх реалізації в системі прийомів.

Стосовно викладання української мови в допоміжній школі правильніше говорити про проблемний підхід у навчанні, який передбачає використання пізнавальних завдань і запитань, спрямованих на активізацію розумової діяльності учнів.

Доцільними методами формування нових знань є такі методи, як індуктивний і дедуктивний. Поширеним методом обліку і контролю за самостійним виконанням завдань школярами і ступенем засвоєння ними знань є перфокарти, які виготовляються самими вчителями і широко ними використовуються.

Методи взаємодіють, але можуть бути частиною один одного, а прийоми, взаємодіючи, поєднуючись у різних варіантах, можуть входити як основний компонент у різні методи.

Страницы: 1 2 

Нове про педагогіку:

Передумови та періоди розвитку природничих наук в античній Греції
Головним досягненням астрономії древніх греків слід вважати геометризацію Всесвіту, що включає не лише систематичне використання геометричних конструкцій для представлення небесних явищ, але і строги ...

Особливості навчання фізкультурним вправ у молодшому шкільному віці
Гра в баскетбол гармонійно розвиває дитину, що дає значний освітній, оздоровчий і виховний ефект. Баскетбол - спортивна гра, що вимагає відповідної фізичної, технічної та тактичної підготовки гравців ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com