Методи та прийоми роботи з розумово відсталими дітьми в добукварний період

Сторінка 1

Методи навчання – це способи спільної діяльності педагога і дітей, спрямовані на розв’язання завдань формування та розвитку рідної мови. Іншими словами, це дії того, хто навчає, та того, хто вчиться, які виконуються для передачі знань від одного до іншого.

Методи і прийоми характеризують з різних точок зору (в залежності від використання засобів, характеру пізнавальної та мовленнєвої діяльності дітей, розділу мовленнєвої роботи).

У загальноприйнятій методиці навчання переважно класифікуються за джерелом знань: наочні, словесні, практичні. Такий розподіл є дещо умовним, між ним немає чіткої межі. Використання певного методу або групи методів визначається насамперед характером мовленнєвого порушення, змістом, метою, завданням заняття з формування рідної мови і розвитку мовлення, віковими та індивідуально-психологічними особливостями дітей.

Наочні методи займають суттєве місце в корекційній роботі з дітьми. Використовують безпосередні та опосередковані наочні методи. До безпосередніх відносять: спостереження, екскурсії,огляди приміщень, розгляд натуральних предметів. Ці методи спрямовані на накопичення змісту мовлення і забезпечують зв'язок двох сигнальних систем.

Опосередковані методи засновані на застосуванні зображувальної наочності та технічних засобах навчання. Це розглядання іграшок, картин, фотографій, перегляд діафільмів, опис картин та іграшок, розповіді за картинами та іграшками. Ці методи використовуються для закріплення знань, словника, розвитку узагальнюючої функції слова, навчання зв’язного мовлення; для ознайомлення з об’єктами та явищами, з якими неможливо познайомитися безпосередньо.

До використання наочних посібників висуваються певні вимоги:

всі діти повинні їх добре бачити;

наочність має бути підібрана з урахуванням вікових, індивідуально-психологічних і мовленнєвих особливостей дітей;

відповідати меті та завданням заняття;

поступова демонстрація посібників;

демонстрація наочності повинна супроводжуватися точним та конкретним мовленням.

Словесні методи дають можливість здійснювати в єдності розширення та закріплення знань дітей про навколишнє і формувати їхні мовні вміння та навички. Основними словесними методами є: читання та розповідання художніх творів, заучування напам’ять, переказ, бесіди, пояснення, розповіді без опори на наочний матеріал. Ці методи використовуються обов’язково з наочними прийомами.

Практичні методи здебільшого спрямовані на використання мовленнєвих умінь і навичок, їх удосконалення. Але в корекційній роботі практичні методи застосовують і з метою полегшення сприймання, розуміння та засвоєння мовленнєвого матеріалу. До практичних методів належать словесні дидактичні вправи, ігри, ігри-драматизації, хороводні ігри, моделювання.

У дошкільному та молодшому шкільному віці практичні методи здебільшого мають ігровий характер. Основний компонент – уявна ситуація в розгорнутому вигляді.

Моделювання – в його основі лежить принцип заміщення реальних предметів іншими предметами, зображеннями, знаками.

В залежності від характеру мовленнєвої діяльності дітей, виділяють репродуктивні та продуктивні методи.

Репродуктивні методи засновані на відтворенні мовленнєвого матеріалу, готових зразків. Це ті методи, завдяки яким діти засвоюють слова і закони їх поєднання, фразеологічні звороти, нові граматичні форми, закріплюють звуковимову, переказують близько до тексту,завчають напам'ять.

Продуктивні методи передбачають побудову дітьми власних зв’язних висловлювань, відбір і комбінація їх кожного разу по-новому. В цьому полягає творчий характер мовленнєвої діяльності. До них відносять складання речень за картинкою та за уявленням, узагальнувальну бесіду, творчий переказ, дидактичні ігри, творче розповідання.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Біполярні транзистори
Біполярний транзистор – монокристал напівпровідника, в якому створені три ділянки з типами провідності, що чергуються (p-n-p або n-p-n). Середню ділянку називають базою, а крайні – колектором і еміте ...

Засоби реалізації екологічного навчання на уроці
Мета - поглибити знання учнів про основні екологічні проблеми сучасності, розглянути причини їх виникнення, показати сучасний вплив діяльності людини на довкілля; розвивати критичне мислення, вміння ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com