Уточнення і розвиток слухового сприймання, розвиток мовленнєвого та фонематичного слуху, умінь в області звукового аналізу

Педагогіка і освіта » Специфіка роботи з розумово відсталими учнями допоміжної школи у добукварний період навчання грамоти » Уточнення і розвиток слухового сприймання, розвиток мовленнєвого та фонематичного слуху, умінь в області звукового аналізу

Формування слухового сприймання розумово відсталої дитини починається з розвитку умінь розрізняти немовленнєві звуки оточуючого світу, порівнювати звуки, що відтворюють предмети, зі звуками мовлення ([р] – тріщить мотор, [дз] – дзвенить комар); впізнавати людей по тембру їх голосу (гра «Вгадай, чий голос»), знаходити іграшки (гра «Голосно-тихо»), визначати напрямок голосу.

Розвиток фонематичного сприймання починається з виправлення недоліків і вдосконалення фонематичного слуху. В нормі вміння розрізняти фонеми мови діти набувають у 2-3-річному віці. Психологи відмічають, що саме чіткість фонематичних диференційовок допомагає дитині оволодіти правильною вимовою звуків. Д. Б. Ельконін відмічав, що діти можуть помічати недоліки мовлення інших, ще не вміючи чути власну вимову.

Розумово відсталі діти слабко розрізняють фонеми рідної мови. Особливо це стосується звуків, які знаходяться в опозиції один до одного: [з] – [с], [л] – [р], [м] – [м'] тощо. Затримка у формуванні фонематичного слуху негативно впливає на розвиток навичок вимови. В свою чергу порушення фонематичного слуху і вимови ускладнюють формування навичок звукового аналізу та синтезу, що в результаті перешкоджає оволодінню учнями навичками письма та читання. Ось чому так важливо подолати у період добукварних занять недоліки фонематичного розвитку дітей.

Робота з удосконалення фонематичного слуху починається із зіставлення слів, так званих фонематичних паронімів. Картинки викладаються на дошці парами, і учні називають їх. Більш складним є зіставлення опозиційних складових структур і звуків. Діти грають, повторюючи за вчителем двоскладовий або двозвучний ланцюжок: [ба] – [па], [ла] – [л'а], [к] – [х] тощо. В цей ланцюжок не включають звуки, які діти вимовляють не правильно. Також діти вчаться виправляти помилки того, хто говорить.

Паралельно з виправленням недоліків фонематичного слуху йде робота, яка направлена на формування найпростіших операцій зі звукового аналізу. Починати необхідно із виділення слова як найбільш конкретизованої одиниці мовлення. Учні називають 2-3 предмета, що лежать на столі, інші повторюють, потім називають самі предмети навколишнього середовища. Так само, спираючись на предметні дії, вводиться термін «речення», яке поділяється на слова. Потім знову повертаємося до слова і вчимося членувати його на склади. Для полегшення ділення речень на слова, а слів на склади, вводяться різноманітні додаткові прийоми. Так, складання речення відбувається на основі послідовної демонстрації предмета і його дії. Ділення слів на склади супроводжується відбиванням такту рукою або спостереженням за рухами нижньої щелепи.

Заключною роботою з аналізу мовлення є виділення звука. Діти за прикладом вчителя вимовляють окремі звуки, вчаться чути їх у словах і, нарешті, виділяти їх же. Вся робота в добукварний період ведеться переважно в ігровій формі. У добукварний період учні працюють із небагатьма звуками – голосними [а], [о], [у] та приголосними [м],[с].

Для виділення голосних звуків добираються слова, в яких потрібний звук знаходиться під наголосом на початку слова; приголосні використовуються в позиції на початку та в кінці слова.

Нове про педагогіку:

Помилка як порушення норм літературної мови
Літературна мова – це вища форма загальнонародної національної мови. Відшліфована майстрами слова, літературна мова характеризується наявністю сталих норм, які є обов'язковими для всіх її носіїв. Нор ...

Формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва в процесі вивчення художньої культури
Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили освітні стратегії. Демократизація, гуманізація, відкритість освіти актуалізували проблеми змін у функціях системи освіти, зокрема у ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com