Уточнення й поповнення уявлень і мовлення учнів допоміжної школи

Щоб забезпечити достатні умови для здійснення дітьми мовленнєвої діяльності, необхідно працювати над створенням її основ, і в першу чергу над уточненням уявлень учнів про навколишню дійсність. Розумово відсталі діти, особливо на початку навчання, сприймають слова в їх вузько конкретних значеннях. Мета педагога - шляхом відповідних вправ довести своїх вихованців до розуміння того, що будь-яке слово є узагальнення.

Мовленнєве спілкування вчителя з учнями, які починають навчання, повинно носити характер живої бесіди, а не зводитися до формального опитування.

Цікавим і корисним у змісті впливу мовленнєвого розвитку учнів є бесіди у зв’язку з обміном враженнями, спогадами, розглядом картинок. Найближчою безпосередньою темою кожного заняття повинен бути реальний факт із повсякденного життєвого оточення. Крім вибору близьких та інтересних тем бесід для дітей, необхідно також потурбуватися, щоб сама організація проведення бесіди максимально активізувала участь дітей у спільній розмові. Тут значну роль відіграють уміло дібрані питання та репліки. Якщо трапляється, що діти відволікаються від теми розмови чи допускають будь-які неточності у своєму мовленні, слід допомагати їм шляхом відповідних вказівок.

Важливо вести облік усіх відхилень і типових помилок у мовленні, щоб у процесі подальшої роботи поступово долати їх шляхом запланованих заходів.

На особливому обліку слід тримати тих учнів, які відрізняються замкненістю, мовчазливістю і постійно слідкувати за ними у ході бесіди.

Значний відсоток учнів спеціальної школи мають недоліки вимови. Це є джерелом серйозних труднощів, з якими зустрічаються діти при навчанні грамоти. Над виправленням їх у мовленні педагог працює у першу чергу. В більш складних випадках з окремими учнями ведуться додаткові заняття, що організовує логопед.

Крім задач загального розвитку, при проведенні занять з розвитку мовлення слід мати на увазі спеціальну задачу – підготувати учнів до навчання грамоті, а саме: привчити їх уважно слухати мовлення іншого, повторювати точно і чітко слова вчителя, виділяти по запитанням окремі речення, розділяючи їх на слова.

Нове про педагогіку:

Проектування мотиваційних технологій навчання
Особливістю змісту даної лекції є те, що студенти дещо знайомі з архітектурами ПК зокрема IBM PC, та з пам'яттю ПК ще з уроків інформатики. Тому технологію навчання слід побудувати так, щоб максималь ...

Психолого-педагогічні особливості застосування проблемних ситуацій у педагогічній діяльності з молодшими школярами
Психологічна наука розпізнає два види мислення - репродуктивне і продуктивне. В процесі репродуктивного мислення людина виконує завдання, спираючись на відомі правила, формули та інші теоретичні твер ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com