Використання методичних прийомів та засобів для ефективного формування та розвитку екологічних понять

Педагогіка і освіта » Формування екологічних понять на уроках біології » Використання методичних прийомів та засобів для ефективного формування та розвитку екологічних понять

Сторінка 3

Друга група спрямована на досягнення виховних функцій, вона містить: переконання, пояснення, самовиховання, розмову, педагогічну ситуацію, виховання особистим прикладом, дискусію, бесіду, змагальні моменти, осуд, критику тощо.

В екологічній освіті й вихованні учнів усе більш популярними стають експресивні методи навчання, які належать і до методів навчання, і до методів виховання. Їхнім основним завданням є організація групової та індивідуальної діяльності школярів, в якій учасники самі створюють або відтворюють конкретні цінності, виражаючи свою індивідуальність й одночасно переживаючи емоційно. Ці методи інтегрують раціональну й емоційну складові в навчанні учнів, вони є умовою інтеграції музики, літератури, художньої майстерності тощо. Експресивні методи навчання розвивають емоційно-чуттєву сферу дітей, допомагають зрозуміти красу природи, усвідомити її самоцінність, цього дуже не вистачає сучасним школярам.

Ефективним в екологічному вихованні молодого покоління є використання народних повір’їв і традицій, оскільки закріплені в народній свідомості природоохоронні традиції значно впливають на ставлення людей до навколишнього природного середовища. Цей вплив може бути й позитивним (збереження птахів, які красиво співають, добрих, беззахисних тварин, санітарів лісу - мурах і т. ін.), і негативним (знищення жаб, кажанів, лікарських чи отруйних рослин і т.д.).

Значний інтерес у контексті екологічної освіти й виховання викликає класифікація методів навчання й виховання в системі позашкільної освіти, розроблена Г.П. Пустовітом і Л.В. Тихенко. Учені класифікують методи навчання й об’єднують їх у такі групи:

− пізнавально-комунікативні методи (словесні, наочні, методи створення сприятливих умов для спілкування в процесі навчання);

− систематизувально-перетворювальні (аналітико-синтетичні, індуктивні й дедуктивні, методи порівняння, аналогії й формулювання гіпотези, репродуктивні методи);

− навчально-перетворювальні (методи мотивації й стимулювання, формування інтересу до навчання, формування почуття обов’язковості й відповідальності за результати навчання, методи переконання, позитивного прикладу, заохочення й покарання, активні методи, метод вправ, лабораторний, практично-трудовий, проблемно-пошуковий методи, метод проблемного викладу, частково-пошуковий, дослідницький методи, методи самостійної творчої роботи, дидактичних ігор).

Дослідники виділяють у своїй класифікації окремим блоком методи виховної діяльності, до яких відносять такі групи:

− мотиваційно-виховні методи (методи мотивації - відповідальності особистості в навчально-практичній діяльності в соціокультурному та соціоприродному середовищі, самоаналізу, самооцінки, роз’яснення, переконання, рефлексії, турботи);

− методи виховання (методи багатостороннього впливу на особистість: бесіда, розповідь (лекція), дискусія, диспут, переконання, особистий приклад, умовляння, роз’яснення);

− методи формування досвіду морально доцільної поведінки й діяльності особистості: педагогічна вимога, привчання, створення.

Страницы: 1 2 3 

Нове про педагогіку:

Методи та засоби екологічного виховання молодших школярів у Глибоківській ЗОШ І-ІІІ ступенів
1)Основні методи екологічного виховання засобами природних традицій Народні традиції ставлення до природи широко використовуються як метод екологічного виховання особливо серед учнів молодших класів. ...

Комунікативно-мовленнєвий аспект у процесі вивчення української мови
Кожна людина користується рідною мовою, щоб передати свої думки і розуміння думок, висловлених іншими. Дитина, яка народилася, застає в готовому вигляді рідну мову. Але вона не тільки засвоює слова і ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com