Основні завдання курсу викладання української мови у допоміжній школі в добукварний період

Педагогіка і освіта » Специфіка роботи з розумово відсталими учнями допоміжної школи у добукварний період навчання грамоти » Основні завдання курсу викладання української мови у допоміжній школі в добукварний період

Зараз виділяють три основні взаємопов'язані між собою напрямки розробки психолого-педагогічних проблем розвитку мовлення дитини, удосконалення змісту і методів навчання рідної мови:

1) структурний (оформлення різних рівнів системи мови: фонетичного, лексичного, граматичного);

2) функціональний (формування навичок оволодіння мовою в її комунікативній функції: розвиток зв'язного мовлення, мовленнєвого спілкування);

3) когнітивний, пізнавальний (формування здібностей до усвідомлення явищ мови і мовлення).

Спеціальна методика навчання мови, як і інші методики, дає відповіді на питання:

чого вчити (які мовленнєві вміння і мовні форми повинні засвоїти діти в процесі навчання);

як вчити (які умови, форми, засоби, методи і прийоми використовувати для розвитку мовлення);

кого вчити (дитина, її анатомо-фізіологічні, психічні, вікові особливості в нормальному та патологічному онтогенезі);

чому саме так вчити, а не інакше (теоретико-методичне обґрунтування спеціальної методики).

Період навчання грамоти розумово відсталих дітей має велике освітньо-виховне значення, так як саме в цей період закладається для всього подальшого навчання. Школярі набувають умінь і навиків, важливих для успішних занять як у молодших, так і у старших класах. Першим етапом є добукварний період.

Протягом цього періоду слід вирішити такі задачі:

Уточнити і розвити зорове сприймання дітей, для цього необхідно навчити їх:

розрізняти основні кольори;

правильно сприймати й відтворювати найпростіші комбінації із прямих ліній і фігур шляхом підбору їх дублікатів із паличок чи паперових смужок і фігур різних кольорів;

розрізняти предмети по формі, розміру, кольору, смаку, запаху.

Виробити уміння здійснювати найпростішу класифікацію предметів, спочатку за зразком, потім по словесній інструкції.

Розвивати слухове сприймання, а саме:

навчити дітей розрізняти звуки навколишньої дійсності (стукіт, дзвін тощо) і прості звукосполучення в мові, під час ігор чітко повторювати слова і речення, що промовляє вчитель, розрізняти слова, схожі за звуковим складом;

навчити їх членувати мовлення на речення, речення на слова, слова на склади, склади на звуки;

виробити у дітей уміння розрізняти звуки на слух і правильно їх артикулювати, встановлювати послідовність звуків у словах.

Дати учням поняття про голосні та приголосні, навчити розрізняти практично.

Навчити членувати текст на речення, речення на слова, слова на склади, склади на звуки.

Досягти дотримання учнями вимог гігієни роботи за партою.

Постійно турбуватися про розширення, уточнення та активізацію словника на основі формування у дітей конкретних уявлень і понять, необхідно розвивати у них уміння виражати думки в усній формі.

Навчити дітей читати напам'ять короткі вірші, відповідати на питання по змісту тексту і по картинкам до нього.

Організувати сумісно з логопедом проведення індивідуальної роботи з учнями, що мають недоліки вимови, порушення у зоровому чи слуховому сприйманні.

Вивчаючи завдання навчання розумово відсталих дітей українській мові, ми повинні усвідомити зв’язок пізнавальних задач із задачами корекції недоліків розвитку дітей-олігофренів.

Нове про педагогіку:

Проблемно-аналітична система навчання
У проблемно-аналітичній системі виробничого навчання виділяються три періоди: 1) спочатку вивчають окремі ситуації та тренуються у виконанні відповідних цим ситуаціям трудових прийомів; 2) вивчають п ...

Підходи розвитку потенціалу обдарованих дітей в Німеччині
Німеччина намагається всіляко підтримувати обдаровану молодь своєї країни. Але, потрібно також допомагати їм розвивати свій потенціал. Адже для мало лише виявити дитину з особливими можливостями, так ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com