Пізнавальні завдання як засіб розвитку когнітивних процесів учнів

Сторінка 3

6.Визначення взаємозв’язків між фактами, подіями, явищами та епохами.

а)До загального поняття підберіть і підкресліть 2 слова, які тісно пов’язані з ним за змістом (середній рівень):

Херсон (Олександр-Шанц , Очаків, Херсонес, Візантія, Османська імперія).

Верф (кузня, монети, корабель, гармати, флот).

Каторжники (солдати-дезертири, матроси, селяни-втікачі, теслярі, губернатор).

б) «Кількісні відносини» (за Бахановим К.О.). Між двома логічними посиланнями треба поставити знак < або > або = для того, щоб визначити, яке з посилань є вагомішим, більшим, таким, що відбувалося раніше за часом тощо (достатній рівень).

Херсон <Росія

Зубков >Потьомкін

Місто > Адміралтейство

Верф < місто

Олександр-Шанц < Херсон

«Слава Катерини»= «Георгій Побідоносець»

Чума < епідемія

Самойлович Д.С. = Ушаков Ф.Ф.

в)Згрупуйте і дайте назви групам понять (назви груп понять надані вчителем – середній рівень, визначаються учнем – достатній рівень):

1.солдати 5.верф 9.дезертири

2.каторжники 6.пристань 10.майстрові роти

3.теслярі 7.флот 11.офіцери

4.фортеця 8.піхотні полки 12.муляри

Назва групи понять

Номери понять

Будівники міста

1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12

Об’єкти будівництва

4, 5, 6, 7

7.Порівняльно-історичний метод.

Складіть схему міста Херсона ХVІІІ століття. Порівняйте схеми міст Києва та Херсона. Назвіть спільне та відмінне (високий рівень).

8.Визначення мети та результатів діяльності людей за їхніми діями.

-Складіть історичний портрет Г.Потьомкіна (історичні умови діяльності, мета, заходи досягнення мети, результати, ваше ставлення до історичної особи) (високий рівень);

-Яку мету переслідувала Катерина ІІ, наказавши Григорію Потьомкіну збудувати місто Херсон? (достатній рівень)

9.Статистичний метод (достатній рівень).

а) Проаналізуйте, скільки коштів було надано для будівництва міста Херсона, які привілеї отримували робітники, каторжники. Які висновки можна зробити на підставі цих даних?

б) Проаналізуйте, скільки жертв епідемії чуми було в Херсоні? Яку загрозу становила епідемія для міста? Яку для держави в цілому?

10.Визначення соціальної сутності події та явища.

Напишіть листа рідним від імені робітника, який працював на будівництві Херсона (високий рівень).

11.Оцінка характеру і значення явища, події (достатній рівень).

а) Навіщо до Херсона прибув Самойлович Д.С.? Чим цінним для Росії було місто Херсон?

б) Яке значення для Росії мала діяльність річкової верфі Херсона?

Використання відеофрагментів на уроках історії повинно сприяти не тільки емоційному наповненню змісту заняття, а й розвитку когнітивних процесів: сприймання, пам’яті, уяви, уваги, мислення учнів, що зумовлено компетентнісним підходом до викладання історії на сучасному етапі.

Виконання учнями різноманітних, правильно підібраних учителем відповідно до індивідуальних умінь та рівню навчальних досягнень, пізнавальних завдань сприяє підвищенню рівня компетентності школярів. Наслідком цього процесу є висока результативність участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії та правознавства, І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, а також вибір старшокласниками історичного профілю навчання.

Зокрема, даний досвід мною було апробовано протягом 2010-2012 років у двох класах Олексіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (нині 10-11), що дало наступні результати:

-у 2010-2011н.р. Злотнікова К. ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії, Ошурко Д. ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з правознавства;

-у 2011-2012 н.р. Злотнікова К. ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії та ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з правознавства; Ошурко Д. ІІІ місце у І етапі конкурсу-захисту НДР МАН, І місце у Всеукраїнській акції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна»;

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Поняття про величину та її значення
Середовище, що оточує дітей у дитячих садках, повинно забезпечити безпеку їх життя, сприяти зміцненню здоров'я і загартовування організму кожної з них. Неодмінною умовою побудови розвиваючого середов ...

Підготовка першокласників до вивчення теми «Будова слова»
Вивчення теми "Будова слова" треба починати з першого класу. Для збагачення і розширення активного словника молодших школярів треба навчити їх набувати вміння добирати спорідненні слова. У ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com