Характеристика функціонального стану сенсорних систем дітей

Сторінка 6

Для зміни функціонального стану зорового аналізатора застосовувалися:

вправи з визначенням відстані між різними предметами, визначенням і порівнянням форми, розмірів, кольору предметів, розташованих на різних відстанях (від мінімального до максимально можливого від учня);

вправи, при виконанні яких рухи руками, ногами або тулубом, необхідно супроводжувати очима, а також вправи з предметами, де фіксувався очима напрям пересування предметів.

Для дії на слуховий аналізатор використовувалися:

подача команд із зміною тембру і гучності;

музичний супровід із зміною темпу і ритму;

вправи на увагу з використанням звукових подразників і перешкод;

виконання вправ при обмеженні можливостей слухового аналізатора.

Для зміни функціонального стану вестибулярного аналізатора застосовувалися:

стрибки з поворотами на 90°, 180° і 360° з різними початковими положеннями голови;

біг і ходьба з раптовими зупинками;

обертання навкруги власної осі;

швидкі нахили голови і тулуба;

виконання перерахованих вправ за відсутності зорового контролю.

Для дії на тактильну сенсорну систему:

рухи пальцями однієї руки або двох рук одночасно;

використовування принципу зіставлення «великого» пальця іншим пальцям;

використовування принципу зіставлення пальців однієї руки, пальцям іншої;

визначення форм і розмірів різних спортивних предметів, а також їх розрізнення по характеру поверхні без зорового контролю.

Всі перераховані вправи для розвитку сенсорних систем використовувалися в рухливих іграх.

Спеціальні вправи включали в підготовчу, основну і заключну частини уроку; у фізкультхвилинки на уроках з різних загальноосвітніх предметів; в систему організованих перерв, давалися у вигляді домашніх завдань. Вони проводилися як ігровим, так і строго регламентованим методами.

Експеримент був побудований на підставі загальноприйнятих принципів і методів навчання.

На третьому етапі експерименту було проведено підсумкове тестування для дослідження ступеня зміни рівня розвитку фізичних якостей після експерименту.

Методи математичної статистики. Одержані під час дослідження матеріали були піддані статистичній обробці, яка проводилася засобами статистичного пакету програми Excel ХР і Statgraphics.

Математико-статистичні методи включали:

статистичний аналіз центральних тенденцій:

середнє арифметичне – обчислювалося для характеристики сукупності по окремих параметрах ();

стандартна помилка середнього – яка показує, які відхилення середньою арифметичною, від відповідних параметрів генеральної сукупності (m);

середнє квадратичне відхилення – обчислювалося з метою визначення середнього відхилення реальних варіантів від їх середньої арифметичної (s);

порівняльний аналіз:

достовірність відмінностей (р) – обчислювалася з метою встановити:

однорідність контрольної і експериментальної груп;

ефективність вживання спеціально спрямованих вправ для експериментальної групи;

характеру змін середніх величин ознак в контрольній групі після експерименту.

Оцінка статистичної достовірності проводилася за допомогою параметричного критерію Стьюдента (t);

Дослідження проводилися на базі загальноосвітньої школи №1 ім. Степана Тудора м. Золочева. В них брали участь 46 школярів 3-х класів, з яких були одна експериментальна і одна контрольна групи. Експериментальну групу складали 24 особи (12 хлопчиків і 12 дівчаток), а контрольну групу – 22 (11 хлопчиків і 11 дівчаток).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Врахування індивідуальних особливостей молодших школярів у процесі діагностики і розвитку інтелектуальних здібностей
Розвиток і формування всебічно та гармонійно розвиненої, незалежної, впевненої в собі, самостійної особистості, людини з високим рівнем самоповаги та самооцінки, здатної до свідомого суспільного вибо ...

Інтерактивні принципи, методи і підходи до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів при вивченні рівнянь та нерівностей у курсі алгебри 7 класу
Реалізація поставленої мети неможлива без використання особистісно зорієнтованих сучасних освітніх технологій, які передбачають демократизацію, гуманізацію освіти, методологічну переорієнтацію процес ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com