Види педагогічних спостережень

Сторінка 3

Кожне педагогічне спостереження характеризується, зазвичай, усіма ознаками і може бути, наприклад, основним, тематичним, спостереженням ззовні, відкритим і частковим.

Проведення спостереження вимагає від дослідника ретельної і вдумливої попередньої підготовки, в процесі якої експериментатор повинен :

- визначити завдання спостереження (про що він хоче довідатись у процесі його проведення);

- підібрати об’єкти спостереження (компоненти навчально-тренувального процесу, які будуть оцінюватися);

- продумати способи проведення спостереження (як буде спостерігатися об’єкт, наприклад, приховано чи відкрито, безперервно чи частково);

- визначити способи фіксації даних, одержаних під час спостереження і підготувати відповідні засоби. Фіксувати результати спостереження можна за допомогою протоколів у вигляді словесного викладу подій і фактів, що мали місце на навчально-тренувальному занятті; графічного зображення, використовуючи систему умовних символів, схем і рисунків, або стенографуючи все, що відбувається на занятті, яке спостерігається. Добре, якщо одночасно з протоколом на занятті ведеться аудіо-і відеозапис, які значно розширюють можливість охопити спостереженням усі аспекти проведеного заняття. Всі матеріали спостереження повинні бути заздалегідь підготовлені, а їхня форма і зміст визначається дослідником відповідно до завдань спостереження та умов їхнього проведення;

- продумати, які методи аналізу зібраного матеріалу будуть використовувати для того, щоб в його процесі розкривалися позитивні сторони в діяльності вчителя та учнів, їхні недоліки;

- розробити схему спостереження, яка дозволить не тільки зафіксувати факти, але й пояснити їх (прикладом такої схеми може бути схема педагогічної оцінки уроку фізичної культури, подана на С. 80-90 підручника "Теорія і методика фізичного виховання школярів", Ч.ІІ.). Аналогічно може бути розроблена схема спостереження тренувального заняття, заняття груп загальної фізичної підготовки тощо.

Якщо об’єктом спостереження є техніка виконання рухових дій, то використання відеозаписів є обов’язковим, оскільки лише цей спосіб спостереження дозволить оцінити техніку виконання вправ окремих учнів на різних етапах навчально-тренувального процесу.

Страницы: 1 2 3 

Нове про педагогіку:

Організація навчальної діяльності учнів на уроці біології
Біологія як предмет природничого циклу має на меті формувати цілісний світогляд, екологічний спосіб мислення, здоровий спосіб життя. Тому дуже важливо розглядати шкільну біологію як компонент у загал ...

Дидактичний потенціал відеоматеріалів для формування та розвитку іншомовленнєвих умінь учнів 5 класу
Сучасний освітній процес важко уявити без використання засобів масової комунікації, серед яких особливе місце належить відеоматеріалам. Їхнє використання на заняттях з іноземної мови відкриває перед ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com