Види педагогічних спостережень

Сторінка 3

Кожне педагогічне спостереження характеризується, зазвичай, усіма ознаками і може бути, наприклад, основним, тематичним, спостереженням ззовні, відкритим і частковим.

Проведення спостереження вимагає від дослідника ретельної і вдумливої попередньої підготовки, в процесі якої експериментатор повинен :

- визначити завдання спостереження (про що він хоче довідатись у процесі його проведення);

- підібрати об’єкти спостереження (компоненти навчально-тренувального процесу, які будуть оцінюватися);

- продумати способи проведення спостереження (як буде спостерігатися об’єкт, наприклад, приховано чи відкрито, безперервно чи частково);

- визначити способи фіксації даних, одержаних під час спостереження і підготувати відповідні засоби. Фіксувати результати спостереження можна за допомогою протоколів у вигляді словесного викладу подій і фактів, що мали місце на навчально-тренувальному занятті; графічного зображення, використовуючи систему умовних символів, схем і рисунків, або стенографуючи все, що відбувається на занятті, яке спостерігається. Добре, якщо одночасно з протоколом на занятті ведеться аудіо-і відеозапис, які значно розширюють можливість охопити спостереженням усі аспекти проведеного заняття. Всі матеріали спостереження повинні бути заздалегідь підготовлені, а їхня форма і зміст визначається дослідником відповідно до завдань спостереження та умов їхнього проведення;

- продумати, які методи аналізу зібраного матеріалу будуть використовувати для того, щоб в його процесі розкривалися позитивні сторони в діяльності вчителя та учнів, їхні недоліки;

- розробити схему спостереження, яка дозволить не тільки зафіксувати факти, але й пояснити їх (прикладом такої схеми може бути схема педагогічної оцінки уроку фізичної культури, подана на С. 80-90 підручника "Теорія і методика фізичного виховання школярів", Ч.ІІ.). Аналогічно може бути розроблена схема спостереження тренувального заняття, заняття груп загальної фізичної підготовки тощо.

Якщо об’єктом спостереження є техніка виконання рухових дій, то використання відеозаписів є обов’язковим, оскільки лише цей спосіб спостереження дозволить оцінити техніку виконання вправ окремих учнів на різних етапах навчально-тренувального процесу.

Страницы: 1 2 3 

Нове про педагогіку:

Класифікація рухливих ігор молодших школярів та їх призначення
Затверджена наказом Президента України Цільова комплексна програма “Фізичне виховання – здоров’я нації” (1998) спрямована на подальше залучення всіх вікових груп до занять фізичними вправами та рухли ...

Застосування інтегральної технології В.В. Гузеєва
В чому значення назви інтегральної технології? Сам автор даної технології так пояснює її назву в роботі "Теорія і практика інтегральної освітньої технології": Аналіз великого масиву методол ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com