Види педагогічних спостережень

Сторінка 2

Рівень поінформованості учасників дослідження залежить від його завдань та умов занять. Чи вдасться досліднику залишитися малопомітним на занятті, але бачити все, чи не вдасться – залежить від багатьох чинників.

Для мінімізації установки учасників на факт спостереження і його завдання дослідник повинен намагатися вжитися у колектив, викликати до себе довіру і повагу, розкрити перед учасниками значення дослідження і запевнити їх в конфіденційності результатів спостереження.

Уникаючи розгубленості учасників дослідження, і, як наслідок, - викривленого уявлення про якість навчально-виховного процесу, не варто приходити на заняття без попередження. Раптовий прихід спостерігача на заняття, як показує досвід, не дозволяє досягти природності в поведінці тих, хто займається і викладача. Навіть пасивні учасники дослідження і досвідчений педагог не байдужі до спостережень за ними. На це не може не зважати дослідник під час аналізу й оцінки результатів відвіданих занять.

Приховані спостереження передбачають, що ані ті, хто займається, ні педагог (тренер, інструктор) не знають про спостереження за ними і тому їхня поведінка залишається природною, оскільки спостерігача ніхто не бачить. Як організаційно забезпечити таке спостереження, порадити складно, оскільки це залежить від багатьох обставин і, в першу чергу, від умов проведення занять та одержання права на такі спостереження. Найпродуктивніше таке спостереження можна проводити за допомогою відеокамер, встановлених на місці проведення занять. Наявність таких камер приховати від учасників експерименту важко, але при їх тривалій наявності можна досягти адаптації тих, хто займається, і якщо вони будуть знати, що спостереження ведеться епізодично, то можна досягти відносно природного ходу занять.

Щодо етичної сторони такого спостереження, то доречно зауважити: результати такого спостереження можуть бути використані лише для користі справи і ні за яких умов проти тих, за ким велися спостереження.

Що стосується юридичної сторони, то таке спостереження є неправомірним, і якщо воно все ж проводилося, то навіть його позитивні результати можуть бути оприлюднені лише з дозволу учасників навчально-виховного процесу.

За тривалістю спостереження можуть бути безперервними і частковими (вибірковими).

До безперервних відносяться ті дослідження, які забезпечують стеження за розвитком будь-якого педагогічного явища від його початку і до кінця. Це може бути урок або певна його частина, процес засвоєння техніки окремих вправ або навчання цілісних рухових актів (навчання грати в футбол). Зважаючи на це, тривалість безперервних спостережень може коливатися в межах від декількох хвилин до декількох місяців, а то й років, оскільки визначальною ознакою безперервного спостереження, його завданням є оцінка всіх станів розвитку певного педагогічного явища, що включають підготовку і наслідки діяльності учнів та педагога, а не відсутність певних часових перерв у діяльності дослідника. Наприклад, якщо об’єктом дослідження є якість підготовчої частини уроку, то спостерігати слід саме цю частину на кожному уроці (отже, два-три рази на тиждень) протягом 2-3 місяців.

Часткове спостереження передбачає вивчення окремих (ключових) етапів педагогічного процесу. Найчастіше це його початок і завершення. При такому спостереженні не вивчається динаміка навчально-виховного процесу, але за початковими і кінцевими ознаками, які перебувають в полі зору дослідника, вдається оцінити ефективність педагогічного процесу, зрозуміти його закономірність.

Контрольні запитання і завдання щодо спостережень та їх організації

1. Дайте загальну характеристику педагогічного спостереження як методу дослідження.

2. Недоліки методу спостереження та шляхи їх усунення.

3. Протокол спостереження.

4. Об’єкти педагогічного спостереження у дослідженнях з фізичного виховання та спорту.

5. Види педагогічних спостережень за обсягом та програмою.

6. Види педагогічних спостережень за стилем та поінформованістю.

7. Види педагогічних спостережень за тривалістю.

8. Складіть протокол педагогічного спостереження.

Конспект уроку, розроблений внаслідок спостереження

План - конспект уроку з фізичної культури

Для учнів 6-го класу.

Завдання:

1. Навчити роботі кисті рук при супроводжені м’яча у кошик способом однією рукою від плеча.

2. Повторити зупинку двома кроками після бігу (на місці і в русі).

3. Сприяти розвитку спритності під час естафет та навчальної гри.

Інвентар і обладнання: баскетбольні м’ячі, свисток.

Місце проведення: спортивний зал.

Проводить: Гром’як Олександр

Зміст основного навчального матеріалу

Дозу-вання

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча частина уроку 13хв.

1. Організований перехід до місць занять.

(до

30сек.)

Перехід у колону по одному, визначивши направляючого, замикаючого. Дистанція 0,5 м.

2. Шикування, Рапорт. Повідомлення завдань уроку.

(до

60сек.)

Біля лінії старту або у вказаному місці. Рапорт за встановленою формою. Звернути увагу на спортивну форму і взуття.

Загально-розвиваючі вправи з м’ячами в русі:

3. Повільна ходьба

(до

30сек.)

В колоні по одному. Діти беруть м’ячі.

СВВ-одночасний. МОД-груповий.

4. Ходьба на носках руки з вгору

15с

М’яч в руках

5. Ходьба на п’ятках руки за спиною.

15с.

Спина пряма, м’яч в руках.

6. Ходьба в напівприсіді руки вперед.

15с

Спина пряма, погляд спрямований вперед.

7. Ходьба в присіді руки на коліна.

10с.

Погляд спрямований вперед.

8. Повільний біг.

15с.

М’яч в руках

9. Приставним кроком правим–лівим боком.

30с.

Слідкувати за поставою. М’яч перед собою

10. Схресним кроком правим–лівим боком

30с.

11. Вистрибування з торканням м’яча до щита

30с.

За командою вчителя

12. Поворот на 180 і 360%

30с.

За командою вчителя

13. Теж тільки з підкиданням м’яча вгору.

20с.

М’яч підкидати до викон. повороту і ловити після. Виконання.

14. Ведення м’яча правою лівою рукою, зі зміною швидкості руху.

60с.

Слідкувати за правильністю виконання. Зміна швидкості за командою.

15. Ведення м’яча у різних стійках.

30с

З високим середнім і низьким відскоком.

Загально-розвиваючі вправи на місці:

16. В. п. - основна стійка. 1. Крок лівою (правою), руки в сторони, прогнутися (вдих). 2. В. п. (видих). Те ж з іншої ноги.

4-6р

СВВ-одночасний.

МОД-фронтальний.

17. В. п. - ноги нарізно, руки на пояс. 1. Поворот тулуба вліво, руки в сторони. 2. В. п. 3. Нахил уперед, руками торкнутися підлоги. 4. В. п. Те ж в другу сторону.

4-6р

СВВ-одночасний.

МОД-фронтальний.

18. В. п. - упор стоячи на колінах. 1. Ліву (праву) руку вверх, праву (ліву) ногу назад. 2. В. п. Те ж з іншої ноги.

4-6р

СВВ-одночасний.

МОД-фронтальний.

19. В. п. - упор лежачи. 1. Зігнути руки, підняти ліву ногу назад. 2. В. п. Те ж другою ногою.

4-6р

СВВ-одночасний.

МОД-фронтальний.

20. В. п. - основна стійка. 1. Руки на пояс, ліву ногу підняти зігнуту в коліні. 2. Випрямити ногу, руки в сторони. 3. Зігнути ногу в коліні, руки на пояс. 4. В. п. Те ж другою ногою.

4-6р

СВВ-одночасний.

МОД-фронтальний.

21. В. п. - упор сидячи, ноги прямі. 1. Зігнути ноги в колінах. 2. Випрямити вверх. 3. Зігнути ноги. 4. В. п.

4-6р

СВВ-одночасний.

МОД-фронтальний.

22. В. п. - ноги нарізно, руки на пояс. 1. Присісти на лівій, праву в сторону на носок, руки вперед. 2. В. п. Те ж другою ногою.

4-6р

СВВ-одночасний.

МОД-фронтальний.

23. В. п. - ноги нарізно, руки в сторони. 1. Мах лівою ногою вправо, руки вліво. 2. В. п. Те ж другою ногою.

4-6р

СВВ-одночасний.

МОД-фронтальний.

24. В. п. - ноги разом, руки за голову. 1-2. Стрибки на лівій нозі. 3-4. Стрибки на правій.

4-6р

СВВ-одночасний.

МОД-фронтальний.

7.Естафета “Швидко передай"

Мета: сприяти розвитку спритності, та удоскон. передачі м’яча.

Клас ділять на 2-3 команди, що шикуються в колони. Кожна команда має по два капітани, які стоять спереду на відстані 3 м від колон.

Естафету розпочинає перший учасник у команді. Він виконує передачу м'яча двома руками від грудей до капітана № 1, а сам стає замикаючим. Капітан №1 виконує поворот на одній нозі і передає м'яч капітану № 2, капітан № 2 — капітану № 1, капітан № 1 — другому учаснику своєї команди. Естафета триває до тих пір, поки вісі гравці не закінчать передачу м'яча. Виграє та команда, що швидше закінчить передачу м'яча.

3хв.

МОД – змагальний.

Основна частина уроку 29 хв.

1. Передача м’яча в парах з високою траєкторією однією рукою від плеча.

2 хв.

Дистанція 4-5м. СВВ – позмінний.

2. Теж тільки із збільшенням дистанцію до 8м.

2 хв.

СВВ – позмінний. Слідкувати за правильною роботою рук.

3. Передача м’яча в парах з високою траєкторією, з потраплянням м’яча у «кошик» утворений руками партнера.

3хв.

Дистанція 4-6м. СВВ – позмінний. Звернути увагу на траєкторію польоту м’яча.

4. Кидок з місця однією рукою від плеча з підтримкою м’яча іншою рукою.

2хв.

Кидки виконується в стіну на відстані 3-4м. Слідкувати за правильною роботою рук.

1. Біг на місці в шерензі, за командою вчителя – крок правою, а потім лівою вперед.

5р.

Дистанція 0.5м

2. Біг по колу в із зупинками у позначених місцях (для правої і лівої ноги).

1 хв

Дистанція між учнями 3 м.

3. Біг по колу із зупинками по підрахунку за сигналом вчителя.

1,5 хв

Дистанція між учнями 2 м.

4. Естафета: перший учасник команди біжить до набивного м’яча, який розміщений на відстані 9м, виконує зупинку, торкається м’яча і повертаючись передає естафету іншому учасникові. Виграє команда, яка швидше закінчить естафету, при найменшій кількості штрафних очок.

2 р.

Зупинку виконувати у позначеній зоні. Неправильне виконання зупинки – 1 штраф. очко.

3. Сприяти розвитку швидкості і спритності під час проведення навчальної гри.

10хв.

Використовувати вивчені на уроці елементи.

МОД – ігровий.

2. Вправа на відновлення дихання: 1-2-руки вгору – вдих;

3-4-опустити руки – видих.

30с.

СВВ – одночасний

МОД - фронтальний

Заключна частина уроку 3хв.

1.Шикування в одну шеренгу

15с.

МОД - фронтальний

3.Підсумок проведеного уроку

(до

45сек.)

Оголосити на головні моменти уроку.

4. Оцінювання учнів

1хв.

Пояснити об’єктивність оцінювання.

6. Завдання додому.

(до

45сек.)

Підготувати по 2 ЗРВ на місці.

7. Організований перехід до класу

(до

15сек.)

Перехід в колону по-одному.

Дистанція 0,5 м.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Еколого-ландшафтний підхід
За географічним розташуванням соснові ліси в Україні визначаються впливом кліматичних факторів від Полісся до Лісостепу та Степу. З півночі на південь змінюються фізико-географічні умови та рослиннос ...

Український фольклор як засіб виховання
У попередні десятиліття у вихованні часто домінували однобічність, поверховість, втрачався комплексний підхід до формування цілісної особистості, зокрема засобами українського фольклору. Педагогів сп ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com