Види педагогічних спостережень

Сторінка 1

Педагогічні спостереження мають чимало ознак, кожна з яких може слугувати підставою для їх групування за видами, що можна представити такою схемою:

За обсягом спостереження можуть бути загальні й окремі, які ще називають тематичними.

Загальні спостереження передбачають виявлення комплексу педагогічних явищ, які в сукупності дозволяють оцінити якість навчально-виховного процесу, його результати. Вони провадяться за багатьма показниками й охоплюють велику кількість учасників дослідження. За допомогою таких спостережень можна оцінити не тільки загальну спрямованість навчально-виховного процесу, але і його окремі сторони.

Окремі (тематичні) спостереження обмежені вузькими рамками об’єкта дослідження. На тлі спостереження цілісного навчально-виховного процесу вичленовується певне (окреме) педагогічне явище, яке буде піддане детальнішому аналізові й оцінці. Це створює кращі можливості для його глибокого і різнобічного вивчення. Наприклад, об’єктом спостереження може бути поведінка учнів; використання ігрового методу; величина навантаження тощо.

Виокремлення окремого педагогічного явища із контексту навчально-виховного процесу не передбачає його повної ізоляції від інших компонентів заняття. Наприклад, спостерігаючи поведінку учнів, не можна залишити поза увагою поведінку педагога, оскільки вона значною мірою визначає діяльність учнів, а отже, і їхню поведінку.

За програмою спостереження можуть бути розвідувальні й основні.

Розвідувальні спостереження не мають чітко розробленої програми і є, зазвичай, попередніми. Тому в процесі проведення їх програма трансформується. В неї вводять нові положення і вилучають попередньо передбачені.

Такі спостереження проводяться, зазвичай, для уточнення і поглиблення гіпотези дослідження і його методики. В процесі проведення відпрацьовують техніку і процедури основного спостереження, форм фіксації його результатів тощо.

За наслідками спостереження можуть виникнути нові ідеї і думки щодо подальшого дослідження, його окремих аспектів і підходів до вирішення завдань та визначення мети й це чи не найбільша цінність розвідувального спостереження.

Основні спостереження проводяться за чітко розробленою програмою і загальнодоступними засобами фіксації результатів, що дозволяє залучати до спостережень помічників, яким доручають фіксувати беззастережно видимі події і факти за принципом "так", "ні" та реєструвати їх у протоколах, що не вимагають уточнень. Зрозуміло, що помічники повинні бути добре теоретично підготовлені і мати необхідні практичні вміння.

За стилем розрізняють внутрішні (включені) спостереження і зовнішні (збоку).

Внутрішні (включені) спостереження передбачають, що дослідник є безпосереднім учасником навчально-виховного процесу, який є об’єктом спостереження і оцінки. Таке можливе за умови, коли дослідник є членом спортивної команди, учасником туристичного походу чи будь-якого іншого заходу, який є предметом наукового інтересу.

Оскільки дослідник при такому способі спостереження, із зрозумілих причин, позбавлений можливості фіксувати результати спостереження, то бажано у таких випадках звертатися до послуг помічників та вести відео-й аудіо-записи об’єкту дослідження.

Зазвичай, при такому спостереженні дослідник не втручається в педагогічний процес. Цей вид спостереження дозволяє в окремих випадках втручатися у процес, що вивчається. Якщо основна мета спостереження – діагностика ситуації, то втручання спостерігача в хід подій спотворять реальну картину, і будуть отримані не об’єктивні дані. Якщо мета дослідження пізнавально-аналітична або практично-прикладна й полягає, головним чином, у прийнятті управлінських і організаційних рішень, активне втручання не тільки можливе, але й корисне. Для користі справи учасник подій, що вивчаються, провокує нестандартні ситуації і досліджує реакцію об’єкта спостереження на свої дії, або стимульовані ним дії інших.

Спостереження ззовні (збоку) характеризується тим, що дослідник є лише свідком подій, що розгортаються на навчально-тренувальних заняттях. Цей спосіб спостереження в практиці наукових досліджень застосовується частіше, хоч є дещо поверховим, порівняно з попереднім, оскільки дослідник не в змозі глибоко психологічно сприйняти педагогічне дійство, що розгортається на його очах.

За поінформованістю тих, хто займається, спостереження можуть бути відкритими і прихованими.

Відкриті спостереження передбачають поінформованість тих, хто займається (учнів, педагога) та їх згоду на проведення спостереження під час занять, а в окремих випадках - і в інших фрагментах режиму дня.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Науково–методичне обґрунтування експериментального дослідження
Проаналізувавши підручники з української мови для початкової школи, ми побачили, що основу в оволодінні фразеологічним матеріалом становлять вправи на усвідомлення і розуміння значень фразеологізмів. ...

Організація навчальної діяльності учнів на уроці біології
Біологія як предмет природничого циклу має на меті формувати цілісний світогляд, екологічний спосіб мислення, здоровий спосіб життя. Тому дуже важливо розглядати шкільну біологію як компонент у загал ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com