Об’єкти педагогічного спостереження

Спостереження може бути об’єктивним лише за умови, коли предметом вивчення є чітко виражений об’єкт, який можна зафіксувати. Наприклад, способи керування синхронністю виконання вправ (свисток, сплеск, стук тощо) і кількість кожного з них, або кількість і спрямованість зауважень учителя щодо якості виконання вправ, розвитку фізичних якостей, поведінки.

Об’єктами педагогічного спостереження можуть бути:

- завдання навчання і виховання, їх питома вага в різних частинах уроку та ефективність вирішення під заняття;

- засоби навчання, виховання та розвитку фізичних якостей, їхнє співвідношення, місце в занятті;

- методи навчання, виховання та розвитку фізичних якостей, їхня ефективність;

- реалізація на заняттях принципів фізичного виховання (загальних, методичних, специфічних);

- поведінка учнів, їхнє ставлення до навчання, активність;

- поведінка вчителя, його манери, стиль керівництва, ставлення до учнів, ефективність дій;

- взаємовідносини педагога з учнями та між учнями;

- фізичні навантаження на уроці, їх характер і величина, відповідність вікові і підготовленості учнів;

- прийоми регулювання навантаження на заняттях і їх адекватність;

- техніка виконання учнями вправ, увага вчителя до якості виконання рухових дій, визначення помилок, їх причин та ефективність прийомів їх виправлення;

- прийоми активізації учнів на уроці, їх адекватність ситуації;

- тактичні дії учнів, їх ефективність;

- величини просторових переміщень учнів (висота стрибка, його довжина, швидкість бігу тощо) та знарядь (дальність польоту м’ячика, списа тощо);

- кількісні показники процесу виконання вправ (кількість гребків плавця, весляра, кроків бігуна);

- домашнє завдання, його перевірка, ефективність виконання;

- форми організації занять та їхня доцільність;

- використання технічних засобів навчання.

Окремі педагогічні явища (якість виконання, виразність рухів) можуть оцінювати одночасно декілька осіб (експертів), за аналогією з гімнастикою, синхронним плаванням тощо.

Вибір об’єкта спостереження залежить від завдань дослідження. Якщо ми поставили завдання вивчити стан викладання предмета, то повинні спостерігати уроки багатьох учителів різних рівнів кваліфікації і стажу роботи. Якщо завданням спостереження є дослідження й узагальнення педагогічної майстерності, то необхідно спостерігати слід уроки вчителів вищої категорії та вчителів-методистів. При цьому кількість таких учителів, порівняно з першим випадком, буде значно меншою. Нарешті, вивчаючи досвід роботи авторів інноваційних технологій, – це будуть окремі особи, або невелика група (2-3) осіб з підходами до навчально-виховного процесу та однаковими професійними захопленнями. Наприклад, застосування комп’ютерної техніки.

Нове про педагогіку:

Антиінноваційні бар'єри у професійній діяльності педагога та шляхи їх подолання
Упровадження нової ідеї, проекту або технології часто наштовхується на різні перешкоди, які названо анти-інноваційними бар'єрами. Антиінноваційні бар'єри (франц. barriere — перешкода, перепона) — зов ...

Стан досліджуваної проблеми в теорії і практиці навчання математики
Проблема організації позакласної роботи і її роль в математичному розвитку школярів вже досить довгий час розв’язується науковцями, психологами, педагогами й самими вчителями початкових класів. Насам ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com