Недоліки спостереження як методу наукового дослідження та шляхи їх усунення

Педагогіка і освіта » Педагогічні спостереження як метод дослідження » Недоліки спостереження як методу наукового дослідження та шляхи їх усунення

Сторінка 3

Де, S – кількість плюсів, P – кількість мінусів Оцінка 11

Прізвище і підпис дослідника

В окремих графах протоколу розміщені основні прийоми гри: передачі, ведення, кидок, інші дії в нападі та в захисті, персональні зауваження. Під час гри фіксуються показники діяльності, "ціна" яких визначається в умовних позитивних ("+") та негативних ("-") балах.

Успішно виконані прийоми під час гри фіксуються у відповідній графі значком "+", а неуспішні знаком "-". Так, наприклад, учень виконав у грі передачу (не важливо, яким способом), якщо вона точна, то у відповідній графі ставимо знак "+" (S1), у разі невчасної або неточної передачі – "-" (P1).

Таким же способом оцінюється ведення м’яча: якщо учень виконує ведення м’яча, і воно є доцільним, вчасним; обводить захисника без втрати м’яча, тоді у відповідній графі ставиться знак "+"(S2), якщо учень втратив м’яч під час ведення, допустив пробіжку чи перенос м’яча, або воно є недоцільним та невчасним, то гравцю у відповідній графі ставиться знак "-"(P2).

Кидок оцінюється за його доцільністю, вчасністю та результативністю. Якщо кидок доцільний, вчасний, то в протоколі у відповідній графі ставиться знак "+"(S3), якщо він ще й результативний, то в наступній графі - ще два знаки "++"(S4) (оскільки влучний кидок є основою гри, тому результативний кидок фіксувався із подвійним коефіцієнтом), якщо нерезультативний – "-"(P4) і недоцільний та невчасний – "-"(P3) .

Інші дії в нападі ділилися на дві умовні групи: а) активні (вихід на вільне місце, виконання відриву, активність в нападі), які оцінюються знаками "+"(S5) та б) пасивні (відсутність виходу на вільне місце, невиконання відриву, неучасть в атакувальних діях, пасивна гра під щитом), за яких учні отримують знак "-"(P5).

Що стосується дій у захисті, то їх також поділено на дві умовні групи: а) активні дії у захисті ("тримання" гравця без м’яча, "тримання" гравця з м’ячем; вибивання і виривання м’яча; активне переміщення в захисті; активність на підборі м’яча від щита; взаємодопомога та взаємовиручка партнерів), за які учням ставлять знак "+" (S6), і б) пасивність у захисті щодо гравця без м’яча та гравця з м’ячем, у підборі під щитом, взаємодопомозі та взаємовиручці партнерів, що оцінюються знаком "-"(P6). При цьому оцінюються дії в нападі та захисті після завершення атаки або захисту.

За отримане учнем персональне зауваження дослідник у відповідній графі ставить знак "-"(P7), якщо персональне зауваження одержане суперником за дії проти гравця, то фіксується – "+"(S7).

Після завершення спостереження підраховується кількість плюсів (S = ∑S1 _ S7= ) та кількість мінусів (P= ∑P1 _ P7=). Потім за формулою: Sзаг = S – P= визначається кількість балів, яку набрав учень. Відповідно до набраної суми балів учень отримує оцінку за гру.

Із наведеного протоколу бачимо, що учень протягом гри виконав: 3 передачі, одна з яких була неточною; 2 кидки, один з яких був результативним; 5 разів він вів м’яч, при чому 2 рази втратив м’яч під час ведення; з 5-ти атак – двічі був неактивний, проте 6 разів активно діяв у захисті. За гру учень набрав 18 "+" і 7 "-", що становить 11 балів (18-7).

Розроблений протокол залежно від завдань спостереження можна доповнювати іншими прийомами та елементами баскетболу, наприклад, додати графу, де оцінюються передачі, можна оцінювати різновиди передач, конкретизувати окремо дії у нападі та в захисті. Можна також замість знаків "+" і "-" ставити час виконання того чи іншого прийому тощо.

Страницы: 1 2 3 

Нове про педагогіку:

Розвиток у дітей-олігофренів інтересу до навчання
Розуміння дітьми необхідності для них грамоти є суттєвою проблемою в умовах спеціальної школи. Потрібно так організувати перебування дитини там, щоб на кожному кроці вона безпосередньо відчувала необ ...

Характеристика засобів активізації навчального процесу
Питання активізації навчання школярів належать до найбільш актуальних проблем сучасної педагогічної науки і практики. Реалізація принципу активності в навчанні має істотне значення, оскільки навчання ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com