Недоліки спостереження як методу наукового дослідження та шляхи їх усунення

Педагогіка і освіта » Педагогічні спостереження як метод дослідження » Недоліки спостереження як методу наукового дослідження та шляхи їх усунення

Сторінка 1

Спостереження як метод дослідження не позбавлений недоліків, серед яких найсуттєвішим є суб’єктивізм в оцінці подій та недоступність інформації про мотиви діяльності, емоційний стан чи інші стани учасників експерименту.

Зазначена вище небезпека втратити об’єктивність найбільше притаманна спостереженню за способом "включеного", коли спостерігач стає на позицію тих, кого спостерігає і в середовищі кого діє. Але така зацікавленість разом з тим може бути і перевагою, якщо дослідник тверезо оцінює ситуацію і неухильно дотримується продуманої концепції дослідження.

Суб’єктивний вплив на оцінку того, що відбувається, можливий і в процесі спостереження "збоку". Достовірність і обґрунтованість суджень за враженнями спостерігача, як зазначає В.А. Ядов, досягає лише 0,5 кореляції з даними, одержаними об’єктивними способами. Це пояснюється поблажливістю спостерігача і тенденцією оцінювати ситуацію позитивніше, ніж це відбувається насправді. Можливі випадки і зворотного ефекту: надмірне зниження оцінок певних дій; "помилка усунення", тобто страх перед крайніми судженнями; помилка "контрасту". Остання полягає в тому, що дослідник схильний оцінювати інших за своїми власними рисами характеру. Наприклад, занадто темпераментному здається, що інші люди дуже повільні, занадто розсудливі й мало експресивні. Іншими словами, особисті якості спостерігача суттєво позначаються на його враженнях, і про це не варто забувати.

У дисертаційних дослідженнях цей метод використовується лише в комплексі з іншими методами. Як самостійний метод, він може використовуватися для підготовки курсових, дипломних та магістерських робіт.

Спостереження – це не тільки відображення навчально-виховного процесу, явищ і фактів, що супроводжують його, але і їхня оцінка дослідником, яка зазвичай, робиться відповідно до еталонів, що сформувалися у нього в процесі навчання і набуття практичного досвіду. В зв’язку з цим існує реальна загроза, що зроблені висновки не завжди будуть збігатися з реальною дійсністю.

Зважаючи на ці факти, досліднику необхідно: 1) глибоко розуміти навчально-виховний процес, мати широке професійно-педагогічне мислення, інтуїцію, яка дозволить бачити всі нюанси цього процесу (тренерові, наприклад, складно бачити нюанси уроку, а вчителеві – тренувального заняття). Досвід показує, що уміння спостерігати можна вдосконалювати; 2) розробити методику спостереження, яка передбачає: використання технічних прийомів оцінки явищ, що спостерігаються; багаторазові спостереження; порівняння побаченого з науковими даними та надбаннями практиків; залучення до спостереження інших людей; зіставлення даних спостереження з даними лікарського контролю, самоконтролю, досягненнями учасників дослідження.

Оцінюючи результати дослідження, необхідно враховувати реакцію тих, хто займається і педагога на факт спостереження, оскільки їхня поведінка стає менш природною, що може позначитися на результатах діяльності.

Нарешті, підвищить об’єктивність методу спостереження добре підготовлена процедура фіксації його результатів, яка передбачає умовні позначення і відповідні графи запису в протоколі спостереження для кожного виду дій, що є предметом дослідження.

В практиці спортивного тренування для ведення спостереження найчастіше використовують різноманітні схеми, протоколи, таблиці й карти обліку зі спеціально розробленими умовними позначеннями. Ефективність запису спостережень залежить від попередньої підготовки протоколів, форма та зміст яких мають відповідати завданням дослідження.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Методика организации работы по разделу «Техническое творчество 10 класс»
Метод по-гречески — «путь», «способ поведения».Под методом обучения понимается систематически применяемый способ работы учителя с учащимися, позволяющий ученикам развивать свои умственные способности ...

Виховний і повчальний потенціал гри
Не дивлячись на відмінності, всі види дитячих ігор з педагогічної точки зору мають і багато загального. Їх виховуючий потенціал завжди залежить, по-перше, від вмісту пізнавальної і етичної інформації ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com