Засоби роботи з обдарованими дітьми в Німеччині

Сторінка 3

Підбиваючи підсумки вищезазначеного, в нашому дослідженні ми зробили наступне:

розглянули педагогічні засади обдарованості такі як організація спеціального навчання для дітей з особливими здібностями, підготовка вчителів для роботи з такими дітьми;

систематизували напрямки педагогічної підтримки обдарованих дітей, виходячи з цього таким напрямками є – створення навчальних закладів, спрямованих на роботу, виявлення, підтримку та розвиток обдарованих дітей;

узагальнили особливості підходів до розвитку потенціалу обдарованих дітей в Німеччині, а саме: проведення спеціальних олімпіад, націлених на розвиток потенціалу обдарованої дитини, використання навчання практичного характеру: лабораторні роботи, практикум, лекції на виробництві, презентації командних та індивідуальних наукових проектів тощо, проектної методики – метод порт фоліо, кейс-метод, які дозволяють обдарованим дітям відчути, які з соціальних ролей їм імпонує в майбутньому;

схарактеризували засоби роботи з обдарованими дітьми в Німеччині, наприклад створення спеціальних організацій підтримки обдарованих особистостей, введення в роботу з обдарованими дітьми спеціальні програми, які дають можливість розвиватися дитині відповідно до її індивідуальних особливостей.

Отже, в цілому можна зробити висновок, що зараз ведуться глибокі дослідження щодо обдарованих дітей як в нашій країні, так і по всьому світі. Думки щодо правильної роботи з талановитими дітьми у педагогів України та Німеччині збігаються. Гарним показником цього є схожість підходів німецьких науковців до проблеми навчання, розвитку та виховання обдарованої особистості з ідеями Григорія Сковороди, зокрема щодо поглядів на природу особливих задатків у людини, потребу їхнього розвитку в діяльності, необхідності спеціальної освіти для здібних учнів незалежно від їхнього соціального статусу, а також щодо вимог до вчителя-вихователя обдарованої молоді. Г. Сковорода одним із перших педагогів України звертається до особистості вчителя. На його думку, педагог має дбати і сприяти розкриттю потенціалу дітей.

Ми бачимо, що Україна та Німеччина є дуже подібними у сфері освіти обдарованих дітей. Підтримка таких дітей є дуже важлива, насамперед, для майбутнього держав. Саме діти з особливими здібностями роблять великий внесок не тільки в освіту, а й в економіку та будь яку сферу життєдіяльності.

Але не потрібно зупинятися на досягнутому. Потрібно розвивати вже отримані досягнення в роботі з обдарованими особистостями. Час минає, суспільство змінюється, а отже, потрібно змінювати форми та методи навчання обдарованої особистості.

Виявлення та підтримка обдарованості – це дуже кропітка праця, яка потребує постійного прогресу. Мало лише дати зрозуміти дитині, що вона є особливою, потрібно ще підштовхнути дитину до саморозвитку. Звичайно, самостійно це зробити важко, тому дитина повинна отримувати підтримку як збоку батьків, так і збоку вчителів.

Через це, держава намагається розвивати систему освіти, яка буде спрямована на підтримку обдарованих особистостей. Важливу роль відіграють вчителі, які працюють з такими дітьми. Їх потрібно навчити всім підходам та методам для роботи з обдарованими особистостями. Адже обдарованим складно навчатися в школах зі звичайними дітьми. Вони потребують постійного розвитку і не бажають зупинятися на досягнутому тоді. Коли звичайні діти лише починають засвоювати новий матеріал. І ця невідповідність в розумовій діяльності може негативно позначитися на талановитих дітях.

Страницы: 1 2 3 

Нове про педагогіку:

Особливості міжособистісної взаємодії дітей розумово неповносправних
Важливу роль у нашому житті відіграє спілкування (спілкування з рідними, друзями). Воно потрібне для всебічного розвитку. Спілкування – це міжособистісний або груповий процес, що полягає в обміні пев ...

Педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу
Реформування системи освіти України, пов'язане з глобальною інтеграцією у світовий освітній простір, суттєвою модернізацією всіх її складових, орієнтацією на гуманістичні цінності, на пріоритет еколо ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com