Засоби роботи з обдарованими дітьми в Німеччині

Сторінка 2

Головною ціллю Академії є винайдення атмосфери інтелектуального та соціального виклику для найкращого розвитку здібностей та їх спілкування з однолітками, які мають такий же високий потенціал та мотивацію. Головними задачами Академії є:

Розвиток та удосконалення вмінь набувати знань, розвиток міждисциплінарного мислення, та вмінь самостійного роботи.

Надання умов для інтелектуальної діяльності на межі можливостей.

Покращення техніки усної та письмової презентації.

Набуття навичок сумісної роботи.

Представлення рольових моделей через спілкування з творчими, мотивованими, високо кваліфікаційними вчителями та учнями.

Надання допомоги в прийнятті рішень по вибору професіонального шляху.

Стимуляція осмислення, що надзвичайні можливості несуть в собі обов’язок використовувати їх на благо суспільства через відповідальне лідерство.

За відгуками обдарованих дітей. Котрі мали змогу приймати участь в літній програмі, та аза оцінками спеціалістів, ефективність роботи Німецької шкільної академії в досягненні поставленої цілі робить її виключно цінним досвідом в життя учнів.

Статистичні дані свідчать про те, що Німеччина вже з 1980-х років активно і послідовно працює за напрямком проблеми підтримки обдарованих дітей в рамках світового масштабу. Гідні уваги і німецькі ініціативи щодо роботи шкіл і форм ведення молодих талантів в різні сфери суспільного і політичного життя.

Нормативно-правові акти суб’єктів федерації, що регулюють роботу з обдарованим дітьми у загальноосвітніх навчальних закладах, відносяться до шкільного права як підгалузі адміністративного права: «до цієї галузі права (шкільного права) належать як закон про середню освіту, так і інші нормативно-правові акти, які безпосередньо регулюють правовідносини між учнями і органами, які завідують навчанням».

Правові норми, які регулюють роботу з обдарованими дітьми в школі можна поділити на загальні та спеціальні. Загальні норми визначають необхідність особливої підтримки обдарованих дітей, право на освіту відповідно до здібностей, право на додаткове фінансування. Загальні норми не регулюють конкретні права та обов’язки суб’єктів і виконують декларативну функцію.

Щодо спеціальних норм, то вони регулюють конкретні права і обов’язки або процедури набуття прав та обов’язків. Залежно від об’єкта регулювання, можна виділити наступні правові норми:

Норми, які регулюють фінансову підтримку обдарованих, надання субсидій.

Норми, які регулюють навчання учнів середньої школи в якості слухачів та гостьових студентів у вищих навчальних закладах та співпрацюють з вищими навчальними закладами.

Норми, які регулюють достроковий перехід учня до наступного класу.

Норми, які регулюють вивчення окремих предметів у наступному класі.

Норми, які регулюють роботу класів для обдарованих учнів.

Норми, які регулюють порядок і підстави звільнення від відвідування занять.

Норми, які регулюють роботу шкіл з групами продовженого дня.

Норми, які регулюють порядок переведення до наступного класу.

Інші норми (регулювання роботи таборів для обдарованих дітей, підтримка обдарованих у спеціальних робочих гуртках, робота музичних шкіл, переходу з одного шляху освіти до іншого та інші).

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Основні закони логіки мислення
У логіці можна навести велику кількість прикладів тотожно істинних суджень. Але найзагальнішими з них, які лежать в основі логічних операцій над поняттями , в судженні й умовиводах, є класичні, основ ...

Аналіз напрямів та форм організації профільного навчання
Найважливішим питанням організації профільного навчання є визначення структури та напрямів профілізації, а також моделі організації профільного навчання. При цьому варто пам'ятати, з одного боку, про ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com