Підходи розвитку потенціалу обдарованих дітей в Німеччині

Педагогіка і освіта » Особливості підтримки обдарованої дитини в європейських країнах » Підходи розвитку потенціалу обдарованих дітей в Німеччині

Сторінка 1

Німеччина намагається всіляко підтримувати обдаровану молодь своєї країни. Але, потрібно також допомагати їм розвивати свій потенціал. Адже для мало лише виявити дитину з особливими можливостями, таким дітям потрібно постійно допомагати прогресувати в своєму розвитку.

Яскравим прикладом такої допомоги в розвитку потенціалу обдарованих дітей є відпрацьована система організації олімпіад в Федеративній Республіці Німеччині. В країні щорічно проводиться 20 федеративних олімпіад, а також десятки регіональних, в яких беруть участь понад 100000 обдарованих учнів. Особливо популярними в Німеччині є олімпіади з іноземних мов (Федеральна мовна олімпіада). Це унікальна всебічна форма контролю підтримки розвитку потенціалу обдарованих учнів по всій країні, а не лише в конкретних її регіонах. Олімпіада з іноземних мов була започаткована в 1979 році Асоціацією сприяння розвитку науки в Німеччині, як важлива форма стимулювання розвитку потенціалу учнів, їх інтересу до культури, традицій та звичаїв зарубіжних країн.

Німці більш сконцентровані на вивчення іноземних мов. Саме тому, після об’єднання у 1990 році Східної та Західної Німеччини в єдину державу відбулися зміни в організації навчання обдарованих дітей. Зокрема на території Східних Федеративних земель з’явилося шість шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов.

Варто зазначити, що на сучасному етапі німецькі науковці та педагоги-практики розуміють важливість підтримки, та розвитку потенціалу талановитої молоді. Адже саме талановита, здібна молодь робить значний внесок у духовний та інноваційний потенціал німецького суспільства.

Такі науковці, як В. Штерн, А. Танненбаум, А. Вітман та інші дотримувались думки, що розвиток потенціалу творчо обдарованої дитини є головною запорукою успіху молоді в майбутньому. Але подібний розвиток, на їх думку, можливий лише за умов реалізації таких здібностей на практиці. Через це, у сучасній системі середньої та вищої освіти в Німеччині широко використовуються форми навчання практичного характеру: лабораторні роботи, практикум, лекції на виробництві, презентації командних та індивідуальних наукових проектів тощо. При виборі навчальних методів німецькі педагоги керуються принципом можливості застосування отриманих знань на практиці під час навчального процесу. Значної популярності в Німеччині набувають на сьогоднішній день проектна методика, метод порт фоліо, кейс-метод, які дозволяють обдарованим дітям відчути, які з соціальних ролей їм імпонує в майбутньому. Німецькі вчителі дотримуються такої ж позиції як і наші вітчизняні педагоги, що вчителям для успішної роботи як з дітьми з унікальними здібностями, та і в роботі зі звичайними дітьми завжди потрібно працювати над собою, розвивати свій інтелект та збагачувати свій духовний світ. На думку К. Фішера, справжній педагог не повинен задовольнятися лише тими знаннями, що він отримував у педагогічному навчальному закладі, а прагнути постійного творчого зростання.

Науковці Німеччини вважають за потрібне підготовити спеціальні педагогічні кадри, які б правильно працювали з обдарованим дітьми, та всіляко підтримували розвиток їхнього потенціалу. В місті Ніймеген пропонують вчителям, педагогам, психологам, педіатрам, працівникам ліцеїв та викладачам вищої школи курси з підвищення кваліфікації з подальшим присвоєнням звання «Спеціаліст у галузі роботи з обдарованою особистістю». Участь у курсі підтверджується отриманням ЕСНА (the European Council for High Ability) -Дипломом, що завоював популярність і визнання в країнах Європи.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Дидактичні ігри як засіб стимулювання пізнавальної активності школярів
Аудіювання як спеціальний різновид вправ. Відіграє важливу роль у вигляді підготовчих вправ. Оскільки одним із найважливіших завдань у першому класі є навчити дітей слухати пояснення вчителя, зосеред ...

Планування навчального процесу
Для того, щоб діяльність вчителя була продуктивною на кожному уроці, вчитель повинен планувати свою роботу. Планування занять - це розробка цілей, завдань і змісту уроків в цілому і кожного зокрема н ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com