Характеристика експериментального комплексу пізнавальних завдань як засобу формування в учнів уміння застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях

Педагогіка і освіта » Формування у молодших школярів уміння застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях » Характеристика експериментального комплексу пізнавальних завдань як засобу формування в учнів уміння застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях

Сторінка 7

Учням початкової школи можна пропонувати пізнавальні завдання на використання усіх видів аналогії, зокрема:

Завдання на асоціативну аналогію.

Наприклад:

а) За зразком опишіть гору і заповніть таблицю.

Горб

Гора

Незначне підвищення на рівнині

Підніжжя поступово переходить у рівнину

Не дуже круті схили

Вершина плоска

б) Замінивши слова у реченні, опишіть балку.

Яр - це повздовжня заглибина на земній поверхні, у якої круті схили і вузьке дно.

Завдання на алгоритмічну аналогію.

Наприклад: Охарактеризуйте яр, вставивши у речення пропущені слова. За зразком охарактеризуйте балку.

Яр - це _.

Він має схили і дно.

Утворюється яр унаслідок .

Завдання на евристичну аналогію.

Наприклад: Пригадайте, який ґрунт легше розпушити: той, на якому ростуть рослини, чи той, на якому вони відсутні. Поміркуйте, як люди використовують це явище для боротьби з ярами.

V. Завдання для доведення істинності судження.

Уміння знаходити аргументи та доводити істинність судження відіграють вирішальну роль у розумовому розвитку школярів, спонукуючи їх до здійснення переносу знань. Доведення - це прийом розумової діяльності, що полягає в обґрунтуванні певного положення за допомогою наведення суджень, істинність яких безсумнівна й доведена практикою. Доведення має постійну структуру. Воно складається з тези (судження, що є предметом доведення); аргументів (вихідні факти або теоретичні положення, у правильності яких учні вже переконані, і за допомогою яких обґрунтовується теза); способу обґрунтування тези. За способом доведення розрізняють пряме й непряме доведення. У першому випадку доводи безпосередньо (прямо) обґрунтовують істинність тези, а в другому - істинність тези обґрунтовується запереченням істинності суперечного положення.

Досліджуючи особливості процесу доведення у молодших школярів, Г.С. Овчинніков, В.О. Філь, М.М. Шардаков та інші дійшли висновку, що учням початкових класів під силу пізнавальні завдання на пряме доведення вже сформульованої думки, твердження, і в процесі спеціально організованого навчання вони можуть свідомо оволодіти такими видами прямого доведення, як доведення у формі умовисновків і доведення-роздум.

Для того щоб правильно і повно довести істинність судження, учням необхідно осмислити послідовність дій під час виконання завдання даного типу, а саме:

всебічний аналіз об’єкта чи явища, визначення його ознак;

виділення істотних ознак;

зіставлення їх із суттєвими ознаками поняття (тези), що відображає загальне положення;

пошук потрібних доказів (фактів), які підтверджують або заперечують те, що доводиться;

співвіднесення тези й аргументів;

формулювання висновку, доведення із сукупності аргументів.

Для формування у молодших школярів уміння доводити істинність судження ми запропонували такі види пізнавальних завдань:

Завдання, що для обґрунтування тези вимагають незначної кількості аргументів, відомих із минулого досвіду фактів, свідчень, правил.

Наприклад: Доведіть, що вапняки утворились на дні морів.

Завдання для доведення за аналогією.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8

Нове про педагогіку:

Засоби роботи з обдарованими дітьми в Німеччині
В післявоєнній Західній Німеччині проблема талантів, подібно як і тема раси була темою табу. Не було надруковано жодної публікації щодо обдарованості, та не існувало жодної організації по підтримці з ...

Дослідження професійної спрямованості особистості студентів на педагогічну й дослідницьку спеціальності
Для дослідження особистісних якостей студентів ми використали наступні методики. Тест Кеттелла. Багатофакторний опитник особистості опублікований Р. Б. Кеттелом в 1949р. Цей тест універсальний, практ ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com