Напрямки педагогічної підтримки та індивідуальний підхід до обдарованих особистостей

Педагогіка і освіта » Особливості підтримки обдарованої дитини в європейських країнах » Напрямки педагогічної підтримки та індивідуальний підхід до обдарованих особистостей

Сторінка 3

За останні 20 років у роботах таких вчених як Ф. Ганьє, Х. Гарднер, М. Лейтес, розглядають різні концепції, які покладено в основу індивідуального підходу щодо освіти обдарованих дітей. Спільними для цих концепцій обдарованості є такі характеристики:

Обдаровані діти мають потенціал, що дозволяє досягати вагомих результатів, щонайменше, в одній галузі.

Здібності до чіткого, аналітичного і критичного мислення є передумовою для досягнення високих результатів.

Обдаровані діти не завжди є успішними про опануванні всіх предметів шкільної програми; у них рано формується певна область інтересів, а тому на шкільні предмети, що лежать поза межами цієї сфери, у них не залишається ні часу, ні бажання

Тому, говорячи про індивідуальний підхід до обдарованих дітей, велику роль відіграє підготовленість вчителів до роботи з такими дітьми. Одним із головних завдань розвитку нашого суспільства є пошук обдарованих дітей, їх підтримка, мотивація та забезпечення всебічного розвитку індивідуальності людини як особистості та вищої цінності суспільства. Індивідуальний розвиток обдарованих дітей потребує нового, гарно підготовленого вчителя, здатного успішно вести пошук, розвиток та реалізацію творчих обдарувань підростаючого покоління.

Підготовка вчителя – одна з важливих соціальних програм суспільства. Тому що, велику роль в розвитку обдарованої дитини несе підготовка вчителя до педагогічної взаємодії з обдарованими дітьми в умовах сучасної школи. Підготовка кадрів до роботи з обдарованими учнями є справою не новою, але залишається без належного теоретичного обґрунтування та практичної реалізації для вищої педагогічної освіти.

Але, в нашому суспільстві не так легко підготувати досить висококваліфікованого вчителя для роботи з обдарованими дітьми, через те, що в рамках існуючої системи педагогічної освіти неможливо ефективно забезпечити вимоги до рівня професійної підготовки вчителів, які працюють з обдарованими дітьми з боку суспільства та їх батьків.

В. Демченко, проректор Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, зазначає: «виникає проблема підготовки педагогічних кадрів для роботи з обдарованими учнями, яку частково можуть вирішити заклади післядипломної педагогічної освіти, що опікуються навчанням дорослих з вищою освітою та досвідом професійної діяльності. Завдяки неперервному характеру післядипломної освіти, її здатності оперативно реагувати на зміни в суспільстві. Вчителі можуть в стислі терміни здобути базового рівня якісні знання, вміння та навички, необхідні для навчання та виховання обдарованих школярів».

Тому, індивідуальний, а саме якісний, підхід з боку вчителів до роботи з обдарованими дітьми є найважливішою ланкою в розвитку можливостей дітей.

Страницы: 1 2 3 

Нове про педагогіку:

Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею
Здоров’я населення є інтегральним показником суспільного розвитку країни, відображенням її політичного, соціально-економічного та морального станів, могутнім чинником формування демографічного, еконо ...

Розвиток у дітей-олігофренів інтересу до навчання
Розуміння дітьми необхідності для них грамоти є суттєвою проблемою в умовах спеціальної школи. Потрібно так організувати перебування дитини там, щоб на кожному кроці вона безпосередньо відчувала необ ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com