Напрямки педагогічної підтримки та індивідуальний підхід до обдарованих особистостей

Педагогіка і освіта » Особливості підтримки обдарованої дитини в європейських країнах » Напрямки педагогічної підтримки та індивідуальний підхід до обдарованих особистостей

Сторінка 1

обдарований дитина підхід підтримка

Виявлення обдарованих дітей залишається актуальною проблемою до сьогодення. Вперше про дітей із надзвичайними можливостями згадували більше ніж 2,5 тисячі років тому. І до цих пір ніхто ще не поставив під сумнім про необхідність виявлення таких дітей. Через те, що прогрес нашого світу, на сам перед, залежить від такої молоді.

Процес виявлення обдарованих дітей є досить дискусійним питанням, та має свої «за» та «проти». Одна частина суспільства вважає, що виявлення обдарованості – дуже важливе, адже дає змогу дітям, котрі мають особливі здібності, розвивати себе за допомогою спеціальних підходів з боку освіти. Та з іншого боку, суспільство аргументує своє негативне відношення до «обдарованості» тим, що виділення та особливі привілеї для обдарованих дітей, позбавляють звичайних дітей отримати освіту на такому ж високому рівні. Ще одною проблемою є те, що відсутня жодна гарантія що всі обдаровані учні будуть виявлені. Але, все ж таки, необхідність в здібній молоді не зменшилась, тому що їх виявлення, перш за все, необхідно для держави, освіти, нації, суспільства.

Існує декілька аспектів виявлення та відбору творчо обдарованої молоді: ресурсний, соціальний, структурний і педагогічний. Щодо педагогічного аспекту, то він стосується пошуку нового змісту, форм і методів навчання, основою яких є висока творча активність дітей.

Аналіз системи зарубіжної освіти показує, що в більшості зарубіжних країн вже протягом десятиліть поширеною є практика виявлення, розвитку і підтримки обдарованих дітей, починаючи з дошкільного віку.

Важливо розрізняти різні способи виявлення та вимірювання обдарованості, а також типові форми цих способів і прийомів. Велика частина дослідників, котрі займаються дослідженням обдарованості, вважають важливим пошук основних властивостей психічної діяльності, ступінь розвитку яких був би показником розумового розвитку взагалі. Ці методи мають назву «симптоматичні методи вимірювання обдарованості».

Для найкращого виявлення обдарованості багато дослідників, таких як В. Штерн, О. Вігманн, І. Кон, Ф. Діффенбахер та інші, почали проводити нові випробування з використанням методів ізольованих тестів. Але вид таких тестів має недоліки. Головним недоліком вважають, що автори,які їх використовують, певною мірою вільно та випадково комбінували вибір випробувань. За таких умов перш за все важко порівнювати отримані окремими дослідниками результати і знайти єдиний принцип об’єднання окремих тестів для побудови надійної системи вимірювання обдарованості.

Раннє виявлення, навчання та виховання обдарованих дітей є одним із головних завдань удосконалення системи освіти. На сьогоднішній день в Україні вже напрацьовано значний фонд досліджень, пов’язаних з виявленням обдарованих дітей, розробляються програми допомоги їм у реалізації здібностей. Обдарованими вважалися, передусім, діти в яких у ранньому віці виявлявся випереджальний розвиток інтелекту. Тому першим із видів обдарованості, котрі набули детального вивчення, стала саме інтелектуально обдарованість. Однією з основних сфер прояву обдарованості залишається інтелектуальна сфера. На думку М. Холодної, інтелектуальна обдарованість – це результат тривалого внутрішнього процесу побудови і зростання індивідуальних когнітивних ресурсів особистості, напрям якого визначається специфічними формами організації пізнавального досвіду людини, які характеризують унікальність її розуму.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Психологічна діагностика окремих пізнавальних процесів у підлітків з вадами розумового розвитку та визначення інтелектуальної шкали
Експериментальне дослідження здійснювалось протягом 2008-2009 року. Всього в ньому взяло участь 17 підлітків з особливими потребами навчально-реабілітаційного центру «Джерело» м. Львів віком від 12 д ...

Розвивальне середовище як складова педагогічного процесу в умовах соціально-реабілітаційного центру
Демократичні реформування сьогодення передбачають забезпечення рівних можливостей для одержання освіти дітям з обмеженими психофізичними можливостями. Рівний доступ до освіти реалізується через: — до ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com