Стан дослідження проблеми в сучасній практиці початкового навчання

Сторінка 3

До ІІ групи ввійшли конструктивні завдання, під час виконання яких передбачено вносити незначні зміни у структуру засвоєних знань. Ці завдання спрямовані на логічне осмислення знань та вмінь, а саме: на аналітико-синтетичну діяльність (порівняння, узагальнення, оцінювання і висновки); на поглиблення знань (уточнення, конкретизація, систематизація); на встановлення причинно-наслідкових зв’язків.

До ІІІ групи ми віднесли творчі завдання, які зумовлюють узагальнення, перенос та застосування учнями набутих знань і умінь у нових навчальних ситуаціях: здійснення самостійної пошукової діяльності, оволодіння вміннями, відпрацювання навичок. Цей тип завдань передбачає внесення суттєвих змін у структуру засвоєних знань та способів діяльності, а також вимагає пошуку нових знань або способів діяльності на основі знань, набутих з інших джерел.

Узагальнені результати аналізу завдань, вміщених у підручниках із курсу "Я і Україна" для 3-4 класів початкової школи на основі вищевказаної класифікації подані у таблиці 1.2

Дані таблиці засвідчують, що найбільше у підручниках продуктивних завдань, спрямованих на осмислення знань (3 клас - 67,0%; 4 клас - 55,3%). Серед них немало таких, що передбачають самостійне пояснення явищ природи на основі життєвого досвіду (3 клас - 12,9%; 4 клас - 11,3%), дослідження об’єкта за допомогою спостереження та дослідів (3 клас - 12,1%; 4 клас - 11,3%), а також встановлення причинно-наслідкових зв’язків (3 клас - 7,0%; 4 клас - 15,0%). Це обумовлено їх роллю у пізнанні молодшими школярами найпростіших закономірностей і залежностей у живій та неживій природі, між окремими природними явищами, природою і трудовою діяльністю людини. Проте слід зазначити, що у підручниках вони подані без поступового ускладнення, а це негативно відображується на рівні оволодіння учнями вказаними розумовими прийомами.

Таблиця 1.2. Аналіз завдань у підручниках "Я і Україна" для 3-4 класів

Види завдань

3 клас

4 клас

к-сть

%

к-сть

%

1. Завдання на відтворення знань та умінь:

74

18,0

68

23,2

- знаходження відповіді на запитання у тексті

14

18,9

25

36,8

- розповідь про об’єкт за поданим планом

3

0,7

7

10,3

- виконання завдання за зразком

12

16,2

5

7,4

- формулювання визначення поняття

45

60,8

31

86,1

2. Завдання на логічне осмислення знань і вмінь:

276

67,0

162

55,3

- дослідження об’єктів за допомогою спостережень та дослідів

50

12,1

33

11,3

- самостійне пояснення на основі життєвого досвіду

53

12,9

33

11,3

- визначення істотних ознак об’єкта

27

6,6

1

0,3

- порівняння у формі зіставлення та протиставлення

23

5,6

15

5,1

- класифікація об’єктів та явищ

35

8,5

23

7,8

- всебічний розгляд об'єктів і явищ

23

5,6

12

4,0

- встановлення причиново-наслідкових зв’язків

29

7,0

44

15,0

- узагальнення, формулювання висновків

36

8,7

1

0,3

3. Завдання на застосування нових знань та умінь:

62

15,0

63

21,5

- виконання практичних робіт

18

4,3

47

16,0

- пояснення, доведення істинності суджень

31

7,5

14

4,8

- застосування знань у нестандартних навчальних ситуаціях

13

3,2

2

0,7

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Методика проведення уроків проблемного змісту при вивченні курсу „Основи здоровя" в початкових класах
Проблемний характер навчання - це світогляд вчителя, його спосіб інакше мислити. Проблемний підхід змушує вчителя не лише інакше викладати, але й у першу чергу інакше мислити. Учитель повинен розуміт ...

Самостійна робота як дидактична категорія
Аналіз педагогічної літератури дає підстави виділити три підходи до розгляду категорії самостійної роботи. Але оскільки вони не завжди чітко розмежовуються, то про них можна говорити як про переважаю ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com