Стан дослідження проблеми в сучасній практиці початкового навчання

Сторінка 3

До ІІ групи ввійшли конструктивні завдання, під час виконання яких передбачено вносити незначні зміни у структуру засвоєних знань. Ці завдання спрямовані на логічне осмислення знань та вмінь, а саме: на аналітико-синтетичну діяльність (порівняння, узагальнення, оцінювання і висновки); на поглиблення знань (уточнення, конкретизація, систематизація); на встановлення причинно-наслідкових зв’язків.

До ІІІ групи ми віднесли творчі завдання, які зумовлюють узагальнення, перенос та застосування учнями набутих знань і умінь у нових навчальних ситуаціях: здійснення самостійної пошукової діяльності, оволодіння вміннями, відпрацювання навичок. Цей тип завдань передбачає внесення суттєвих змін у структуру засвоєних знань та способів діяльності, а також вимагає пошуку нових знань або способів діяльності на основі знань, набутих з інших джерел.

Узагальнені результати аналізу завдань, вміщених у підручниках із курсу "Я і Україна" для 3-4 класів початкової школи на основі вищевказаної класифікації подані у таблиці 1.2

Дані таблиці засвідчують, що найбільше у підручниках продуктивних завдань, спрямованих на осмислення знань (3 клас - 67,0%; 4 клас - 55,3%). Серед них немало таких, що передбачають самостійне пояснення явищ природи на основі життєвого досвіду (3 клас - 12,9%; 4 клас - 11,3%), дослідження об’єкта за допомогою спостереження та дослідів (3 клас - 12,1%; 4 клас - 11,3%), а також встановлення причинно-наслідкових зв’язків (3 клас - 7,0%; 4 клас - 15,0%). Це обумовлено їх роллю у пізнанні молодшими школярами найпростіших закономірностей і залежностей у живій та неживій природі, між окремими природними явищами, природою і трудовою діяльністю людини. Проте слід зазначити, що у підручниках вони подані без поступового ускладнення, а це негативно відображується на рівні оволодіння учнями вказаними розумовими прийомами.

Таблиця 1.2. Аналіз завдань у підручниках "Я і Україна" для 3-4 класів

Види завдань

3 клас

4 клас

к-сть

%

к-сть

%

1. Завдання на відтворення знань та умінь:

74

18,0

68

23,2

- знаходження відповіді на запитання у тексті

14

18,9

25

36,8

- розповідь про об’єкт за поданим планом

3

0,7

7

10,3

- виконання завдання за зразком

12

16,2

5

7,4

- формулювання визначення поняття

45

60,8

31

86,1

2. Завдання на логічне осмислення знань і вмінь:

276

67,0

162

55,3

- дослідження об’єктів за допомогою спостережень та дослідів

50

12,1

33

11,3

- самостійне пояснення на основі життєвого досвіду

53

12,9

33

11,3

- визначення істотних ознак об’єкта

27

6,6

1

0,3

- порівняння у формі зіставлення та протиставлення

23

5,6

15

5,1

- класифікація об’єктів та явищ

35

8,5

23

7,8

- всебічний розгляд об'єктів і явищ

23

5,6

12

4,0

- встановлення причиново-наслідкових зв’язків

29

7,0

44

15,0

- узагальнення, формулювання висновків

36

8,7

1

0,3

3. Завдання на застосування нових знань та умінь:

62

15,0

63

21,5

- виконання практичних робіт

18

4,3

47

16,0

- пояснення, доведення істинності суджень

31

7,5

14

4,8

- застосування знань у нестандартних навчальних ситуаціях

13

3,2

2

0,7

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Поняття емоційної експресивності та ступінь його дослідження в психологічній літературі
Психологічні дослідження емоційно-експресивної поведінки людини набувають особливого значення саме тепер, коли вивчення різних форм досягнення успіху у будь якій діяльності людства набуває самих поши ...

Моніторинг соціально-педагогічного забезпечення здоров’язберігаючої діяльності загальноосвітньої школи
Діяльність соціального педагога є дуже важливою у здоров’язберігаючій діяльності школи, тому було проведено дослідження, метою якого було дослідити: рівень підготовки та обізнаність у проблемі здоров ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com