Вибір та оптимальне поєднання форм і методів екологічної освіти на уроках курсу «Я і Україна» у 2 класі

Педагогіка і освіта » Засоби та шляхи формування системи екологічної освіти та виховання молодших школярів » Вибір та оптимальне поєднання форм і методів екологічної освіти на уроках курсу «Я і Україна» у 2 класі

Сторінка 3

Зіставивши результати, отримані в 1 та 2 підгрупах, ми дійшли висновку, що в 2 підгрупі кількість учнів із високим рівнем знань вища. Кількість учнів, що виявили середній рівень знань у 2 підгрупі менша, ніж у 1.

У процесі індивідуальних бесід з учнями ми намагались отримати відповіді на такі запитання:

1. Чи подобається тобі доглядати за кімнатними рослинами у куточку живої природи?

2. Чи підгодовував пташок узимку?

3. Чи бажаєш ти стати захисником природи?

Результати відповідей наведено у таблиці 2.3.

Порівняння результатів відповідей показав, що серед учнів 2 підгрупи більше тих, хто прагне охороняти природу.

Таблиця 2.3. Результати відповідей учнів на запитання учителя

№ п/п

Відповіді учнів

«так дуже»

«іноді»

«ні»

2 підгр.

1 підгр.

2 підгр.

1 підгр.

2 підгр.

1 підгр

1

9 (56%)

7 (44%)

7 (44%)

8 (50%)

-

1 (6%)

2

11 (67%)

7 (44%)

5 (33%)

5 (33%)

-

3 (23%)

3

14 (83%)

9 (56%)

2 (17%)

7 (44%)

-

-

Таким чином, кількісний і якісний аналіз результатів проведеного дослідження свідчить про позитивний вплив експериментальної методики на якість екологічних знань, умінь та навичок учнів.Результати дослідження зводяться до такого:

1. Екологічна освіта є неперервним процесом навчання, виховання і розвитку особистості, спрямованим на формування системи наукових і практичних знань, ціннісних орієнтацій, поведінки і діяльності, які забезпечують відповідальне ставлення людини до навколишнього

З’ясовано завдання екологічної освіти, що стоять перед початковою школою:

– формування елементарних знань про природу та взаємозв’язки у ній, взаємодію і взаємовплив людини і природи, про норми і правила екологічно доцільної поведінки;

– формування вміння встановлювати екологічні взаємозв’язки у природі;

– виховання у школярів ціннісного і відповідального ставлення до навколишнього середовища і здоров’я, формування готовності до його активної охорони

– формування здорового способу життя та навичок екологічно доцільної поведінки, активної життєвої позиції;

– виховання любові до природи та вміння поводитися в природному середовищі.

2. Основними формами навчання у процесі здійснення екологічної освіти є (урок, позакласна робота, позаурочна робота); методами і засобами навчання є (бесіда, розповідь, спостереження, дидактична гра, завдання екологічного змісту, загадки, прислів’я, приказки).

3. Виявлено, що навчальний курс «Я і Україна» забезпечує природничо-наукову основу розуміння молодшими школярами необхідності охорони природи, оскільки в цьому курсі особлива увага приділяється формуванню конкретних знань про неживу і живу природу.

Вивчення курсу «Я і Україна» забезпечує формування в учнів 2 класу таких екологічних знань: роль Сонця для природи; взаємозв’язки в живій і неживій природі; зміни упродовж року; роль рослин і тварин в житті людини; необхідність охорони рослин і тварин; норми етичного, естетичного, морального ставлення до об’єктів природи; значення повітря, води, ґрунту для всього живого і людини.

4. Вибір і оптимальне поєднання форм, методів, засобів навчання і виховання екологічного змісту до уроків курсу «Я і Україна» сприяє формуванню екологічних знань в учнів початкових класів. Їх ефективність доведено у педагогічному експерименті.

Страницы: 1 2 3 

Нове про педагогіку:

Класно-урочна система. Її модернізація
Як індивідуальна, так і індивідуально-групова форма організації навчання вже в кінці XVI — на початку XVII століття не задовольняла потреби суспільства як у кількісному, так і в якісному плані підгот ...

Навчально-методичний комплекс вчителя світової літератури
"Освітня галузь "мови і літератури" має виняткове значення, оскільки саме через неї формуються світоглядні й ціннісні орієнтації особистості, її загальна культура, вміння спілкуватись ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com