Вибір та оптимальне поєднання форм і методів екологічної освіти на уроках курсу «Я і Україна» у 2 класі

Педагогіка і освіта » Засоби та шляхи формування системи екологічної освіти та виховання молодших школярів » Вибір та оптимальне поєднання форм і методів екологічної освіти на уроках курсу «Я і Україна» у 2 класі

Сторінка 3

Зіставивши результати, отримані в 1 та 2 підгрупах, ми дійшли висновку, що в 2 підгрупі кількість учнів із високим рівнем знань вища. Кількість учнів, що виявили середній рівень знань у 2 підгрупі менша, ніж у 1.

У процесі індивідуальних бесід з учнями ми намагались отримати відповіді на такі запитання:

1. Чи подобається тобі доглядати за кімнатними рослинами у куточку живої природи?

2. Чи підгодовував пташок узимку?

3. Чи бажаєш ти стати захисником природи?

Результати відповідей наведено у таблиці 2.3.

Порівняння результатів відповідей показав, що серед учнів 2 підгрупи більше тих, хто прагне охороняти природу.

Таблиця 2.3. Результати відповідей учнів на запитання учителя

№ п/п

Відповіді учнів

«так дуже»

«іноді»

«ні»

2 підгр.

1 підгр.

2 підгр.

1 підгр.

2 підгр.

1 підгр

1

9 (56%)

7 (44%)

7 (44%)

8 (50%)

-

1 (6%)

2

11 (67%)

7 (44%)

5 (33%)

5 (33%)

-

3 (23%)

3

14 (83%)

9 (56%)

2 (17%)

7 (44%)

-

-

Таким чином, кількісний і якісний аналіз результатів проведеного дослідження свідчить про позитивний вплив експериментальної методики на якість екологічних знань, умінь та навичок учнів.Результати дослідження зводяться до такого:

1. Екологічна освіта є неперервним процесом навчання, виховання і розвитку особистості, спрямованим на формування системи наукових і практичних знань, ціннісних орієнтацій, поведінки і діяльності, які забезпечують відповідальне ставлення людини до навколишнього

З’ясовано завдання екологічної освіти, що стоять перед початковою школою:

– формування елементарних знань про природу та взаємозв’язки у ній, взаємодію і взаємовплив людини і природи, про норми і правила екологічно доцільної поведінки;

– формування вміння встановлювати екологічні взаємозв’язки у природі;

– виховання у школярів ціннісного і відповідального ставлення до навколишнього середовища і здоров’я, формування готовності до його активної охорони

– формування здорового способу життя та навичок екологічно доцільної поведінки, активної життєвої позиції;

– виховання любові до природи та вміння поводитися в природному середовищі.

2. Основними формами навчання у процесі здійснення екологічної освіти є (урок, позакласна робота, позаурочна робота); методами і засобами навчання є (бесіда, розповідь, спостереження, дидактична гра, завдання екологічного змісту, загадки, прислів’я, приказки).

3. Виявлено, що навчальний курс «Я і Україна» забезпечує природничо-наукову основу розуміння молодшими школярами необхідності охорони природи, оскільки в цьому курсі особлива увага приділяється формуванню конкретних знань про неживу і живу природу.

Вивчення курсу «Я і Україна» забезпечує формування в учнів 2 класу таких екологічних знань: роль Сонця для природи; взаємозв’язки в живій і неживій природі; зміни упродовж року; роль рослин і тварин в житті людини; необхідність охорони рослин і тварин; норми етичного, естетичного, морального ставлення до об’єктів природи; значення повітря, води, ґрунту для всього живого і людини.

4. Вибір і оптимальне поєднання форм, методів, засобів навчання і виховання екологічного змісту до уроків курсу «Я і Україна» сприяє формуванню екологічних знань в учнів початкових класів. Їх ефективність доведено у педагогічному експерименті.

Страницы: 1 2 3 

Нове про педагогіку:

Можливості комп’ютера як засобу навчання
Значної ефективності можна досягти, використовуючи персональний комп'ютер для контролю якості засвоєння знань, оскільки традиційний контроль за характером своєї організації здебільшого не забезпечує ...

Про деякі особливості методики навчання української мови як другої
Під час розробки методики навчання української мови, як державної у школах усіх національних спільнот, слід насамперед віднести вік учнів, тип школи, а також наявність або відсутність мовного середов ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com