Вибір та оптимальне поєднання форм і методів екологічної освіти на уроках курсу «Я і Україна» у 2 класі

Педагогіка і освіта » Засоби та шляхи формування системи екологічної освіти та виховання молодших школярів » Вибір та оптимальне поєднання форм і методів екологічної освіти на уроках курсу «Я і Україна» у 2 класі

Сторінка 2

Враховуючи те, що значна частина молодших школярів не усвідомлює негуманну сутність протиприродних дій, не оцінює їх як недобрі, неестетичні, бездушні, важливим аспектом змісту виховання дбайливого ставлення до природи, на нашу думку, є цілеспрямоване оцінювання вчителем фактів безглуздого руйнування об’єктів природи, порушення їх краси, гармонії. Це оцінювання має спиратися на емоційно-образні характеристики негативних явищ, а також співвідноситися з естетичними поняттями, потворного, жахливого, навіть драматичного, трагічного для людини.

Розглядаючи живі істоти на уроці (рослини, тварини), ми підкреслювати, що їх не можна знищувати, наносити їм шкоди. У позаурочний час, на прогулянці, у куточку живої природи, ми демонстрували нашу турботу до живих організмів. Такий підхід давав нам змогу через оцінювання драматичності фактів знищення чи понівечення живої природи, через особисте позитивно-емоційне ставлення, а також через приклад дієвої турботи про збереження цілісності природи розвивати гуманні почуття у дітей.

Враховуючи вищезазначене, на уроках курсу у процесі формування екологічних знань і умінь учнів ми використовували і поєднували різні форми, методи, засоби навчання, враховуючи такі критерії: відповідність змісту навчального матеріалу, врахування етапів формування екологічних знань, їх спрямованість на розв’язання таких завдань:

формування спостережливості та здатності до концентрації уваги під час сприймання об’єктів і явищ природи;

сприяння розвитку судження, тобто вміння висловити думку щодо суттєвих та естетичних властивостей природних об’єктів;

виховання естетичних почуттів, співчутливого ставлення до об’єктів живої природи;

сприяння розвитку допитливості та творчої уяви.

На уроках курсу «Я і Україна» ми проводили бесіди екологічного змісту. Основним структурним елементом будь-якої бесіди є запитання вчителя. У процесі бесіди, спираючись на знання та практичний досвід учнів, за допомогою запитань ми підводили їх до розуміння нового або уточнення, поглиблення, розширення відомого. Бесіду проводили на різних етапах уроку з метою актуалізації опорних знань, формування уявлення, закріплення знань. Досить часто бесіду поєднували із розповіддю.

Гіпотезу дослідження, суть якої полягає у тому, що якість екологічних знань молодших школярів підвищиться, якщо вдало поєднати різні форми, методи та засоби навчання на уроках з курсу «Я і Україна», ми перевіряли в процесі експерименту.

Експеримент проводився навесні 2013 навчального року на базі Прилуцької загальноосвітньої школи №13. У педагогічному експерименті взяли участь 30 учнів 2 класу. Серед них 15 учнів 1 підгрупи навчалося за звичайною програмою та 15 дітей 2 підгрупи навчалося за програмою розвивального навчання «Росток».

У 1 підгрупі навчальний процес здійснювався за традиційною методикою. В 2 підгрупі ми навчальний процес побудували таким чином, щоб реалізувати ціль експерименту. За допомогою поєднання різноманітних форм роботи, методів та засобів навчання ознайомлювали учнів із неживою природою, рослинним і тваринним світом, розвивали у дітей спостережливість, інтерес до пізнання природи, любов та бережливе ставлення до неї.

Нами було проведено 4 уроки з тем «Рослини навесні» та «Тварини навесні». Вони різнилися в контрольній і експериментальній групі. В останній використовувався урок-екскурсія, під час якого були використані екологічно спрямовані загадки, приказки, навчальні завдання та бесіди і розповіді екологічного спрямування. В контрольній групі домінувала робота з підручником і частково використовувались приказки прислів’я про природу.(див додаток 1, 2, 3, 4).

В кінці експерименту було проведено контрольну роботу з теми «Природа навколо нас» та бесіда. (див. додаток 5).

Критерієм оцінювання результатів виконання завдання була правильність і повнота виконання завдання.

Кількісний та якісний аналіз результатів виконання учнями 1 та 2 підгруп підсумкової контрольної роботи наведено у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2. Результати досягнення учнями рівня знань

№ зрізу знань

Кількість учнів, що досягли рівня знань (у%)

високого

достатнього

середнього

низького

2 підгр.

1 підгр.

2 підгр.

1 підгр.

2 підгр.

1 підгр

2 підгр.

1 підгр.

1

7 (44%)

5 (34%)

7 (44%)

7 (44%)

1 (12%)

3 (22%)

-

-

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Процес зміцнення здоров'я в загальноосвітній школі
Відомо, що зміцнення здоров'я людини – проблема, далеко що вийшла за межі медичної науки. За твердженням ряду вчених, здоров'я залежить від відношення самої людини до цього дару природи, від його спо ...

Експериментальне дослідження ефективності формування комунікативних умінь і навичок молодших школярів на уроках рідної мови
Підвищення рівня комунікативного розвитку молодших школярів на уроках рідної мови вимагало створення комплексної методики дослідження і методики розвитку та удосконалення кожної з них. Методика форму ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com