Основні принципи використання ігор в ЗОШ

Педагогіка і освіта » Лексико-граматичні ігри на уроках іноземної мови » Основні принципи використання ігор в ЗОШ

Сторінка 3

Ігрові методики для роботи на етапі введення нової лексики іноземної мови:

1) Гра-кросворд по темі «Гроші».

Опис: гра у вигляді поля з сітки 14 на 14 кліток, в кожній з яких написана буква алфавіту. Серед букв зашифровані слова по даній темі. Перед початком гри учені разом з вчителем читають і перекладають слова з активного словника. Завдання учнів - самостійно відшукати серед букв дані слова, спираючись на список в низу сторінки .

Мета: ознайомлення учнів з лексикою по темі «Гроші», запам'ятовування графічного образу слова. Учні грають індивідуально або в парах (в даному випадку в гру привноситься азарт).

2) Гра-розрядка (warming-up activity).

Опис: викладач встає на вільне місце і говорить: «I like yoghurt but I don't like cheese.» При цьому він показує рукою направо, кажучи like і наліво, кажучи don't like.Задача учнів - приєднатися до вчителя справа і зліва, запропонувавши свій варіант. Наприклад: I don't like cottage cheese either, but I like margarine.

Дана гра підходить до будь-якої теми. Мета: введення нової лексики, промовляння нових слів в типових ситуаціях, емоційна і фізична розрядка.

3) Гра-вправа «Вставте букву».

Опис: викладач пише на дошці слова з активного словника, пропускає одну або декілька букв. Завдання учнів - вставити пропущені букви.

Мета: повторення графічного образу слова.

Ігрові методики, для роботи на етапі вироблення навику використання лексики під контролем викладача:

1) Гра « Хрестики-нулі ». Опис: викладач малює сітку як для гри в хрестики-нулі і заповнює їх лексичним матеріалом, який хоче обговорити. Завдання учнів - вибрати клітку і пояснити поняття (слово). Якщо гравці всі зробили вірно, вони отримують право поставити хрестик/нуль і продовжують гру. Учні грають в командах або в парах.

Мета: використання нової лексики в мові під контролем викладача.

2) Гра « Змагання ».

Опис: гра складається з двох етапів. Учні грають в парах. На першому етапі учні пишуть максимальну кількість слів по темі. На другому етапі складають діалоги з даними словами.

Мета: використання нової лексики в діалоговій мові.

3) Гра «Групи».

Опис: гра проводиться стоячи, рухаючись. Під керівництвом викладача клас ділиться на дві групи за різними ознаками. Завдання учнів - сказати про переваги знаходження в даній групі.

Мета: міні - монологічний вислів з активною лексикою під контролем викладача.

4) Гра - кросворд «Прикметники для опису людей».

Опис: учні діляться на дві групи - A і B. Викладач пропонує групам бланки з кросвордом по темі, який заповнений тільки на половину. Слова у груп A і B не співпадають, а є продовженням кросворду. Завдання учнів - заповнити кросворд новими словами до кінця, при цьому пояснивши іншій команді значення бракуючих слів.

Мета: використання нової лексики в мові під контролем викладача.

Ігрові методики для самостійного використання що вчаться лексики в ситуації спілкування:

1) Гра - проект « Рецепт блюда».

Опис: учні діляться на групи. Кожна група створює свій «рецепт» і робить його презентацію. «Незалежні експерти по здоровому живленню» оцінюють «рецепти» і висловлюють свою думку. На презентацію відводиться 7 хвилин. Завдання учнів - підготувати монологічний вислів по темі, спонтанно висловити свою думку.

Мета: монологічний вислів з активною лексикою, спонтанний вислів в ситуаціях спілкування.

2) Гра по темі «Здорове харчування».

Опис: малюнок у вигляді ігрового поля із завданнями. Завдання учнів пройти ігрове поле, виконуючи завдання. Кинувши кубик, учасники говорять без зупинки протягом 30 секунд.

Мета: вдосконалення лексичних мовних навиків в ситуаціях усного спілкування.

3) Ролева гра «В супермаркеті».

Опис: викладач заготовлює «товар для продажу» у вигляді карток з написами. Завдання учнів - розіграти діалоги від імені покупця і продавця, використовуючи лексику на картках .

Мета: розвиток лексичних мовних навиків в діалоговому спілкуванні. Форми і прийоми ігрових методів були представлені в даному розділі так, щоб відобразити їх різноманіття. Ігрові методи були підібрані відповідно до етапів вивчення лексики іноземної мови, на кожному з яких можна застосовувати певні ігрові методики.

Граматичні ігри.

Ігри початкового рівня.

1. Опиши свою групу. Мета: гру варто проводити під час вивчення Präsens Indikativ.

Хід гри: учитель об’єднує учнів у групи по 5-6 гравців. Кожен учасник упродовж визначеного часу повинен описати дії, які він виконує щодня, у неділю, лише влітку тощо. У групах учні читають речення вголос, викреслюють ті, що повторюються. Представники груп розповідають про свою групу. Визначаючи групу-переможця, підраховують кількість правильно побудованих речень.

2. Хто виживе. Мета: гру доцільно проводити для закріплення правопису слів.

Хід гри: перед грою вчитель добирає кілька слів, у яких учні зазвичай пропускаються помилок. Учні шикуються в ряд. Учитель промовляє слово. Перший учень промовляє першу літеру (як вона позначається у алфавіті), другий – другу, допоки не буде вимовлено усе слово. Той, хто припускається помилки, вибуває з гри. Учні які залишилися, починають спочатку. Останній учень повинен промовити слово правильно і скласти з ним речення.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Проблема суспільного сприйняття розумово неповносправних осіб
Процес становлення особистості, засвоєння індивідом цінностей, норм, установок, зразків поведінки, притаманних даному суспільству, соціальній групі, тій або іншій спільноті людей називається соціаліз ...

Методи стимулювання проявлення творчих здібностей
Основні показники творчих здібностей Основними показниками творчих здібностей є швидкість і гнучкість думки, оригінальність, допитливість, точність і сміливість. Швидкість думки – кількість ідей, яка ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com