Цілі лексичних та граматичних ігор

Сторінка 2

1 група - наочні ігри, як маніпуляції з іграшками і предметами.

2 група - творчі ігри, сюжетно-рольові ігри. Застосовуються на уроках іноземної мови. Дані ігри діляться на рольові і симуляції (уявні ситуації). Перші вважають нижчим, а другі - вищим рівнем цього виду учбової діяльності. У рольовій грі про кожну роль дається чітка інформація і певна рольова позиція, а в симуляції дається завдання, яке необхідно вирішити, що нагадує досвід з власного життя. Ситуація може бути і не зовсім реальною, проте передається не рольове, а власне відношення до проблеми. Цей вид ігрової діяльності особливо ефективний на просунутій стадії навчання іноземній мові, оскільки припускає спонтанні вислови в рамках уявної ситуації.

3 група - інтелектуальні ігри. Активізують пізнавальну діяльність школяра, мають проблемний характер вирішення задач. Можуть застосовуватися на уроках іноземної мови.

4 група - технічні, конструкторські ігри.

5 група - дидактичні ігри. Ігри з готовими правилами, які служать для вирішення учбових завдань. У цю групу входять власне лінгвістичні ігри, в які грають на уроках іноземної мови. Лінгвістичні ігри по кількості учасників підрозділяються на індивідуальні, парні і групові. При цьому до індивідуальних відносять кросворди, анаграми, а до парних і групових - гри типу бінго, поєднання аналогічних картинок і їх знаходження за допомогою питань, заповнення плану квартири, диктант «в картинках».

На уроці іноземної мови можна використовувати ігрові елементи через створення проблемних уявних ситуацій, робота з ігровими вправами для повторення лексики по темі.

Для створення ігрових ситуацій широко використовують малюнки, опис ситуацій, інструкції, тексти художніх творів.

Більшість авторів вважають за доцільно проводити гру на завершальному етапі роботи з лексикою по даній темі, оскільки гра дає можливість використовувати новий матеріал в ситуації спілкування.

Але існує велика кількість ігор, застосування яких на уроці зробить процес засвоєння нової лексики захоплюючим заняттям. Ігри можна використовувати на будь-якому з етапів роботи над лексикою іноземної мови.

Ряд ігор призначений для тренування окремих частин мови, одиниць, числівників, прикметників, учнів у вживанні. Інші ігри відповідають певним темам. Наприклад, в грі “What can I do for you?” представлена тема “Покупки”, “What colour is my shirt?” - тема “Одяг”.

Таким чином, можна підвести підсумок, що ігри переслідують ціль навчити учнів вживати зразки, які містять певні граматичні труднощі, створити реальну ситуацію для вживання данного мовного зразка, а також розвити активність і самостійність. І головне, треба не забувати, що гра повинна служити досягненню мети уроку. Тому необхідно точно поставити ціль і правильно підібрати гру, яка буде розвивати ті чи інші навики у дітей. Що ж до лексичних ігор, то вони переслідують майже таку ж ціль, а саме тренування лексики в максимально наближеній до реальності ситуації, розвивати мовну реакцію, ознайомлення зі сполучуваністю слів. І для досягнення мети необхідно підбирати ігри з обмеженою кількістю труднощів.

Страницы: 1 2 

Нове про педагогіку:

Формування артистизму як професійної навички майбутніх учителів музики в умовах занять з хорового класу
Сучасний етап суспільного розвитку характеризується певними змінами у сфері освіти: відбувається переосмислення педагогічних цінностей, виникає необхідність пошуку нових шляхів розвитку особистості, ...

Місце та значення творчих завдань для розвитку творчої діяльності
Потреби швидкого економічного оновлення господарства країни, зростання інформатизації суспільства, необхідність використання передових наукомістких технологій висувають перед школою ряд завдань, сере ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com