Порівняльний аналіз результатів експериментальної роботи

Сторінка 2

Треба зауважити, що формування логіко-математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку засобами спостережень у природі є досить ефективною методикою, але ж не треба залишати поза увагою і класичні підходи до формування елементарних математичних уявлень та технологій логіко-математичного розвитку у дітей дошкільного віку.

Проведене у роботі дослідження педагогічних умов формування логіко-математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку засобами спостережень у природі дало змогу відзначити, що розвиток дитини залежить не лише від змісту навчання, а й від форми та методів навчальної роботи.

Показало, що спостереження дітей в природі – один із головних засобів сенсорно-пізнавального розвитку дітей. В процесі цих спостережень розширюється орієнтація дітей в навколишньому середовищі, пізнавальні здібності математичного характеру, виховується відповідне відношення до природи.

На протязі року я визначала рівень логіко-математичного розвитку дітей за допомогою спостережень у природі, розробила модель індивідуального підходу до формування пізнавальної активності дітей засобами спостережень у природі та порівняла аналіз результатів експериментальної роботи. Із цього з’ясувалось, що значну частину знань та умінь – такі, як лічба предметів, порівняння конкретних множин між собою за кількістю, орієнтування в часі і просторі та інші – дитина набуває стихійно, причому досить легко й вільно. Про значні зміни в математичному розвитку дітей свідчить порівняльний аналіз здобутих даних у констатувальному та формувальному експериментах. Здобуті експериментальні дані показують, що здійснення індивідуального підходу до формування пізнавальної активності дітей засобами спостережень в природі сприяло підвищенню рівня сформованості елементарних математичних уявлень у дітей шостого року життя. Виходячи з цього, вихователь має систематично організовувати індивідуальні вправи та заняття з невеликими групами дітей.

В ході проведеної дослідницької діяльності педагогічних умов формування логіко-математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку засобами спостережень у природі я розв'язала такі завдання:

1) проаналізувала психолого-педагогічні наукові дослідження та методичну літературу з проблеми формування логіко-математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку. Провідну роль у вихованні дітей то розвитку їх логіко-математичних здібностей відіграє ознайомлення з природою. Перебудова педагогічного процесу в дитячих дошкільних закладах відповідно до Базового компонента дошкільної освіти в Україні спрямована на використання могутнього потенціалу природи у гуманізації педагогічного процесу, на підвищення якості розвитку, вихованості та навченості дітей дошкільного віку. Отже, різнобічний розвиток логіко-математичних здібностей дітей дошкільного віку неможливий без ознайомлення з природою;

2) вивчила стан роботи у дошкільному навчальному закладі з формування логіко-математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку. Спостереження дітей в природі – один із головних засобів їх розвитку. Ознайомлення дітей з природою пропонує дати їм відповідний об’єм знань про предмети, явища живої і неживої природи, порівнювати та класифікувати об’єкти природи за якісними ознаками й чисельністю, уміти визначати форму за допомогою геометричних еталонів, уміти лічити предмети та розрізняти їх у просторі та за віддаленістю тощо;

3) визначила рівень логіко-математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку. Формування логіко-математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку засобами спостережень в природі проходить в основному на екскурсіях, прогулянках, під час ігор і праці. Велике місце відводиться бесідам, розповідям вихователя з використанням картин, кінофільмів, читання художньої літератури;

4) випробувала методику формування логіко-математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку засобами спостережень в природі. 10 дітей шостого року життя виявляли рівень логіко-математичних уявлень при класифікації геометричних фігур, множин, предметів; зіставляли за величиною, масою, об’ємом, розміщенням у просторі і часі; обчислювали та вимірювали кількість, відстань, довжину, висоту, ширину, об’єм, масу і час. Формування логіко-математичних уявлень проходило засобами спостережень в природі: за явищами природи, природніми процесами та дослідженнями в природі;

5) експериментально перевірена ефективність процесу формовання логіко-математичних уявлень у дітей засобами спостережень в природі. Загальною тенденцією, виявленою у процесі обробки результатів формувального етапу експерименту, було поступове зростання кількості дітей експериментальних груп, порівняно з контрольними групами, що досягли високого рівня сформованості логіко-математичних уявлень засобами спостережень в природі. Так, наприклад, якщо високий рівень сформованості характерний в середньому для 48,3% дітей експериментальних груп, то для дітей контрольних груп він становить близько 20%.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Реалізація соціально-педагогічної програми «В тебе є вибір»
З метою отримання діагностичного матеріалу було проведено попереднє анкетування. Діагностика й спостереження за учасниками проводились під час дотренінгового й післятренінгового спілкування та за доп ...

Показ незалежності числа предметів від їх розміру, площі і форми розташування
У старшій групі зіставляються множини, складені з предметів різного розміру або по-різному розташовані, при цьому використовуються ті ж прийоми, що і в середній групі. Коли дітей познайомлять зі всім ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com