Визначення рівня логіко-математичного розвитку дітей за допомогою спостережень у природі

Педагогіка і освіта » Формування логіко-математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку засобами спостережень у природі » Визначення рівня логіко-математичного розвитку дітей за допомогою спостережень у природі

Сторінка 1

З раннього віку діти починають спостерігати у природі, засвоювати систему понять різного змісту, у тому числі й поняття про групу однорідних предметів. Дітям цікаво досліджувати у природі, спостерігати за змінами, бути учасниками різних подій. Математична діяльність у природі дає необмежені можливості для інтелектуального розвитку дитини.

Класифікація в елементарній формі групування предметів за допомогою спостережень у природі доступна навіть дітям молодшого дошкільного віку. Вони можуть здійснювати перцептивно – практичні дії порівняння предметів, знаходити між ними подібність за якоюсь зовнішньою ознакою – величиною, формою, кольором, вагою тощо. Кожна яскрава ознака в групі подібних предметів стає стимулом для їх зіставлення і групування.

Другим важливим стимулом для зіставлення предметів за їх певними якостями є потреби дитини, які виникають в процесі її діяльності. Поступово з розвитком пізнавальних потреб і пізнавальної діяльності дитини змінюються способи і форми діяльності дітей.

Дослідницько-експериментальна робота здійснювалася на базі ДНЗ №4 м. Радомишль протягом одного року, включаючи констатуючий і формувальний експерименти. Усього дослідно-експериментальною роботою було охоплено 13 дітей експериментальної групи і 13 дітей контрольної групи.

Експеримент проводився в умовах пізнавально-ігрової діяльності дітей старшого дошкільного віку засобами спостережень у природі протягом 2013 року.

Для отримання експериментальних даних я використовувала: усні методи (бесіди, інтерв’ю, опитування), контрольні зрізи, анкетування, тестування тощо.

В ході експерименту групи дітей старшого дошкільного віку були поділені на контрольні і експериментальні групи порівну (Кк =13; Кек =13). У контрольних групах формування логіко-математичних уявлень відбувалося в «класичному» вигляді, тобто в процесі пізнавально-ігрової діяльності з використанням між предметних зв’язків та інтегрованих завдань, але без чіткого нахилу до природничих процесів та відповідних спостережень і дослідної роботи. В експериментальних групах формування логіко-математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку здійснювалося за допомогою засобів спостережень у природі, тобто відтворюючи дослідно-експериментальну роботу (догляд за тваринами у живому куточку, висаджування рослин, спостереження у оточуючому середовищі тощо) та використовуючи результати цієї діяльності.

Метою констатуючого експерименту було виявити рівень логіко-математичних знань дітей, сенсорно-пізнавального розвитку, як діти уявляють собі всю множину, як виділяють спільні ознаки в узагальненні, який обсяг дитячих понять, чи диференціюють вони видові і родові поняття, коли з'являється операція включення і з якими труднощами вони при цьому стикаються. Дослідно-експериментальна робота носила комплексний характер і проводилась за трьома змістовими лініями:

виявлення рівня логіко-математичних уявлень у дітей при класифікації геометричних фігур, множин, предметів;

зіставлення за величиною, масою, об’ємом, розміщенням у просторі, часі;

обчислення та вимірювання кількості, відстані, довжини, висоти, ширини, об’єму, маси, часу.

Методика цього експерименту була такою: кожній дитині я пропонувала завдання, які відрізнялися змістом, матеріалом і характером складності.

І. Виявлення рівня логіко-математичних уявлень у дітей при класифікації, множин, предметів.

«Знайди відмінність» (дидактична вправа).

2. «Що зайве?» (дидактична вправа).

Мета: з’ясувати, чи вміють діти знаходити спільні та відмінні ознаки предметів, об’єднувати предмети у групи за однією з них; розвивати логічне мислення, а саме логічні операції: групування, класифікація, серіація.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Специфіка культурологічного знання
На сучасному етапі ведеться інтенсивний пошук і впровадження нових форм і методів навчання студентів. Про це свідчать, зокрема, публікації журналу культурологічного журналу "Ї" за останні п ...

Форми, методи та засоби професійного самовизначення
Розвиток здатності старшокласників до професійного самовизначення здійснюватиметься на основі таких форм, методів і засобів: - форми: групові та індивідуальні професійні й медичні консультації, уроки ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com