Стандарт основної загальної освіти та його призначення

Сторінка 4

Через відсутність державної програми по валеологии для загальноосвітніх шкіл колективом авторів кафедри вікової педагогіки і валеологии Сибгафк (О.Л. Трещева, М.П. Асташина, В.П. Гогольчева, И.В. Павлова, Н.Б. Гребенникова, Р.И. Мирошникова, Т.В. Коптева) розроблена дана програма для учнів 1 - 11-х класів, навчальний матеріал якої синтезований на основі загальнокультурних, медико-біологічних і психолого-педагогічних знань, пропонованих для вивчення причин і закономірностей формування і збереження здоров'я, організації ЗОЖ.

У зв'язку з вищесказаним у програмі по валеологии для учнів 1 - 11-х класів для вивчення пропонуються наступні розділи:

- «Здоровий спосіб життя як цілісна діяльність»;

- «Людина, середовище і здоров'я»;

- «Рух і здоров'я»;

- «Подих і здоров'я»;

- «Основи психічного здоров'я»;

- «Поводження, звички і здоров'я»;

- «Основи здорового харчування»;

-«Загартовування»;

- «Профілактика захворювань»;

- «Основи полового і сімейного виховання». Викладання даних розділів ведеться по спіралі - від молодших класів до старшого з розширенням матеріалу по горизонталі і поглибленням по вертикалі від однієї ступіні навчання кдру-гой, на основі методичних принципів комплексності, системності, наступності, безперервності.

Поряд із програмою по валеологии велике значення для реалізації зазначеного стандарту має програма по фізичній культурі, що скоректована нами на основі сучасної концепції фізкультурного виховання й освітнього стандарту по фізичній культурі, що формує в учнів потреба в ЗСЖ, фізичному удосконалюванні, що дає глибокі знання про організм, засоби спрямованого впливу на здоров'я в цілому, і фізичне зокрема. Пропонована нами програма по фізичній культурі містить базовий і варіативний компоненти. Базовий компонент побудований на основі плавання і спортивних ігор, варіативний присвячений засобам оздоровчої фізичної культури і знанням про здоров'я і ЗСЖ. Крім обов'язкових уроків фізичної культури широко практикуються додаткові заняття спортом, фізичною культурою дітей, що навчаються в спортивних класах і класах перед-професійної підготовки, орієнтованих на спеціальність "Фізична культура і спорт". Крім того, у школах, що вибрали курс на ЗСЖ, проводиться велика спортивно-масова і виховна робота валеологической спрямованості з всіма учнями й оздоровительно-реаби-литационная робота зі школярами, що мають відхилення в стані здоров'я.

Дані дослідження з упровадження зазначених програмно-методичних основ ЗСЖ у загальноосвітніх школах свідчать про те, що тільки цілісне формування наукових понять здоров'я і ЗСЖ приводить до адекватного освоєння валеологічними ЗУН і використанню їх у процесі індивідуальної життєдіяльності школярів. При цьому найбільша результативність формування ЗСЖ учнів загальноосвітніх шкіл досягається при включенні школярів в активну фізкультурно-спортивну діяльність.

Страницы: 1 2 3 4 

Нове про педагогіку:

Номенклатура принципів навчання та їх реалізація
При організації навчально-виховного процесу вчителі актуалізують свої знання про закони діалектики, закономірності виховання чи навчання. У практичній роботі процес навчання організовується таким чин ...

Завдання змісту ознайомлення дітей дошкільного віку з величиною предметів
Чому необхідно знайомити дітей з порівнянням величини предметів? Існує думка, що діти приходять до школи з готовими поняттями про величину предметів. На практиці виходить зовсім інша картина. Перш ні ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com