Стандарт основної загальної освіти та його призначення

Сторінка 2

«Основи здоров'я і ЗСЖ»

I ступінь освіти

Знати визначення здоров'я; фактори, що сприятливо впливають на здоров'я; про необхідність піклуватися про своє здоров'я; про значення здоров'я для успішної навчальної діяльності; визначення ЗОЖ; як скласти режим дня; значення самоконтролю; про самооцінку і взаимооценке; прийоми саморегуляції.

Уміти складати індивідуальний режим дня і дотримувати його; використовувати прийоми самоконтролю; оцінювати себе в порівнянні з іншими; володіти прийомами саморегуляції.

II ступінь освіти

Знати взаємозв'язок компонентів здоров'я; компоненти ЗОЖ; принципи ЗОЖ; про відповідальність людини за своє здоров'я; про здоров'я як необхідній умові високої працездатності в будь-якому виді діяльності; вікові особливості фізичного і психічного розвитку і їхній вплив на здоров'я людини; визначення імунітету, способи підвищення імунітету; про самоспостереження, самооцінку, взаимооценке, самоаналізі як способах пізнання себе й інших; про взаємозв'язок самооцінки і здоров'я; методи самовиховання,

Уміти використовувати окремі компоненти 3СЖ в відповідності з індивідуальними особливостями; використовувати способи підвищення імунітету; здійснювати саморегуляцію в різних видах діяльності.

III ступінь освіти

Знати комплекс факторів, що впливають на здоров'я; означении здо ровья для успішної професійної діяльності, задовільного положення в суспільстві, у колективі, для сімейного благополуччя; про відповідальність людини за своє здоров'я і здоров'я навколишніх; про рефлексію як способі пізнання себе; як скласти програму самовиховання в рамках ЗСЖ.

Уміти складати індивідуальний план ЗСЖ і реалізовувати його; пропагувати ЗСЖ.

«Фізичне здоров'я»

Змістовна.лінія № 1. Рухова активність і фізичний стан

I ступінь освіти

Знати про значення фізичних вправ для здоровья людини; про значення фізичних якостей ( гнучкість, витривалість, спритність, швидкість) для доровья людини; вправи для розвитку фізичних якостей; мати уявлення про те, що такий фізичний стан; найпростіші способи самоконтролю фізичного стану;простей-п| не засобу профілактики розумового і фізичного стомлення.

Уміти виконувати фізичні вправи для розвитку фізичних якостей; здійснювати найпростіші прийоми самоконтролю фізичного стану; виконувати комплекс ранкової гімнастики.

II ступінь освіти

Знати визначення фізичного здоров'я; що таке фізична підготовленість і фізичний розвиток, рівні і фактори, що впливають на них; про значення фізичних якостей (сили, витривалості) для здоров'я людини; вправи для розвитку сили, витривалості; що таке «працездатність», «стомлюваність»; засобу підвищення працездатності; про значення фізкультури і спорту для здоров'я людини.

Уміти здійснювати самоконтроль фізичного розвитку і підготовленості; визначати ступінь стомлення по об'єктивних і суб'єктивних показниках; використовувати засобу підвищення працездатності в режимі дня; виконувати фізичні вправи для розвитку фізичних якостей (сили, витривалості); підбирати вид спорту для самостійних занять.

III ступінь освіти

Знати про значення резервних можливостей організму (серцево-судинної і дихальної систем) для розвитку здоров'я людини.

Вміти оцінювати рівень резервних можливостей серцево-судинної і дихальної систем; підбирати засобу для зміцнення фізичного здоров'я і комплексно застосовувати їх у залежності від індивідуальних особливостей.

Змістовна лінія №2. «Загартовування»

I ступінь освіти

Знати про значення загартовування для здоров'я людини; найпростіші процедури, що гартують, і правила їхнього виконання.

Уміти виконувати найпростіші процедури, що гартують.

II ступінь освіти

Знати види і принципи загартовування; ознаки переохолодження і перегрівання; методи оцінки ступеня загартованості.

Уміти регулювати холодове навантаження в процесі загартовування; виконувати різні види загартовування і застосовувати їх у режимі дня; здійснювати самоконтроль і ступінь загартованості; складати індивідуальний план загартовування.

III ступінь освіти

Знати про значення лазні для здоров'я людини;

правила виконання контрастних процедур, що гартують.

Уміти розробляти і реалізовувати індивідуальну програму загартовування в процесі організації ЗОЖ.

Змістовна лінія №3. "Харчування"

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Шкільне природознавство та методика його викладання в XVII-XIX ст
У період визвольного руху в Україні створювалася нова за формою та змістом система освіти. Провідна роль у цій справі належала вчителям братських шкіл, викладачам Київської академії. Вони активно про ...

Практичне застосування та корекційна спрямованість методики викладання української мови у допоміжній школі під час занять добукварного періоду
Розглянемо досвід проведення занять добукварного періоду. За програмою на нього відведено 64 години, але нами було проведено близько 90. Почали із формування навичок учбової діяльності. Тут досягли: ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com