Стандарт основної загальної освіти та його призначення

Сторінка 1

Розглядаючи державний освітній стандарт основної загальної освіти, слід зазначити, що він містить окремі розрізнені зведення про здоров'я, переважно фізичному. При цьому отсутствует цілісний погляд на здоров'я людини і систему засобів його збереження і зміцнення.

Розв'язати дану проблему можна шляхом корекції загальноосвітніх програм по різних предметах з виділенням у них валеологічного компонента, обліком міжпредметних зв'язків і інтеграції скоректованих програм з курсом валеології і фізичної культури, що забезпечують цілісне сприйняття отриманих знань про здоров'я, формування ціннісної орієнтації на ЗСЖ, спеціальних умінь і навичок збереження і зміцнення здоров'я.

Програмно-методичне забезпечення процесу навчання основам здоров'я і ЗСЖ можливе лише при наявності валеологічного стандарту, у якому представлені змістовні лінії і система вимог до учнів. Розроблений зразковий регіональний валеологічний стандарт, що розкриває зміст навчання ЗСЖ і вимоги до учнів 1 — 11 -х класів, що охоплює всі області знань, так чи інакше зв'язаних зі здоров'ям людини ("фізична культура", "природні дисципліни", "мови і література", "суспільні дисципліни", "технологія","мистецтво"). Призначення стандарту:

- забезпечує єдине освітнє простір в освітній установі;

-є основою відновлення змісту утворення (навчальний план, навчальні програми);

- є основою об'єктивної оцінки рівня валеологічної освіти тих хто навчається;

- служить орієнтиром у розробці і реалізації системи позакласної виховної роботи валеологічної спрямованості;

- служить орієнтиром у розробці і реалізації програм формування валеологічної грамотності педагогів, батьків.

Принципи побудови стандарту.

1. Принцип актуальності має на увазі добір знань і умінь з опорою на соціальне замовлення рішення актуальної проблеми збереження здоров'я підростаючого покоління.

2. Принцип системності і комплексності припускає формування комплексу знань і умінь, що забезпечує цілісне розуміння (дерева людини у взаємозв'язку його фізичного, психічного, духовного, соціального компонентів, а також освоєння системи засобів і методів по його збереженню і зміцненню.

3. Принцип науковості і приступності перед-думає, з одного боку, включення знань і умінь по збереженню і зміцненню здоров'я, заснованих на багатовіковому колективному досвіді людства, фиксируемого в поняттях, законах, теоріях базових наук (біології, психології, філософії, соціології й ін.), з іншого боку - стандарт повинний відповідати рівню освітніх можливостей учнів.

4. Принцип інтегративності побудови стандарту обумовлений специфікою валеологии як интегративной області знань вищезгаданих наук.

5. Принцип регіональності. При складанні стандарту враховуються регіональні особливості: природно-кліматичний, екологічні, стан здоров'я населення.

6. Принцип концентризму і наступності. Стандарт має спиралеподібний характер побудови, тобто від віку до віку передбачається постійне розширення і поглиблення знань про здоров'я і способи його збереження і зміцнення. На основі принципу концентризма в стандарті виділено три концентра: I ступінь - початкове загальне утворення, II ступінь - основне загальне утворення, III ступінь - середнє (повне) загальне утворення. Кожен концентр являє собою визначену завершенность валеологического утворення на рівні, що відповідає віковим можливостям учнів.

Стандарт побудований на основі чотирикомпонентної моделі здоров'я і містить п'ять розділів. Чотири розділи присвячені вивченню компонентів здоров'я: "Фізичне здоров'я", "Психічне здоров'я", "Соціальне здоров'я", "Духовне здоров'я". Синтезуючим розділом валеологического стандарту є розділ "Основи здоров'я і ЗСЖ", що дозволяє систематизувати знання й уміння по окремих компонентах здоров'я і представити їх у цілісності на основі деятельностного підходу. У цей розділ також включені знання й уміння по самооцінці, саморегуляції, самовоспитани, що є необхідною умовою для усвідомленого відношення до свого здоров'я і цілеспрямованого використання валеологічних ЗУН при організації ЗСЖ відповідно до індивідуальних особливостей.

Слід зазначити, що в розробленому стандарті представлений мінімум змісту навчального матеріалу по ЗСЖ і в системі вимог до учнів позначені лише ті ЗУН, які можна піддати якісній чи кількісній оцінці.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Встановлення зміни рівня професійного самовизначення після проведення експериментальної роботи
Проведення експериментальної роботи передбачало формування професійного самовизначення учнів технологічного класу педагогічного ліцею до вибору учнями професії "Вчитель технологій". Для виз ...

Сутність та роль педагогічної техніки викладача у навчальному процесі
Для успішного навчання та виховання студентів викладачу недостатньо знань та вмінь. У XVII ст. видатний чеський педагог Я.А. Коменськии зазначав, що викладачь має володіти мовою і собою, застосовуват ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com